Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ekenäs kan få motionspark i Skepparträdgården

Från 2020
Uppdaterad 23.01.2020 11:38.
En lekpark tom på barn en höstlik, mulen och snöfri vinterdag i januari.
Bildtext Skepparträdgårdens lekpark i Ekenäs lär mestadels stå tom.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Skepparträdgårdens lekpark i Ekenäs byggs om till motionspark. Därmed kan de flesta åldersgrupper förutom riktigt små barn träna sina muskler i parken.

Pengar finns reserverat för i år och tanken är att bygga motionsparken under våren och sommaren.

Det är stadens ansvariga parkchef och tf fritidschef som tillsammans med Folkhälsan i Ekenäs har planerat parken som ska bestå av redskap för träning av olika muskelgrupper.

Parken ska passa alla, förutom de allra minsta. Motionsparken ska också vara anpassad för personer med funktionsnedsättning.

Äldreservicen i Raseborg har också kommit med förslag på hur motionsparken ska byggas för att också de äldre ska kunna använda parken och redskapen.

En skylt i lekpark tom på barn en höstlik, mulen och snöfri vinterdag i januari.
Bildtext Filmaktuella Helene Schjerfbeck tyckte om att vara i Skepparträdgården. Om hon skulle leva ännu idag kunde hon säkert ta paus från målandet och jumppa sina muskler i den blivande motionsparken.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Underlaget i motionsparken ska vara konstgräs. I dagens läge finns lekparken på mjukt sandplan mitt i Skepparträdgården.

När bygget kör igång kommer lekredskapen att plockas bort och flyttas till någon av de andra lekparkerna i staden. Kvar blir bara ett redskap som Folkhälsan har donerat.

En klätterställning i en lekpark, Mera som en hängbro, men på marken. Inga barn
Bildtext Det här lekredskapet har enligt en liten skylt donerats av Folkhälsan i Ekenäs och ska därmed bli kvar i den nya motionsparken.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Eftersom Folkhälsan inte längre har någon barnverksamhet i närheten har lekparken knappt använts. Användarna kommer att hänvisas till Seminarieskolans gård där man har lekredskap och en arena för bollsporter.

Skolgården är öppen för alla efter skoltid. Ett annat alternativ är Lejonparken vid Stallörsparken.

En gunga för barn som föreställer en anka eller pelikan i en lekpark. Sandlåda och rutschbana i bakgrunden. Inga barn.
Bildtext Den här pelikanliknande ankan eller ... i alla fall fågeln kommer att flytta till någon annan lekpark.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Motionsparken i Skepparträdgården förväntas ge synergieffekter till övriga idrottsanläggningar på området och de tre skolorna som också finns i närheten.

På området eller i alla fall rätt nära Skepparträdgården finns tennisbanor, simhall, bollhall, fotbolls- och idrottsplan.

Tekniska nämnden i Raseborg behandlar ärendet på tisdag (21.01).

Tillägg 23.1.2020 vid 11.30-tiden: Tekniska nämnden godkände förslaget.

Diskussion om artikeln