Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg har inte personal som hinner sköta stadens fastigheter i byarna – nu läggs jobben ut på entreprenad

Från 2020
Uppdaterad 23.01.2020 11:41.
Bromarv skola
Bildtext Bland annat Bromarv skola ska enligt planerna skötas och underhållas av privata fastighetsskötare. Bilden är tagen vinter 2016.
Bild: Yle/Linus Westerlund

Fastighetsenheten på Raseborgs stad mäktar inte med att sköta och underhålla fastigheter, grönområden och badstränder i Tenala och Bromarv samt Svartå och Fiskars. Nu läggs skötseln ut på entreprenad.

Under de närmaste åren går många fastighetsskötare i pension. Redan nu har i synnerhet området Tenala-Bromarv varit underbemannad.

Fastighetsskötseln på det här området har skötts av en enda fastighetsskötare och tillfälliga köptjänster.

Flera fastigheter i Tenala-Bromarv

Till Tenala-Bromarv hör följande fastigheter: Bromarv pensionärsbostäder, Bromarv brandstation, Bromarv skola, Tenala-Bromarv servicehem, Tenala hälsocentral, Höjdens skola, Snicknäs daghem, Tenala brandstation och Solglimtens daghem.

I Svartå och Fiskars har personalläget inte varit lika illa som i Tenala och Bromarv, men också här finns många fastigheter att sköta och underhålla: Svartå skola, Mustion koulu, Mustion päiväkoti, Svartå pensionärsbostäder, daghemmet Tamliden i Fiskars och Fiskars pensionärsbostäder.

En beige skolbyggnad omringad av snö. På väggen står det Svartå skola.
Bildtext Också Svartå skola ingår i den föreslagna områdesentreprenaden. Bilden är från januari 2019.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Askersgården i Svartå kommer att rivas under våren och fastighetsbeståndet väntas minska i och med det nya skolcentret som ska bli klart inom två år.

Många olika arbetsuppgifter

Till den föreslagna områdesentreprenaden hör det dagliga rutinarbetet på fastigheter och grönområden, så som underhållsarbeten, mindre reparationer, service på maskiner och anläggningar, periodiska kontroller, filterbyten, gräsklippning, lövkrattning, snöskottning, tömning av sopkärl, underhåll och granskning av lekparker, parkområden, badstränder och lekparker.

Strand med barrträd i förgrunden.
Bildtext Den allmänna badstranden i Padva i Bromarv är vacker, men kräver en hel del jobb för att hållas snygg.
Bild: Yle/Eva Pursiainen

Maskinellt vinterunderhåll och jourarbete ingår inte i helheten.

I november höll Raseborgs stad ett öppet möte för intresserade entreprenörer. Åtta företag har visat intresse.

Tekniska nämnden i Raseborg kommer att behandla ärendet på tisdag (21.1) Förslaget är att konkurrensutsätta fastighetsskötsel, skötsel av grönområden och badstränder på entreprenad i Bromarv, Tenala, Svartå och Fiskars.

Avtalsperioden föreslås bli två år med start i mars i år.

Tillägg 23.1.2020 vid 11.40-tiden: Tekniska nämnden gav grönt ljus till förslaget att lägga ut arbetena på entreprenad.

Diskussion om artikeln