Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Gammelbacka skog i Borgå lämnas orörd i nytt planutkast: "Den här planen är helt annorlunda än den vi starkt motsatte oss"

Från 2020
Hammars-gammelbacka-skogen i Borgå
Bildtext Det går att både promenera och cykla i Gammelbacka skog tack vare de breda stigarna.
Bild: Yle/Stefan Härus

Gammelbackabornas kamp för att Borgå stad ska lämna Gammelbacka skog obebyggd har burit frukt.

Det nya planutkastet gäller nu enbart Kuuselan koulu.

- Området där man gör det möjligt att bygga nya bostäder gäller på bara en del av skolans tomt. Skogen ska bevaras som ett område för närrekreation, säger Borgå stads planläggare Anne Rihtniemi-Rauh.

Värdefull skog ur flera synvinklar

Planeringsområdet ligger i Hammars vid kanten av Gammelbacka skog och omfattar den före detta skolans tomt, en privat gammal bostadstomt, företaget Hokkiplasts tomt samt en smal parkremsa.

För snart fyra år sedan kunde man skriva på en namnlista för att få Borgå stad att avsäga sig sina planer på att förstora planen för området i Hammars så att den också skulle omfatta Gammelbacka skog.

Genom åren har olika undersökningar gjorts. Bland annat har en naturinventering gjorts och i en webbenkät har Borgå stad tagit reda på hur skogen används i rekreationssyfte.

Det har också gjorts undersökningar om förekomsten av hotade insekter samt om fladdermöss.

Det som har framkommit genom de olika undersökningarna är att Gammelbacka skog är värdefull ur både social- och natursynvinkel.

Hammars-gammelbacka-skogen i Borgå
Bildtext Skogen har gallrats och nya granplantor skjuter upp ur mossan.
Bild: Yle/Stefan Härus

Gammelbackabornas engagemang var till nytta

Stadsstyrelsemedlemmen och Gammelbackabon Anette Karlsson, SDP, rör sig i skogen så gott som dagligen och är förstås nöjd med planutkastet, även om hon ännu inte studerat kartorna så noga.

- Jag har inte hunnit bekanta mig med området med de nya kartorna i hand, men jag har kunnat konstatera att den här planen är helt annorlunda än den som vi Gammelbackabor starkt motsatte oss, säger Karlsson.

Karlsson är nöjd med Gammelbackabornas engagemang i frågan och med samarbetet till stadens tjänstemän för ett år sen och ännu mera nöjd med slutresultatet.

Anette Karlsson säger också att det ska bli spännande att se hur Gammelbackaborna reagerar på det nya planutkastet.

- Jag skulle tro att de som studerar kartorna noga och sätter sig in i utkastet kommer att kunna konstatera att deras påverkan har lyckats, säger Karlsson.

Anette Karlsson, ledamot i Borgå stadsstyrelse
Bildtext Stadsstyrelsemedlemmen Anette Karlsson, SDP, är nöjd med det nya planutkastet. Arkivbild.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Folk i skogen både dag och natt

Under sina promenader i skogen har Anette Karlsson kunnat konstatera att det rör sig ett brett spektrum av människor i Gammelbacka skog.

- Där rör sig äldre människor, barnfamiljer och hundägare. Det är aldrig tomt där. Till och med på natten finns folk som spanar in fladdermöss i skogen, säger Karlsson.

Karlsson ska ännu studera det nya planutkastet mer noggrant innan hon kan ta slutgiltig ställning till det, men det hon redan kunnat konstatera är att det nu går i rätt riktning.

Samtidigt är hon också medveten om att Borgå stad kommer att behöva hitta nya områden för bostäder i Gammelbacka.

- Staden skulle nu kunna utreda området mellan Gammelbacka och Kokon. Det har delvis byggts ut med en del servicefastigheter men man skulle kunna undersöka om det också går att rita in ett bostadsområde där, säger Karlsson.

Karlsson medger att det i och för sig är ett annat område och en annan fråga, men hon ser hellre att ett öppet åkerfält används för bostadsproduktion än en värdefull skog.

Skola blir bostad eller bostäder

I det nu aktuella nya planutkastet tillåts nya bostäder på bara en del av skolans tomt med koncentration till skolbyggnadens näromgivning.

Det ska också vara möjligt att bygga olika kontors- och arbetslokaler.

De gamla lärarbostäderna i nedre och övre våningen i skolhuset skulle kunna byggas om till antingen två små bostäder eller en lägenhet i två våningar på cirka 80 kvadratmeter.

På skolans gård får byggas högst tio minihus på 30–50 kvadratmeter med liten terrass, skyddstak och med egen gårdsträdgård på cirka 100 kvadrat.

Hammars-gammelbacka-skogen i Borgå
Bildtext En liten bäck porlar genom Gammelbacka skog.
Bild: Yle/Stefan Härus

Bostadsområde med gemensam "skolgård"

På tomten är det också möjligt att bygga en gemensam täckt bilparkering, utomhusförråd och en byggnad med bastu och tvättstuga.

Mellan byggnaderna skulle man lämna den gamla skolans gårdsplan som en gemensam gård för invånarna.

Tomtens gräns mot Gammelbacka skog utgörs av en gammal väg som gick mellan skogen och skolans tomt innan den nuvarande Hammarsvägen byggdes.

Trädbeståndet vid kanten av den gamla skogen skulle också i framtiden bilda en gräns mellan bostadsområdet och Gammelbacka skog.

Detaljplaneutkast är till påseende till och med den 23 februari.

Diskussion om artikeln