Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Allt fler sjukskötare får ordinera läkemedel - nu utökas rättigheterna till fler sjukdomar och mediciner

Från 2020
Uppdaterad 19.01.2020 10:33.
lasten verenpaineenmittaukseen käytettäviä värikkäitä kiristysnauhoja
Bildtext Allt sjukskötare får ordinera läkemedel.
Bild: Laura Hyyti / Yle

Allt fler sjukskötare i Finland har rätt att skriva ut recept på läkemedel till patienter. Enligt tillsynsmyndigheten Valvira har 482 sjukskötare för närvarande begränsat tillstånd till läkemedelsordination.

I fjol ökade antalet receptbehöriga sjukskötare med 115. Motsvarande siffra året innan var 62.

I framtiden väntas det bli vanligare att sjukskötare deltar i receptskötarutbildningen och att fler därmed får rätt att skriva ut recept på en del läkemedel.

Sjukskötare får i och med en färsk lagändring rätt att ordinera fler mediciner än förr, även på den privata sidan. Den just nu rätt så begränsade rätten till läkemedelsordination uppluckras snart till att gälla fler sjukdomar.

Det ökade intresset för utbildningen till receptskötare beror också på att staten börjat betala ersättning för tilläggsutbildningen.

Staten har intresse av att stöda utbildningen

Staten började stöda tilläggsutbildningen av sjukskötare i början av fjolåret. De kommuner och samkommuner i vilkas tjänst sjukskötaren jobbar kan ansöka om stöd av regionala myndigheter.

Arbetsgivaren (än så länge kommunen, men snart även privata sektorns arbetsgivare) får 4 900 euro i ersättning för en sjukskötare som genomgår tilläggsutbildningen.

I fjol betalade staten sammanlagt 377 300 euro för receptskötarutbildningen i landet. Det resulterade i 77 nya sjukskötare som under den ett år långa utbildningen skaffade sig rätten att skriva ut recept.

Syftet med reformen, som träder i sin helhet i kraft i mars, har varit att göra det smidigare för patienterna så att receptskötarnas befogenheter bättre möter deras behov.

Detta är tänkt att underlätta vården vid lindrigare akuta hälsoproblem samt i fråga om en del allmänna folksjukdomar.

Sjukskötaren kan hjälpa vid fler fall än förr

Läkemedelslistan för receptskötare har förlängts med bland annat smärt-, allergi-, astma- och diabetesmediciner samt läkemedel som används vid vård av hjärt- och kranskärlssjukdomar.

Som helt nya sjukdomar på listan finns kranskärlssjukdom, kärlkramp och kronisk obstruktiv lungsjukdom KOL.

I fjol fanns 1 800 medicinska preparat på Folkpensionsanstaltens listan över mediciner som receptskötare har rätt att ordinera.

Mest har sjukskötarnas begränsade rätt att skriva ut medicin utnyttjats på orter i glesbygden där det varit svårt att få läkare och där det är svårt för människor att ta sig till läkare.

Sjukskötare, hälsovårdare och barnmorskor har sedan år 2010 haft begränsad rätt att ordinera läkemedel. De första receptskötarna utexaminerades 2012.

Förutom att förnya recept kan receptskötare bedöma patientens vårdbehov och i begränsad omfattning besluta om att inleda medicinering.

Tillsynsmyndigheten Valvira har inte fått in några uppgifter om patientskador eller att någon sjukskötares rättigheter skulle ha dragits in på grund av det.

Källor: STT, Yle Uutiset

Diskussion om artikeln