Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Oklarheter kring transporten stoppade export av avelsrävar från Karleby till Kina

Från 2020
Uppdaterad 20.01.2020 19:44.
Turkistarhaajat pyrkivät estämään elävien siitoskettujen vientikuljetuksen Kokkolassa 17. tammikuuta 2020.
Bildtext Så här såg det ut 17 januari då pälsfarmare försökte stoppa exporten av avelsrävar till Kina.
Bild: Ville Viitamäki / Yle

Det var oklarheter kring lastbilarna som stoppade rävtransporterna från Karleby till Kina, inte farmarnas protester. Miljöhälsovården i Karleby fick inte heller någon förfrågan om att utfärda exportintyg, säger Andréas Smeds som är direktör för hälsoövervakningen.

Miljöhälsovården i Karleby fick ingen förfrågan om att inspektera de 2 500 blårävarna och burarna inför den planerade exporten från Vittsar till Kina. Trots att farmens ägare varit i kontakt med miljöhälsovården tidigare och kommit överens om en granskning.

- Vi hade kommit överens om att en veterinär skulle besöka farmen för inspektion. Men sedan fick vi aldrig någon sådan anmälan, men jag vet inte varför, säger Andréas Smeds.

Olagligt att transportera djur utan intyg

Farmen hade försatts i karantän några veckor tidigare och karantänen hade granskats av miljöhälsovården. Då var allt i sin ordning säger Smeds.

Utan ett exportintyg som utfärdats av kommunen är det inte lagligt att sända rävarna utomlands. Dessutom ska djuren granskas på flygplatsen innan de lämnar landet.

Insidan på en av bilarna som ska transportera blåräv från Karleby till Kina.
Bildtext Lastutrymme i långtradaren.
Bild: Yle/Ville Viitamäki

Skulle granskas på flygplatsen

Farmens ägare hade också tidigare varit i kontakt med Livsmedelsverket som skulle utföra granskning på Helsingfors-Vanda flygplats innan avresa säger överinspektör Tuula Lundén på Livsmedelsverket.

- Men vi fick aldrig någon begäran om inspektion och polisen och tullen meddelade oss att det berodde på att transporterna inte uppfyllde EU-lagstiftningen, så kallat cabotage, säger Lundén.

Tomma långtradare

Cabotage betyder transport av passagerare eller gods inom ett lands gränser, utfört av ett företag som är registrerat utanför detta lands gränser.

För att ha rätt att genomföra cabotagetransporter i ett värdland måste transportföretaget genomföra en gränsöverskridande transport med gods till värdlandet och leverera godset.

I det här fallet handlade det om sex litauiska långtradare som skulle ha kört rävarna till Helsingfors-Vanda flygplats. Man misstänker att långtradarna inte var lastade när de anlände till Finland och att det därför hade rört sig om olovligt cabotage ifall de fraktat blårävarna.

Långtradarna lämnade farmen i Karleby utan last under lördagsnatten. De tomma långtradarna stoppades och granskades av polisen i Seinäjoki och fick sedan fortsätta sin färd.

De kinesiska ägarna inte ville uttala sig om transporterna.

Artikeln uppdaterad den 20.1 klockan 19.43.

Diskussion om artikeln