Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Samebyn Girjas vinner mot staten i Sverige – får ensamrätt till småviltsjakt och fiske

Från 2020
Matti Blind Berg, Girjas samebys ordförande,och Peter Danowsky, Girjas advokat, i Högsta domstolen i Stockholm.
Bildtext Matti Blind Berg, Girjas samebys ordförande,och Peter Danowsky, Girjas advokat, i Högsta domstolen i Stockholm.
Bild: TT / Lehtikuva

Girjas sameby i Sverige har vunnit i domstol mot svenska staten i en över tio år lång tvist om markutnyttjande och jakt- och fiskerättigheter.

Sveriges högsta domstol har gett Girjas sameby i Gällivare ensamrätt till fiske och jakt på småvilt på samebyns områden. Samebyn får alltså upplåta småviltsjakt och fiske utan statens samtycke. Domstolen är enig om domslutet.

Urminnes hävd, en juridisk rätt som bygger på att man under lång tid har använt marken, är motiveringen till att samebyn vinner striden mot staten.

– Domstolen har tagit hänsyn till betydelsen av urminnes hävd. Rättigheter som uppkommit av urminnes hävd består fortfarande. Det handlar om ett glest befolkat område och vi har kommit fram till att det behövs en friare bedömning med tanke på den speciella situationen, säger Sten Andersson, domare i Högsta domstolen, HD, enligt SVT.

Matti Blind Berg, som är ordförande för Girjas sameby, gläder sig över ett slut på tvisten.

– Det kommer ett nytt kapitel nu, vi får vända blad och gå vidare. Vi lägger det bakom oss, det är trots allt tio år som har förflutit.

(Från vänster) Anna-Britta Rikko, Ove Blind ja Bror Saitton är medlemmar i Girjas sameby.
Bildtext (Från vänster) Anna-Britta Rikko, Ove Blind ja Bror Saitton är medlemmar i Girjas sameby.
Bild: Mikaela Sjöstedt / Sameradion & SVT Sápmi

Tvist som pågått i över tio år

Tvisten mellan samerna och staten har pågått sedan 1993 då staten gav allmänheten utökade rättigheter till jakt och fiske i traditionella sameområden.

Girjas sameby och samernas riksförbund stämde staten 2009 för att få sin sak prövad.

51 samebyar i Sverige

I Sverige finns det 51 samebyar. En sameby är inte en by, utan ett geografiskt område där renskötsel bedrivs.

I motsats till Finland är det bara samer som får bedriva renskötsel i Sverige.

Källor: SVT, Aftonbladet, Dagens Nyheter