Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Ny rapport: Skogsproduktionen i Sverige kan öka med 20 procent

Från 2020
Skogsmaskin sågar en tallstam i skog.
Bildtext Över 80 åtgärder för att öka tillväxten i den svenska skogen har tagits fram.
Bild: Yle / Mostphotos. Bert Eriksson

Den svenska skogsproduktionen har potential att öka med 20 procent fram till år 2050. Det här motsvarar 20 miljoner kubikmeter till ett värde på upp till 25 miljarder kronor per år, enligt en ny rapport. Naturskyddsföreningen har reserverat sig mot rapporten.

I ett arbete som pågått i tre år har 88 åtgärder för att öka tillväxten i den svenska skogen tagits fram.

Skogsstyrelsen beskriver jobbet som en unik samverkansprocess mellan Skogsstyrelsen, skogsnäring, forskning och Naturskyddsföreningen och menar att arbetet samtidigt ska öka produktionen och ställa om skogsindustrin till en biobaserad ekonomi.

De 88 åtgärderna handlar om att sköta skogen effektivare. Skogsskadorna ska minska och bättre plantor ska användas. Samtidigt som skogsproduktionen på sikt ska öka ska åtgärderna också ge klimatvinster genom ökad koldioxidbindning, menar rapporten.

Naturskyddsföreningen ser risker för skogens mångfald

Naturskyddsföreningen stöder några av förslagen i rapporten, men har inte ställt sig bakom rapporten som helhet och därför anmält en reservation mot den.

Rapporten är enligt Naturskyddsföreningen för ensidigt produktionsinriktad och riskerar att föra Sverige ännu längre ifrån de uppställda målen om biologisk mångfald, säger Naturskyddsföreningen till Sveriges radio.

88 åtgärder för ökad produktion

Den nya rapporten från Skogsstyrelsen listar bland annat röjning, dikesrensning, askåterföring fler lövträd och större rådgivningsinsatser som åtgärder som kan öka skogsproduktionen.

Men det är tre insatsområden som beräknas kunna stå för 80 procent av den ökade produktionen:

– Skogsindustrin ska använda bästa möjliga skogsodlingsmaterial. Förslagen här handlar om skogsträdsförädling och att använda de bästa plantorna.

– Skogen ska skötas så den ger hög och värdefull tillväxt. Skogen ska planteras, röjas och gallras vid rätt tid och på rätt sätt.

Skogsskadorna måste minska. Det behövs nya bekämpningsmetoder mot granbarkborren och andra skadeinsekter samt svampsjukdomar, men också mängden älgar och annat klövvilt måste minska.

Diskussion om artikeln