Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vårdpolitiker går emot Vasas sparkrav: ''Vi kan inte vara olagliga''

Från 2020
Uppdaterad 22.01.2020 10:49.
Läkare höjer ett stetoskop mot kameran.
Bildtext Social- och hälsovårdsnämnden i Vasa uppfyller inte sparkraven.
Bild: Derrick Frilund / Yle

Social- och hälsovårdsnämndens ordförande Thomas Öhman (SFP) berättar att nämnden under sitt möte på tisdag kväll konstaterade att de inte kan nå upp till de sparkrav som stadsfullmäktige har lagt på nämnden.

– Vi måste tillgodose de behov som är kända och vi får inte avvika från föregående års nivå allt för mycket. Det skulle vara olagligt, säger Öhman.

Social- och hälsovårdsnämnden gjorde upp sin budget för år 2020 i september 2019, budgeten behandlades av stadsfullmäktige i slutet av året och då skar fullmäktige bort 4,2 miljoner euro ur budgeten.

– När vi gjorde upp budgeten baserade den sig på fakta och på vad som är känt och på vad som är lagligt och på vad som är olagligt. Vi har lagstadgade uppgifter att fylla inom social- och hälsovårdsverket.

På sitt möte lade nämnden tillbaka utgiftsposter på drygt tre miljoner euro i budgeten. Ungefär 2,4 miljoner kommer från social- och familjearbete.

– Hur de ökade utgifterna ska täckas är en sak som stadsstyrelsen och antagligen också stadsfullmäktige får ta ställning till, säger Öhman.

Gratis preventivmedel

En av de föreslagna inbesparingarna inför det här året var att staden inte längre skulle erbjuda gratis preventivmedel till unga.

Det skulle ha inneburit en inbesparing på 25 000 euro för staden, men social- och hälsovårdsnämnden godkände inte det förslaget.

– Det har varit en gemensam åsikt också i stadsfullmäktige att vi ska ha det här systemet. Förutom laglighet måste vi också svara på det fullmäktige har ansett att är viktigt.

Inte heller förslaget om att det också det tredje besöket hos en skötare skulle börja kosta godkändes. Där hade man räknat med en inkomst för staden på 80 000 euro.

– Skötaravgiften gäller på samma sätt som tidigare för det första och andra besöket, säger Öhman.

Diskussion om artikeln