Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Liten förening drabbas hårt då Vasa stad sparar – sjöscouterna tvingas lämna Villa Gerby

Från 2020
Man står på trappan till litet hus i snöstorm.
Bildtext Mathias West på trappan till Wasa Fyrvaktares kårlokal.
Bild: Yle/Filip Stén

Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare tvingas lämna sina nuvarande utrymmen under våren. Föreningen hamnar inte under bar himmel, men hyreskostnaderna kan i värsta fall innebära att medlemsavgiften höjs kraftigt.

Vasa stads sparkrav ställer till problem för sjöscoutkåren Wasa fyrvaktare.

För några år sedan ledde Vasa stads dåvarande sparprogram till att scoutkåren gick miste om sina lokaler i Malmögårdens källare. Då fick scoutkåren i stället ta i bruk en stuga invid Villa Gerby.

Gammalt hus i snöstorm.
Bildtext Villa Gerby.
Bild: Yle/Filip Stén

Under de gångna åren har ungdomsverksamheten vid Villa Gerby avtagit och i och med de nya sparkraven har man inom ungdomsarbetet i Vasa stad beslutat avstå från Villa Gerby - det vill säga utbildningssektorn slutar hyra gården av fastighetssektorn.

Inget hyreskontrakt

- Vi fick ett meddelande från ungdomssektorn att vi mister vårt lagerutrymme i centrum. När vi kollade upp det visade det sig att vi också kommer att åka ut från kårlokalen i Gerby, säger Mathias West, tidigare kårchef för fyrvaktarna och nuvarande båtfogde i kåren.

Orsaken till den bristfälliga kommunikationen ligger troligen i det faktum att scoutkåren hittills haft tillgång till sina utrymmen gratis. Några hyreskontrakt finns följaktligen inte.

- Det går tyvärr inte att fortsätta på det sättet, säger Tuula Ahonpää, chef för ungdomsverksamheten vid Vasa stad.

Tillbaka till Malmögården

Förslaget är nu att fyrvaktarna får flytta tillbaka till sina gamla utrymmen i Malmögården.

- Det blir trångt, men där kan vi klämma in både kårlokal och lager på samma ställe, säger West.

Ett större problem blir ändå det ekonomiska. De nygamla utrymmena kostar knappt 300 euro i månaden att hyra för kåren. På årsbasis blir det lite över 3500 euro.

Det låter inte som så mycket, men utslaget på kårens 65 medlemmar blir det ändå 54 euro per medlem.

- I dagsläget har vi en medlemsavgift på 90 euro per år. Av det går 59 euro till förbundet Finlands svenska scouter, vilket ger oss 31 euro per år för vår egen verksamhet, säger West.

Skylt hänger på gul vägg.
Bild: Yle/Filip Stén

West säger att föreningen har försökt hålla medlemsavgiften på en moderat nivå, så att inte avgiftens storlek ska utgöra en tröskel för medverkan.

Hyreskostnaderna innebär ändå att föreningen troligen tvingas att höja medlemsavgiften ordentligt.

- Vi hoppas få ner hyrorna ytterligare. Det blir ett sätt för staden att stöda den verksamhet vi har och vårt mål är att alla ska få vara med, säger West.

På ungdomsservicen säger Tuula Ahonpää att hyran är så låg som den kan bli. Den nu föreslagna hyresnivån är på samma nivå som till exempel de föreningar som under en längre tid hyrt in sig i kulturhuset Fanny betalar.

Stadens sparkrav, som dessutom skärps hela tiden, ger inget spelrum enligt Ahonpää.

- Vi är tvungna att skära i våra utgifter, säger Ahonpää.