Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Taxin har blivit dyrare, känns mindre trygg och har försvunnit från små städer - nu ska taxilagen göras om

Från 2020
Uppdaterad 21.01.2020 13:57.
Taxibilar vid järnvägsstationen i Helsingfors centrum.
Bildtext Priset på taxitjänster har stigit efter att den nya taxilagen trädde i kraft.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Bekymren kring hur taxilagen fungerar visar sig vara befogade, säger kommunikationsminister Timo Harakka (SDP). Han lovar att lagen snabbt kommer att ses över, men varken priserna på taxitjänster eller mängden taxibilar kommer att regleras i lag.

Harakka anser att reformen som helhet inte har varit dålig. Han berömmer bland annat det att man har sänkt tröskeln för att grunda taxiföretag.

Transport- och kommunikationsverket, konkurrensmyndigheterna och Skatteförvaltningen har utrett effekterna av de nya taxireglerna bland annat när det gäller tillgången på taxibilar, kampen mot grå ekonomi och tydligheten i prissättningen.

Transport- och kommunikationsverket Traficom säger att priset på taxitjänster har stigit, kunder har känt sig otrygga jämfört med hur det var tidigare och tillgången på taxitjänster har minskat i synnerhet i mindre städer, säger Harakka.

Också i Nyland utanför huvudstadsregionen har det varit brist på taxitjänster.

Ökad tillgång på småtimmarna

Ministerierna överväger enligt Harakka olika åtgärder för att det ska gå att få tag i taxi också om nätterna. Kravet på att ha jour avskaffades i reformen 2018.

Harakka säger att prissättningen måste bli tydligare. Den som åker taxi ska veta att den kommer att få kvitto över resan och att taxichauffören och taxiföretaget å sin sida betalar alla avgifter som hör till.

Redan tidigare har det rapporterats att priset eller grunderna för prissättningen från och med februari måste visas på taxibilens utsida.

- Utan vidare är det så att konsumentskyddet måste förstärkas, säger Harakka.

Den otrygghet som Traficom påtalar beror oftast på att kunderna är rädda för saltade priser och anser att trafiksäkerheten försämrats.

- Det finns situationer där till exempel äldre personer inte vågar åka taxi, säger Harakka.

Kunder vill veta vad det kostar, staten vill veta mängden pengar i omlopp

Skatteförvaltningen säger att det inte finns några bevis för att den ekonomiska brottsligheten skulle ha ökat.

Samtidigt är det enligt skattemyndigheterna nödvändigt att det i taxibilarna finns en taxameter eller en mätare av något slag som gör det möjligt att övervaka och följa upp priserna.

Vad gäller beskattningen säger Harakka att det kan bli aktuellt med att förse taxibilarna med någon obligatorisk digital applikation med algoritmer som ser till att alla parter förses med den information som de behöver.

Det här skulle minska risken för ekonomisk brottslighet.

- Information om taxiresorna måste nå myndigheterna bättre än för närvarande, säger Harakka.

- Målet är att en förnyad taxilag träder i kraft i början av nästa år, säger Harakka.

Källor: Kommunikationsministeriet, Konkurrens- och konsumentverket, STT

Diskussion om artikeln