Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Behandlingen av utkomststödet ineffektivare och dyrare - FPA:s handläggning 68 miljoner mer än beräknat

Från 2020
Uppdaterad 27.01.2020 14:31.
En person med kort hår och ryggsäck går in genom dörren till FPA:s kontor.
Bildtext FPA har haft ansvaret för det grundläggande utkomststödet sedan 2017.
Bild: Lehtikuva

För tre år sedan överfördes det grundläggande utkomststödet från kommunerna till FPA. Flytten skulle effektivisera verksamheten, men enligt en ny rapport har kostnaderna för handläggningen i själva verket trefaldigats och personalmängden fördubblats.

Enligt en ny rapport från Statens revisionsverk har regeringen Katainens beslut att överföra det grundläggande utkomststödet från kommunerna till Folkpensionsanstalten FPA blivit betydligt dyrare än beräknat.

Målet var bland annat att effektivisera verksamheten, öka likabehandlingen, frigöra kommunernas resurser för socialt arbete och öka antalet sökande som är berättigade till utkomststöd.

Enligt revisionsverket är kostnaderna betydligt högre än var FPA uppskattat. I fjol var de direkta handläggningskostnaderna för grundläggande utkomststöd nästan 100 miljoner euro, när det uppskattade beloppet var cirka 32 miljoner euro. År 2018 sysselsatte verksamheten sammanlagt cirka 1 500 personer, då den ursprungliga uppskattningen var cirka 750 personer.

Enligt Antti Halmetoja, överrevisor på Statens revisionsverk, verkar flytten också ha orsakat mera arbete inom bland annat arbets- och näringstjänsterna, hälso- och socialarbetet och intressebevakningen. Tillsynsmyndigheternas arbetsbörda har också ökat.

Fler stödberättigade ansöker om utkomststöd

Rapporten kritiserar också beredningen av lagen om överföringen. Under beredningen av lagändringen identifierade en expertgrupp betydande risker med reformen, men de här riskerna beaktades inte i tillräcklig omfattning i regeringens proposition.

Beslutet att flytta det grundläggande utkomststödet från kommunerna till FPA fattades av Jyrki Katainens regering år 2014. Förändringen började gälla år 2017.

Däremot har några mål uppnåtts. Enligt rapporten behandlas personer som ansöker om grundläggande utkomststöd mer jämlikt än tidigare och fler stödberättigade ansöker om utkomststöd.

Diskussion om artikeln