Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Infektionsläkare i Vasa: Tydliga symptom innan vi misstänker coronavirus

Från 2020
Uppdaterad 24.01.2020 14:56.
Infektionsöverläkare Juha Salonen vid Vasa centralsjukhus.
Bild: Yle/Malin Hulkki

Om misstänkta fall av coronaviruset upptäcks inom Vasa sjukvårdsdistrikt ska personen så snabbt som möjligt föras till centralsjukhuset. Symptomen ska dock vara rätt tydliga före misstanke väcks, säger infektionsöverläkare Juha Salonen.

På fredag morgon kom beskedet att två misstänkta fall undersöks i Lappland.

– Om det kommer in någon med svåra infektionssymptom i andningsvägarna som har en koppling till Wuhan, så då misstänker vi coronavirus, säger infektionsöverläkare Juha Salonen på Vasa centralsjukhus.

Salonen bedömer att det med fallen i Lappland kan röra sig om nästan vad som helst annat än coronaviruset.

– De är från Wuhan men de hade ju inga svåra symptom. Säkert helt rätt att ta prov för säkerhets skull och hålla dem isolerade. Men är det sen frågan om coronavirus, det vet vi inte före provsvaren kommer.

Hosta och trötthet sätter inte igång varningsklockorna

Kommer det in ett misstänkt fall till centralsjukhuset i Vasa är det isolering som gäller.

Men Salonen hänvisar till THL:s riktlinjer enligt vilka det ska röra sig om svåra symptom, till exempel andningssvårigheter och tecken på lunginflammation.

– Om en patient bara har hosta och är lite trött så... Vi har en hel del kinesiska turister i Finland och största delen av symptomen är nog orsakade av något annat än coronaviruset.

Så med vilken tröskel testar man för coronavirus?

– Nå i princip tycker jag att om en person inte har hög feber och det inte är något fel på det kliniska måendet, då är det inte tillräckligt att personen är från Wuhan.

– Det avgörs givetvis från fall till fall, säger Salonen.

"Coronaviruset drunknar i massan"

Men det är ingen omöjlighet att det dyker upp coronafall också i Österbotten, bedömer Salonen.

– Det rör sig folk här som kan ha besökt epidemiområdet och det kan hända att vi i något skede måste testa för viruset.

– Men som du förstår så skulle det vara ett ganska stort projekt om man misstänkte alla som kommer in med andningssvårigheter. Vi har en influensavåg och allt möjligt annat på gång. Så coronaviruset drunknar nog i massan.

Alltså: tydliga symptom kombinerat med att man rört sig på epidemiområdet, då först ska varningsklockorna ringa.

Allt styrs till centralsjukhuset

Om ett misstänkt fall vandrar in på en hälsovårdscentral har personalen fått instruktioner att kontakta centralsjukhuset.

– Så att vi kan flytta patienten så direkt som möjligt till ett ställe där det inte finns någon risk för att smittan sprider sig, säger Salonen.

Det här stället är ett isoleringsrum på centralsjukhuset.

Samma direktiv gäller också Malmska i Jakobstad.

– Det lönar sig inte att splittra dylikt. Vi har bättre förutsättningar i Vasa, inte bara vad gäller isolering men också vad gäller provtagningen, säger Salonen.

De berörda har informerats

På Malmska säger chefsöverläkare Pia-Maria Sjöström att man fått instruktioner från THL i början av veckan.

– Vi följer aktivt med läget men det förändrar inte vår verksamhet på något sätt.

Jag har förstått att instruktionen från centralsjukhuset är att ni ska kontakta dem och så snabbt som möjligt få dit misstänkta fall?

– Ja. Nu har jag inte satt mig in i anvisningarna helt och hållet men de brukar vara tydliga. Jouren och telefonrådgivningen har fått anvisningarna, säger Sjöström.

Diskussion om artikeln