Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Konsumentombudsmannen har fått över 200 anmälningar om elbolaget Fi-Nergy Voima redan i år – vd:n försvarar sig

Från 2020
Uppdaterad 23.01.2020 18:49.
Elledningar
Bildtext Många är missnöjda med hur elbolaget Fi-Nergy Voima agerar.
Bild: Pixabay

Borgåbor är inte de enda som fått elräkningar av Fi-Nergy Voima trots att kunderna själva inte anser sig ha ingått något avtal. Företagets vd försvarar sig med att telefonsamtal där kunden accepterar avtal finns inspelade.

Borgåbor är inte de enda som fått elräkningar av Fi-Nergy Voima trots att kunderna själva inte anser sig ha ingått något avtal. Företagets vd försvarar sig med att telefonsamtal där kunden accepterar avtal finns inspelade.

Tidigare i veckan skrev vi att flera av Borgå energis kunder har fått elräkningar av ett annat elbolag, Fi-Nergy Voima, trots att de själva inte anser sig ha ingått något elavtal med företaget.

Nu har också Konkurrens- och konsumentverket publicerat ett pressmeddelande om att konsumentrådgivningen och konsumentombudsmannen redan i år har tagit emot över 200 anmälningar om Fi-Nergy Voima.

Konsumenterna berättar om fel och brister i avtalen, faktureringen och kundservicen. Många av konsumenternas problem har haft att göra just med faktureringen.

Enligt anmälningarna har elförsäljningsavtal upprättats utan att konsumenterna har godkänt det erbjudna avtalet.

Många av Fi-Nergys kunder har inte fått någon avtalsbekräftelse alls, trots att fakturor har börjat anlända i snabb takt.

Konsumenten har rätt att bestrida ett elförsäljningsavtal som uppstått under oklara omständigheter.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston aulassa lähikuva logosta.
Bildtext Konkurrens- och konsumentverket har publicerat ett pressmeddelande angående företaget i fråga.
Bild: Nella Nuora / Yle

Om försäljaren inte har skickat någon avtalsbekräftelse eller den anländer först efter ångertiden på 14 dagar, och säljaren ändå börjar fakturera, kan konsumenten skriftligt meddela både den nya försäljaren och det lokala elnätsbolaget att konsumenten bestrider avtalet.

Då genomför inte nätinnehavaren bytet av elleverantör.

Konsumenterna har anmält problem som gäller Fi-Nergy redan över 200 gånger detta år och över 500 gånger förra året.

Eftersom problemen fortsatt trots de tillsynsåtgärder som vidtagits hittills, kommer konsumentombudsmannen att ta till kraftigare åtgärder och informera närmare om dem under de närmaste månaderna.

Insåg inte att avtal ingåtts

Yle Östnyland har varit i kontakt med en Borgåbo som fått en räkning av Fi-Nergy Voima.

Kunden säger sig inte ha vetat om att hen blivit kund hos företaget.

Det har skett utan att kunden har undertecknat några kontrakt, på basis av ett telefonsamtal.

Samtalet mellan företaget och kunden har spelats in. På inspelningen, som Yle Östnylands reporter fått höra, hörs kunden ingå ett avtal med Fi-Nergy Voima.

Efter att en nära anhörig till kunden lyssnat igenom inspelningen säger hen att kunden gått i alla tänkbara fällor. Kunden själv håller fast vid att hen minns samtalet på ett annat sätt.

Jag har lyssnat på ljudfilen som kunden gör och kunden ger ett klart godkännande

― Håkan Gustafsson, vd för Fi-Nergy Voima

Så här minns kunden samtalet med företaget:

En kvinna har ringt upp kunden i september-oktober 2019 och de har diskuterat elavtal.

Kvinnan ska ha erbjudit avtal från Fi-Nergy, men sagt att inga åtgärder görs om det redan finns ett tidigare avtal (i detta fall med Borgå energi).

När avtalstiden tar slut har kvinnan lovat skicka en offert per post för underteckning, men varken en offert eller annan information har anlänt till kunden, varken per post, som e-post eller per telefon.

Kunden har inte i något skede undertecknat något dokument som skulle ge företaget lov att avsluta avtalet med Borgå energi och flytta över det till Fi-Nergy Voima.

Fi-Nergy Voimas vd försvarar sig

Fi-Nergy Voimas finländska vd Håkan Gustafsson menar att en orderbekräftelse har skickats ut den 16.12.2019, medan kunden uppger att hen endast har fått en faktura i januari, ingen bekräftelse.

Innan kunden har lyssnat på inspelningen av samtalet känner hen inte igen att hen skulle ha besvarat de frågor som framkommer i modellen för det inspelningsmanus som sänts till Yle Östnyland av Fi-Nergy Voima Oy.

Enligt företagets vd är det ett klart fall:

– Det finns en dokumenterad kontakt med kund. Kund har gjort en beställning som ej går att bestrida. Kund har fått en orderbekräftelse. Kund har fått en faktura enligt beställd tjänst.

En bordstelefon vid ett fönster.
Bildtext Avtalet har ingåtts per telefon.
Bild: Yle/Katarina Lind

– Jag har lyssnat på ljudfilen som kunden gör och kunden ger ett klart godkännande, säger Gustafsson.

Gustafssons svar på varför orderbekräftelsen inte nått kunden blir något oklart.

– Vi lämnar dem (bekräftelserna) till en printbyrå som lämnar dem till posten. Vi skickar tusentals brev och fakturor varje månad, säger Gustafsson.

Standardagerande, enligt vd:n

Gustafsson bestrider att det är Borgå energis kunder som plötsligt har fått fakturor de inte förstår sig på.

– Vi skickar inte räkningar till Borgå energis kunder. Vi skickar räkningar till våra kunder. Det finns inget problem här, jag skickar fakturor till mina kunder som har ingått avtal med mig. Jag skickar inte räkningar till Fortums kunder eller till Borgå energis kunder eller någon annan.

Så de kunder du skickar räkningar till har sagt upp sitt avtal med Borgå energi och ingått avtal med er i stället?

– Nej, de har gett oss fullmakt i samband med accepten att vi säger upp det för dom, helt standard för hur alla elbolag agerar.

Artikeln har uppdaterats 23.1.2020 kl. 18:49: Följande stycke, under mellanrubriken "Insåg inte att avtal ingåtts" har ändrats:

"Först efter att ha fått lyssna igenom inspelningen av telefonsamtalet förstår kunden att hen faktiskt ingått avtal med Fi-Nergy Voima. Enligt kunden har hen gått i alla tänkbara fällor."

I stället står det nu: "Efter att en nära anhörig till kunden lyssnat igenom inspelningen säger hen att kunden gått i alla tänkbara fällor. Kunden själv håller fast vid att hen minns samtalet på ett annat sätt."

En mening om att Yle Östnylands reporter fått höra inspelningen bifogades också.

Diskussion om artikeln