Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Pappersfabrikerna går i strejk– avtalsförhandlingarna strandade kring midnatt

Från 2020
Uppdaterad 27.01.2020 00:42.
Kvinna sitter i mitten av ett bord. Kvinnan är riksförlikningsmannen Vuokko Piekkala. Bredvid henne Petri Vanhala och Jyrki Hollmén.
Bildtext Riksförlikningsmannen Vuokko Piekkala vid förhandlingsbordet tillsammans med Skogsindustrins arbetsmarknadsdirektör Jyrki Hollmén (till vänster) och Pappersförbundets ordförande Petri Vanhala (till höger).
Bild: Lehtikuva

Strejken inom pappersindustrin startar klockan sex på måndag. Avtalsförhandlingarna under söndagen ledde ingen vart. Pappersförbundet förlängde redan på söndag kväll strejken med en vecka.

Arbetsgivarorganisationen Skogsindustrin och Pappersförbundet träffades för ett sista försök att nå en lösning om ett nytt kollektivavtal på söndagseftermiddagen. Förhandlingarna avslutades strax före midnatt.

Pappersförbundet kom under söndagskvällen med meddelandet att strejken förlängs med en vecka. Den ska pågå från måndag morgon klockan 6 till 17 februari.

Enligt Pappersförbundets meddelande till sina medlemmar var parterna fortfarande på söndagskvällen långt ifrån en lösning.

Pappersförbundet var fortfarande förhoppningsfull tidigare på dagen

Då parterna gick in på riksförlikningsmannens byrå klockan 15 verkade Pappersförbundets ordförande Petri Vanhala klart mera förhoppningsfull än Skogsindustrins arbetsmarknadsdirektör Jyrki Hollmén.

– Vi måste få ett nytt avtal någon dag och jag hoppas att den dagen är i dag, sa Petri Vanhala.

– Man kan alltid hoppas, men läget ser ytterst svårt ut, sa Jyrki Hollmén.

Arbetsgivarens och arbetstagarens representanter förhandlade också på fredagskvällen till klockan ett på natten utan resultat.

Förhandlingarna har pågått i veckor och parterna har sammanlagt träffats över 40 gånger.

Skogsindustrin hotar med lockout

För att sätta fart på förhandlingarna gick arbetsgivarna på söndagen ut med ett hot om lockout.

Under de tre dagar lockouten pågår är det förbjudet för arbetstagare att komma på jobb och arbetsgivaren betalar ingen lön.

Lockouten ska gälla i tre dagar och skulle enligt meddelandet på söndagen starta den 10 februari vid morgonskiftet.

Skogsindustri lockout gäller i 12 produktionsenheter. Den gäller inte bara medlemmar i Pappersförbundet, utan också medlemmar i Elektrikerförbundet och Fackförbundet Pro.

Pappersförbundet skriver i ett pressmeddelande att förbundet inte är överraskat över arbetsgivarens hot om lockout. Arbetsgivaren använde samma taktik under avtalsförhandlingarna år 2005.

Pappersmaskiner kördes ner under söndagen

Strejken berör 9 000 medlemmar i Pappersförbundet. Nedkörningen av pappersmaskinerna pågick under söndagen.

De största tvisteämnena under förhandlingarna har gällt de extra 24 timmarna som infördes i och med konkurrenskraftsavtalet samt nivån på löneförhöjningarna.

Pappersförbundet motsätter sig också Skogsindustrins förslag att i större utsträckning än i dag få använda sig av utomstående arbetskraft.

Förlängd strejk inom mekaniska skogsindustrin

Industrifacket kom på söndag med budet att fackförbundet förlänger sin strejk inom den mekaniska skogsindustrin med en vecka.

Orsaken till förlängningen av strejken är enligt förbundets ordförande Riku Aalto motpartens, alltså Skogsindustrins, ointresse att förhandla.

Industrifackets strejk inom den mekaniska skogsindustrin börjar i morgon, måndag, och skulle ursprungligen pågå i två veckor.

Industrifacket och Teknologiindustrin gjorde en öppning efter jul

Industrifacket och Teknologiindustrin gjorde en öppning i kollektivavtalsförhandlingarna i början av januari då parterna efter flera månader av förhandlingar kom till ett förhandlingsresultat.

Riku Aalto från Industrifacket och Minna Helle från Teknologiindustrin kom överens om en löneförhöjning på 3,3 procent på 25 månader. Industrifacket slapp också de extra arbetstimmarna i konkurrenskraftsavtalet.

Trots öppningen har det varit svårt för flera andra branscher att nå ett förhandlingsresultat.

Kemisektorn hör till dem som har haft svårt att nå ett avtal. Arbetsministeriet flyttade i torsdags fram Kemiförbundets strejk med två veckor till 10 februari.

Artikeln är uppdaterad 26.1 klockan 18.30 med att strejken inom den mekaniska skogsindustrin förlängs med en vecka och klockan 23 med att också strejken inom pappersindustrin har förlängts.

Artikeln är uppdaterad 27.1. klockan 0.40 med att Pappersförbundet inleder en strejk.