Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Migrationsverket: Arbete vanligaste orsaken att söka uppehållstillstånd

Från 2020
En lastibilschaufför i sitt arbete.
Bildtext Arbete var den vanliga orsaken till att man ifjol ansökte om uppehållstillstånd i Finland.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Ifjol ansökte rekordmånga människor om uppehållstillstånd i Finland. Sammanlagt lämnades 12 687 första ansökningar om uppehållstillstånd där arbete var orsaken, skriver Migrationsverket.

Nästan hälften av ansökningarna gällde uppehållstillstånd för arbetstagare.

Antalet ansökningar ökade i nästan alla tillståndstyper som har arbete som grund, till exempel tillstånd för specialister.

Ökningen förklaras delvis av de nya tillståndstyperna för säsongsarbete som togs i bruk för två år sedan.

Sammanlagt ökade antalet ansökningar om uppehållstillstånd med knappt 5 000 ansökningar jämfört med år 2018.

Sammanlagt 71 317 personer ansökte om uppehållstillstånd ifjol.

Man kan söka uppehållstillstånd med till exempel arbete, familjeband eller studier som grund.

Brexit syns i registreringen av EU-medborgare

Registreringen av brittiska medborgare har nästan fördubblats på ett år. Den näst största gruppen av sökande i EU-registreringen var britter.

År 2019 sökte 1 158 brittiska medborgare om registrering av sin uppehållsrätt, medan antalet år 2018 var 660 stycken.

- Britter har hela året uppmuntrats att registrera sig. Speciallagen som trädde i kraft förra våren tryggar britternas uppehåll i Finland med EU-medborgares rättigheter till slutet av år 2020, berättar Tiina Suominen, direktör för immigrationsenheten.

Lågt antal nya asylsökande

Förra året lämnades 4 550 asylansökningar in. Ungefär hälften av ansökningarna var av nya asylsökande.

Före år 2015, då över 32 000 asylsökande anlände till Finland, låg det årliga antalet asylsökande relativt konstant på 3 000–4 000 sökande.

Förra året kom de flesta nya asylsökandena från Turkiet och Ryssland.

– Majoriteten turkiska sökande åberopade verkligt eller förmodat medlemskap i Gülenrörelsen och hotet som därför riktas mot dem. Från Ryssland har under tidigare år kommit många Jehovas vittnen, men förra året var ansökningsgrunderna flera, säger Antti Lehtinen, direktör för asylenheten.

Nästan dubbelt fler beslut om utvisning

Förra året fattades 1 839 beslut om utvisning på grund av vistelse utan uppehållstillstånd. Motsvarande siffra året innan var 997 stycken.

124 beslut om utvisning fattades på grund av brott.

Diskussion om artikeln