Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbottniska riksdagsledamöter motsätter sig rävexport till Kina – men anser att farmarkåren har ett stort eget ansvar

Från 2020
Juha Mäenpää (Sannf), Mikko Ollikainen (SFP), Anders Norrback (SFP), Paula Risikko (Saml), Pasi Kivisaari (C), Mikko Savola (C), Antti Kurvinen (C) och Janne Sankelo (Saml).
Bildtext Åtta av riksdagsledamöterna från Vasa valkrets: Juha Mäenpää (Sannf), Mikko Ollikainen (SFP), Anders Norrback (SFP), Paula Risikko (Saml), Pasi Kivisaari (C), Mikko Savola (C), Antti Kurvinen (C) och Janne Sankelo (Saml).
Bild: Yle/Markus Bergfors

De österbottniska riksdagsledamöterna har stor förståelse för pälsfarmarnas protest mot exporten av avelsrävar. Alla 16 riksdagsledamöter från Vasa valkrets anser att rävexporten skadar näringen. Men exporten går knappast att förbjuda och därför måste farmarna hålla ihop, säger flera riksdagsledamöter.

Anna-Maja Henriksson (SFP), justitieminister och riksdagsledamot, har följt med pälsfarmarnas protest i Karleby och säger att hon förstår deras oro.

I dagens läge är det lagligt att exportera avelsrävar till Kina. Henriksson tycker ändå att man borde göra allt man kan för att undvika export av avelsrävar.

– Vi borde se till att det goda arbete man gör inom pälsfarmningen i Finland skulle komma de finländska pälsfarmarna till godo också i framtiden. Vi borde exportera färdiga skinn och förädlade varor.

Anna-Maja Henriksson intervjuad i Rikssalen
Bildtext Anna-Maja Henriksson (SFP).
Bild: YLE

Henriksson tror ändå inte att det juridiskt finns förutsättningar att förbjuda rävexporten.

– Själva lagstiftningen ligger på jord- och skogsbruksminister Jari Leppäs bord och jag vet att där finns mycket EU-direktiv i bakgrunden, så det är en svårframkomlig väg.

“Viktigt att reglerna följs”

Istället gäller det enligt Henriksson att jobba nationellt med att se till att det inte finns farmare som är intresserade av att börja exportera avelsdjur.

– När det gäller exporten finns det strikta regler och det är viktigt att de följs, säger Henriksson.

– Jag litar på att de finländska myndigheterna har kontroll över läget och också kontrollerar kvaliteten gällande djurens välbefinnande.

“Vi ska inte skapa handelskrig med Kina”

Också Henrikssons partikollega Joakim Strand konstaterar att det är svårt att stoppa en laglig exportverksamhet om den sker enligt reglerna.

– Om det är tillräckligt stora burar, tillräckligt rent och tillräckligt med mat och dryck är det svårt att stoppa det här. Kina är också en av de absolut viktigaste exportmarknaderna när pälsarna säljs, så vi ska inte gå in för något handelskrig med Kina. Men om djur ska transporteras dit måste det ske under vettiga förhållanden.

Joakim Strand
Bildtext Joakim Strand (SFP).
Bild: Yle/Anna Ruda

Inte heller Anders Norrback (SFP), ser några juridiska förutsättningar att begränsa exporten av avelsdjur.

– Jag ser det som ytterst svårt. Det är en handelspolitisk fråga. Det handlar nog mycket om hur näringen själv agerar. De måste försöka hålla ihop och komma överens om att man säljer sitt avelsmaterial bara till den egna kåren.

“Ansvaret ligger också hos dem som säljer avelsdjuren”

Näringminister och riksdagsledamot Mika Lintilä, (C), är inne på samma linje. Han säger att det finns anledning att sätta sig ner och diskutera inom pälsnäringen.

– Ansvaret ligger också hos de parter som säljer avelsdjuren. Jag har svårt att tro att ansvarsfulla inhemska producenter gör det och därför måste näringen diskutera vad man ska göra i de fall där avelsdjur ändå säljs till, exempelvis, kineser.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä
Bildtext Mika Lintilä (C).
Bild: Matti Myller / Yle

Också Peter Östman (KD) tror att det kan vara svårt att förbjuda exporten av avelsdjur.

– Men det kan ju finnas saker kring det som går att skärpa, så att det inte ska vara så lätt att sälja till utlandet på det här sättet.

Kristdemokraternas riksdagsledamot Peter Östman i halvbild utomhus.
Bildtext Peter Östman (KD).
Bild: Kalle Niskala / Yle

“En känslig fråga”

Matias Mäkynen (SDP) säger att frågan om export av avelsdjur kan vara känslig utrikes- eller handelspolitiskt, men han tycker att frågan måste behandlas också utrikespolitiskt.

– Men först och främst är det fråga om djurens rättigheter och om den finländska pälsnäringen som ska skyddas. Att exportera rävar är fel både mot rävarna och mot företagarna.

Matias Mäkynen (SDP).
Bildtext Matias Mäkynen (SDP).
Bild: Yle/Markus Bergfors

Janne Sankelo (Saml), säger att det vore bra att gå igenom lagstiftningen och frågor kring djurens välbefinnande för att se om det finns fog för att ifrågasätta exportverksamheten. Även han tror att ett exportförbud ändå vore svårt att få igenom.

Sannfinländaren Jukka Mäkynen säger att om exporten av rävar är laglig är den okej.

– Men när rävarna förs iväg dödar det nog snabbt näringen här i Finland.

Så här tycker de österbottniska riksdagsledamöterna om rävexport till Kina

Diskussion om artikeln