Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Etla: Utsläppen i Finland minskar för långsamt - regeringens mål nås inte med den här farten

Från 2020
Bilar i ett mörkt och vått parkeringsgarage.
Bild: Nella Nuora / Yle

Regeringen har satt som mål att Finland ska vara koldioxidneutralt år 2035. Det skulle kräva att utsläppen minskar med 7,6 procent varje år. Den nuvarande takten är knappa två procent.

Näringslivets forskningsinstitut har publicerat sin första utredning om koldioxidutsläppen i Finland. Utredningen går branschvis igenom utsläppen och hur snabbt de minskar.

Trots att företagen hela tiden blir bättre på att använda energi effektivt minskar inte utsläppen i samma takt. Det beror på att produktionen samtidigt ökar. Så har det varit redan under en längre tid.

Vi behöver både piska och morot

― Ville Kaitila, Etla

Energibranschen är den enskilda bransch som orsakar mest utsläpp i Finland, men är också den som efter en pik 2010 har lyckats minska sina utsläpp mest.

Av övriga branscher har metallindustrin lyckats minska sina utsläpp en del under de senaste tio åren. I övrigt har minskningen varit blygsammare.

Också hushållens koldioxidutsläpp stampar på stället.

Utsläppen minskar inte utan politiska åtgärder

Etla förutspår att den totala minskningen kommer att vara ungefär 1,8 procent per år under de kommande tre åren om minskningen fortsätter som hittills.

Inte ens en fördubbling av takten räcker alltså för att nå regeringens mål som skulle kräva 7,6 procents utsläppsminskningar varje år.

Trots att Etla också räknar med den koldioxid som binds i de finska skogarna är minskningen för långsam.

En mörkhårig man i skjorta, slips och mörk kostymrock och glasögon står i Etlas korridor.
Bildtext Ville Kaitila som är forskare på Etla.
Bild: yle/ Patrik Schauman

Etlas slutsats är att det behövs mera miljövänlig teknik och fler miljövänliga produkter. Därför efterlyser Etla offentliga stöd för forskning och produktutveckling.

Stöden till förorenande verksamhet borde minskas och miljöskatterna utvecklas. Staten borde också beakta utsläppen i offentliga upphandlingar och investeringar i infrastruktur.

- Vi behöver både piska och morot. På EU-nivå har vi utsläppshandeln som höjer utsläppens pris och på det sättet skapar incitament att sänka utsläppen inom industrin. Med miljöskatter kan man främst försöka styra konsumenters beteende. Sådana skatter finns ju till exempel redan inom trafiken. Både bensin och diesel beskattas och bilskatten bestäms på basis av bilens koldioxidutsläpp. Det styr redan nu konsumtionen mot sådana bilar som släpper ut mindre, säger Ville Kaitila som är forskare på Etla.

Diskussion om artikeln