Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu går Raseborgs och Lojo sjukhus över till det nya patientdatasystemet - personalen hoppas på överseende med nybörjarproblem

Från 2020
Uppdaterad 27.01.2020 07:00.
Carola Lindholm vid en dator.
Bildtext Överskötare Carola Lindholm är missnöjd med att patientdatasystemet Apotti enbart är på finska.
Bild: Yle/Minna Almark

Den första februari står Raseborgs och Lojo sjukhus i tur att ta i bruk det nya patientdatasystemet Apotti. De första veckorna kan det leda till att väntetiden på jouren blir längre och att läkarbesöken drar ut på tiden.

Det nya patientdatasystemet Apotti ersätter de befintliga systemen inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) och samlar all information om patienternas vård på ett och samma ställe.

På det här sättet ska patientsäkerheten, vården och servicen förbättras. Samtidigt ska också sjukvårdspersonalens arbete löpa smidigare eftersom informationen om patienterna registreras och används på ett mera enhetligt sätt.

Intensiva förberedelser

På Raseborgs sjukhus har man i över ett års tid arbetat intensivt med att förbereda sig för att gå över till det nya systemet. Personalen har fått utbildning både via nätet och i klassrum.

Det handlar om enorma mängder utbildning, samtidigt som många säkert önskar att de hade fått mera tid att öva sig, säger överskötare Carola Lindholm.

- Vi har haft olyckligt många sjukledigheter som har sammanfallit med förberedelserna. Vi har också haft mycket patienter och det är klart att patientvården går först och att öva på ett kommande dataprogram kommer i andra hand.

Längre väntetider till en början

Under det gångna veckoslutet (25-26.1) överfördes informationen från det gamla till det nya patientdatasystemet.

Om någon till exempel har en operationstid inbokad i det gamla systemet, ser man till att den blir införd i det nya systemet och inte tappas bort på vägen.

Klockan fyra på morgonen den första februari är det sedan dags att ta i bruk Apotti.

Det betyder att all personal vid Lojo och Raseborgs sjukhus enbart använder det nya systemet för att dokumentera vad de gör inom patientvården.

Ekenäs sjukhus sett från baksidan med en skylt i förgrunden
Bildtext Det kan bli lite längre väntetiden på jouren den första tiden efter att Apotti tagits i bruk.
Bild: YLE / Linus Westerlund

Målsättningen är att kommuninvånarna inte lägger märke till systembytet. Men det skulle vara naivt att tro att det lyckas obemärkt, säger Carola Lindholm.

- Det kommer främst att märkas genom att saker och ting tar längre tid. Ett besök som brukar ta en halvtimme kan dra ut till en timme och på jouren blir väntetiden sannolikt något längre.

Hon hoppas att sjukhusets patienter har tålamod och förståelse för att personalen måste gå igenom nya funktioner och att det tar lite längre tid. Men den direkta patientvården ska inte påverkas, försäkrar hon.

- Det är ju inte datasystemen som sköter människorna, det är läkarna och vårdarna, säger hon.

Ofattbart att systemets språk enbart är finska

Carola Lindholm tycker att det är bra att man börjar dokumentera patienternas vård på ett mera strukturellt och entydigt sätt. De första veckorna kan vara rätt jobbiga, men sedan borde det gå bra, gissar hon.

Däremot är Lindholm inte speciellt nöjd med det faktum att Apotti enbart fungerar på finska. Det innebär en hel del extraarbete för den delen av personalen som är starkare på svenska.

- Som novis på datasystem har jag en bild av att det bara är fantasin som sätter gränsen för vad man kan göra inom den digitala tekniken. Så nog hade jag hoppats att systemet hade kunnat vara tvåspråkigt med parallella beskrivningar på svenska och finska. Det är ganska ofattbart att det inte är så!

HUS chefsöverläkare Markku Mäkijärvi säger för sin del att det inte är möjligt att skapa en tvåspråkig lösning för Apotti. Orsaken är att patientsäkerheten i så fall skulle drabbas.

- Det är inte säkert för patienten att ha två olika språk i ett system. Det är jättesvårt att programmera ett sådant och översätta till två språk. Det finns inte någonstans i världen, säger Mäkijärvi.

Färre misstag med bättre system

I dag finns det över 700 datasystem inom HUS. Av dem handlar mellan 100 och 150 system om patientvård och en stor del av dem kommer nu att ersättas med Apotti, förklarar Markku Mäkijärvi.

På det här sättet blir vårdens kvalitet bättre och patientsäkerheten ökar. Som exempel nämner Mäkijärvi Pejas sjukhus i Vanda, där Apotti har varit i bruk sedan november 2018.

- Där har personalen konstaterat att man gör 60 procent mindre misstag när det gäller medicinering.

Bild av Markku Mäkijärvi.
Bildtext Chefsöverläkare Markku Mäkijärvi.
Bild: Yle/Minna Almark

I övrigt jämför han övergången till Apotti med att börja köra bil i stället för att cykla.

- Man måste först skaffa körkort, men sedan går allt mycket lättare och snabbare än tidigare.

Systemet har fått kritik för att vara långsamt, komplicerat och för att göra det dagliga arbetet långsammare - hur tänker du om den kritiken?

- Det var så i början när man började vid Pejas sjukhus, men det är redan historia. Vi har nu förbättrat både systemet och utbildningen. I början kommer det att vara lite tungt, men när man lär sig att använda systemet i de vardagliga vårdsituationerna så kommer arbetet att löpa smidigt.

De västnyländska kommunerna avvaktar

Både Carola Lindholm och Markku Mäkijärvi understryker att det är meningen att Apotti ska används som ett gemensamt system för specialsjukvården och kommunernas social- och hälsovård.

Om man till exempel besöker någon hälsostation, så uppdateras patientinformationen i realtid och syns genast inom specialsjukvården.

Men för tillfället har de västnyländska kommunerna inte fattat något beslut om att börja använda Apotti. Det betyder att systemet inte ännu förverkligas till fullo, säger Carola Lindholm.

- Man kommer åt en del data från varandras system, men det är betydligt mer invecklat än det skulle vara med ett system.

Diskussion om artikeln