Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Alla finländare i al-Hol tros vara vid liv - men UM lämnar många frågor öppna om barnen i fånglägret

Från 2020
Uppdaterad 18.01.2020 15:26.
Isis-taistelijan vaimo ja lapset al-Holin leirillä kesäkuussa.
Bildtext Det är inte mycket information som utrikesministeriet är berett att ge ut om finländarnas situation. Men enligt de uppgifter som ministeriet har ska alla finländare vara vid liv.
Bild: Ahmed Mardnli / EPA

Det är inte mycket information som utrikesministeriet är berett att ge ut om finländarnas situation. Men enligt de uppgifter som ministeriet har ska alla finländare i al-Hol vara vid liv.

Det är informationeschefen Pekka Shemeikka på Utrikesministeriet som är den enda som får ge information om finländarna i fånglägret i nordöstra Syrien.

Han besvarar enbart frågor som han har fått med mejl på förhand och inga andra frågor.

Utrikesministeriet strikta informationspolicy motiveras med säkerhets- och integritetsskäl.

Så här svarade Pekka Shemeikka på Svenska Yles frågor:

Vilken är situationen just nu för de finländska barnen i al-Hol?

- Vi kan inte kommentera enskilda finländska barns hälsa eller övriga situation. Allmänt kan man säga att det i början av januari fanns ungefär 66 000 människor i al-Hol. Av dem var utlänningarnas antal (det vill säga andra än syrier och irakier) ungefär 15 procent. Sammanlagt handlar det om omkring 9 500 personer. Av dem är ungefär två tredjedelar barn.

Hur framskrider Utrikesministeriets planer beträffande barnen?

- Myndigheterna fortsätter förberedelserna med att hjälpa barnen i enlighet med regeringens principbeslut 19.12.2019.

Finns det olika planer för barnen och de vuxna?

- Myndigheterna strävar efter att under alla omständigheter garantera barnens rättigheter. Besluten om att ta hem barnen grundar sig på individuella avvägningar i varje enskilt fall.

Hurdan är UM:s kommunikation med de kurdiska myndigheterna och fånglägrets ledning?

- Finland har öppna kanaler till aktörerna i området och på lägret, men mera än så kan vi inte berätta.

Finns det någon operation på gång just nu för att få ut någon ur lägret?

- Vi kan inte kommentera våra planer för att hjälpa barnen på grund av säkerhetsskäl. Utrikesministeriet fortsätter sina förberedelser normalt.

Går de kurdiska myndigheterna med på att Finland skulle ta hem enbart minderåriga?

- Finland fortsätter diskussionerna med de lokala myndigheterna. Osäkerheten i området kan ha effekter för situationen i al-Hol-lägret.
I lägret finns fortfarande sex tusen barn och det är en utmaning för det internationella samfundet. Majoriteten av barnen är under skolåldern.

Vad vet vi om finländarnas hälsotillstånd?

- Tyvärr kan vi inte kommentera de enskilda barnens hälsa. Det som man kan säga är att den humanitära situationen är svår och ohållbar.

Finns det sjuka barn?

- Det kan jag inte kommentera.

Har nån av finländarna dött i al-Hol?

- Inte så långt som vi vet, svarar Shemeikka.

Kurdiska Röda halvmånen uppgav i går att över 500 människor dog i al-Hol under fjolåret. Av dem var 371 barn.

De flesta dödsfallen orsakades av hypotermi, undernäring och brist på hälsovård för spädbarn.

Regeringen beslöt före jul att alla beslut om att ta hem finländare fattas på individuella grunder och att barnens rättigheter ska garanteras. Regeringen ansåg att Finland inte har någon skyldighet att hämta hem vuxna medborgare som frivilligt har åkt i väg för att kämpa för den Islamiska staten.

Diskussion om artikeln