Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

4G-uppkopplingarna är långsammare än för några år sedan och de lokala skillnaderna är stora – kolla hur snabbt nätet är i din kommun

Från 2020
Uppdaterad 22.01.2020 09:55.
Ungdom som använder mobiltelefon.
Bildtext Var i landet du surfar har stor betydelse för vilken topphastighet du kan uppnå.
Bild: Johann Helgason

De verkliga internethastigheter som 4G-användare i Finland uppnår har minskat under senare år. Samtidigt har utbyggnaden av fast bredband inte gått så raskt som planerat.

Användningen av mobil data ökade kraftigt under 2010-talet. Det här har varit en stor utmaning för operatörerna.

– Användningen har helt klart ökat och det är förstås antalet användare och hur mycket data som används i nätet samtidigt som inverkar på de här hastigheterna, kommenterar Niklas Granholm, avdelningschef på teleoperatören Elisa.

Alla som som surfar nära en viss mobilmast eller basstation delar alltså på 4G-hastigheten i närområdet, så ökad användning betyder att operatörerna måste bygga ut mer för att hastigheterna inte ska minska.

På kartan nedan kan du se den genomsnittliga topphastigheten i 4G-nätet i varje kommun. Du kan också se hur stor andel av kommunens invånare som har tillgång till en snabb fast anslutning.

Datamaterialet baserar sig på mätningar som gjorts via den finländska webbtjänsten Netradar. Var i kommunerna mätningarna har gjorts kan inverka på hastigheterna, liksom också vilka 4G-abonnemang och apparater användarna har. Siffrorna gäller nedladdning och ger en realistisk bild av situationen särskilt i de kommuner där det har gjorts relativt många mätningar.

Lägre hastigheter

På nationell nivå var 4G-uppkopplingarnas genomsnittliga topphastighet så gott som oförändrad mellan 2018 och 2019. Men ser man längre tillbaka så har hastigheterna minskat kraftigt.

År 2015 låg hastigheterna på över 30 megabit per sekund, medan de nu ligger på cirka 23 megabit per sekund.

På fyra år har alltså hastigheterna minskat med en fjärdedel.

Det här enligt ett stort datamaterial som vi har sammanställt från webbtjänsten Netradar.

Till exempel i Åbo och Helsingfors uppnådde man i fjol genomsnittliga topphastigheter på över det nationella medeltalet, medan hastigheterna i Vasa och i Borgå var lägre än medeltalet.

Stora regionala skillnader – Åland i botten

Variationen mellan olika kommuner är mycket stor, såsom kartan i början av artikeln också visar.

I fjol var den genomsnittliga topphastigheten endast 7,7 megabit per sekund på Föglö och 45,9 megabit per sekund i Enonkoski nära Nyslott.

På fyra år har alltså hastigheterna minskat med en fjärdedel

Telias nätverksdirektör Sami Siiki menar ändå att Föglö på Åland är ett specialfall eftersom Sverigebåten kan ställa till med problem.

– Föglö är ett litet ställe invid fartygsrutten och råkar ut för stora mängder användare några gånger per dag. Hastigheten här berättar inte hela sanningen om hur bra nätverket är, säger han.

Fredrik Granlund som är programledare för programmet Teknikmagasinet på Ålands radio bekräftar att turister kan påverka 4G-nätet på Åland en hel del.

De sex kommuner som har sämst topphastigheter i jämförelsen är också alla åländska.

– På Sottunga bor det till exempel 95 invånare så det har förstås en stor betydelse om det plötsligt passerar ett fartyg med 2 000 passagerare. Många av dem surfar väldigt aktivt på nätet under färden, och lägger ut foton på sociala medier.

Viking Lines kryssningsfartyg M/S Amorella.
Bildtext Fartyget Viking Amorella. Ett skepp kommer lastat med surfande kryssningsturister.
Bild: Yle/Peter Karlberg

Många ålänningar använder sig ändå av sin egen mobiloperatör Ålcom, och påverkas inte direkt av trafikbelastningen i Telias nät.

Granlund bedömer att hastigheterna på Åland säkert ofta är uppmätta just ombord på Sverigebåtarna, och telefonen anger då automatiskt kommun enligt vad som är närmast.

Till exempel Kökar är till ytan enormt stor och trafikeras av majoriteten av passagerartrafiken mellan Sverige och Finland.

– Sitter du instängd i en hytt på öppet vatten men i Kökars kommun och försöker kolla hastigheten så blir den också otroligt dålig. Och så bidrar man till statistiken i Kökar vare sig man vill eller inte, påpekar Granlund.

Men problem förekommer alltså i många regioner. Yle Östnyland har till exempel tidigare den här månaden berättat om lokala problem med 4G-förbindelserna i Sibbo. I hela kommunen är ändå den genomsnittliga uppmätta topphastigheten ungefär lika snabb som i landet i medeltal.

Telia svarar om långsamma nätverk

Sami Siiki på Telia kommenterar mer allmänt att det finns platser där det är utmanande att bygga ut 4G-nätverket.

– Men vi följer också med läget och var datahastigheterna är allra lägst och så riktar vi investeringar till sådana platser, kommenterar han.

I vissa delar av Finland kan man uppnå nära abonnemangets maxhastighet och i andra delar av landet kan hastigheten kanske vara lite lägre

Sami Siiki, nätverksdirektör, Telia

Siiki påpekar att det viktiga är att kunderna får den hastighet som har utlovats. Och i kontraktet som du som konsument har med din teleoperatör framkommer det att den verkliga hastigheten får variera en hel del.

Beroende på operatör kan den verkliga topphastigheten få vara så låg som 5 eller 10 megabit per sekund, trots att abonnemangets maxhastighet kan vara så mycket som 600 megabit per sekund.

– I vissa delar av Finland kan man uppnå nära abonnemangets maxhastighet och i andra delar av landet kan hastigheten kanske vara lite lägre, säger han.

Myndigheterna: byt operatör om du är missnöjd

Varken Kommunikationsministeriet eller Transport- och kommunikationsverket Traficom vill kommentera de stora regionala skillnaderna i 4G-hastighet.

Myndigheterna påpekar att det är upp till teleoperatörerna att bygga ut nätverket, och om man som kund är missnöjd med den hastighet man uppnår så gäller det att kontakta sin egen operatör eller att byta till en annan.

Sedan år 2015 är minimihastigheten som alla finländare har rätt till två megabit per sekund.

Fast bredband till alla år 2025

Men om fem år ska alla hushåll inom EU ha tillgång till ett abonnemang på minst 100 megabit per sekund, antingen med fast förbindelse eller mobilt.

– Det här är en målsättning också för oss i Finland och i och med att år 2025 närmar sig så är det klart att vi måste börja följa med det här med allt större intensitet också här på ministerienivå och se vad vi kan göra. Just de regionala skillnaderna kommer att bli väldigt viktiga, säger Sabina Lindström som är överdirektör på Kommunikationsministeriet.

Porträtt på Sabina Lindström.
Bildtext Sabina Lindström jobbar med nätverksfrågor på Kommunikationsministeriet.
Bild: Kommunikationsministeriet / Tomi Parkkonen

I fjol hade 58 procent av hushållen möjlighet till bredband med en fast förbindelse på 100 megabit per sekund eller mer. Utbyggnaden har gått mycket långsammare än man siktade på i början av 2000-talet.

I den interaktiva kartan här ovan i artikeln kan du se hur många procent av hushållen i din kommun som har tillgång till så här snabbt fast bredband. Andelen varierar mellan 0 och 100 procent.

Sabina Lindström påpekar att teleoperatörer inte är så intresserade av att bygga ut fast bredband till områden där det bara bor ett fåtal personer. Staten och kommuner borde kanske ha hjälpt till ännu aktivare, säger hon.

– Kanske i viss mån, ja. Men år 2010 körde vi igång ett stödprogram för snabbt bredband och sedan dess har det delats ut ungefär 70 miljoner euro för att bygga ut fast bredband, och där har målsättningen varit att få bredband till 130 000 hem, och vi ligger nu på ungefär 80 000 hem.

Optisk fiber byggs i Grankulla.
Bildtext Ett småhusområde i Grankulla får fast bredband via optisk fiber.
Bild: Telia

För i år finns det ännu två miljoner euro oanvänt, och i rambudgeten för nästa år finns det också förslag om statligt stöd på 5 miljoner euro för utbyggnaden av fast bredband.

Lindström medger ändå att det här inte kommer att räcka till för att förse hela landet med fast bredband.

5G är snabbt och avlastar 4G-nätet

Det nya 5G-nätverket kan samtidigt hjälpa till med att göra det lönsamt att utvidga snabb internetkontakt till fler områden, för 5G möjliggör snabba hastigheter trådlöst och då behöver man till exempel inte gräva ned lika mycket optisk fiber.

Teleoperatörerna bygger som bäst ut den femte generationens mobilnät i snabb takt och snabba 5G-abonnemang kommer att ge allt fler möjlighet att surfa snabbt.

– Det är faktiskt ganska bakom hörnet redan. Och såsom operatörerna har förklarat saken för oss så är det sådana hushåll som har en bra 3G- och någorlunda okej 4G-täckning som väldigt fort kan få den här 5G-lösningen, säger Lindström.

Å andra sidan har 5G kortare räckvidd, så det behövs betydligt fler basstationer, och 5G kommer inte att kunna täcka hela landet på många år. 4G kommer därmed att ha en viktig roll i många år framöver.

Kanske man många gånger glömmer hur extremt bra vårt kommunikationsnät faktiskt är

Sabina Lindström, överdirektör, Kommunikationsministeriet

Sabina Lindström påminner dessutom om att de internetuppkopplingar vi har i Finland redan i dag är mycket bra i internationell jämförelse, alltså snabbare än i många andra länder, och också billigare.

– Kanske man många gånger glömmer hur extremt bra vårt kommunikationsnät faktiskt är. Man märker ofta när man reser utomlands att man tar det som en självklarhet, att det är klart att mitt nät fungerar lite här och där.

I en internationell hastighetsjämförelse gjord av tjänsten Speedtest placerar sig Finlands mobila internetförbindelser på 25:e plats, och de fasta förbindelserna på 36:e plats.

Artikeln uppdaterades 22.1.2020 kl. 9.55: Kommunikationsministeriet meddelar att myndigheten av misstag informerade fel. Det är 2 miljoner euro som återstår för stöd till bredbandsprojekt i år – inte 20 miljoner euro.

Stora regionala skillnader i 4G-hastigheterna

2:24

Diskussion om artikeln