Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Rudus vill spränga allt mera sten i Joddböle - Ingå kommun oroar sig för datacentralens framtid

Från 2020
Uppdaterad 27.01.2020 22:05.
Rudus har krossat sten färdigt på det här området som är tio hektar. Inkoo Shippings har det som lagerplats nu.
Bildtext Företaget Rudus spränger intill Ingå hamn i Joddböle. Den här bilden är från 2016, nu vill företaget utvidga sprängningsområdet ännu mera.
Bild: Yle/Marica Hildén

Stenkrossbolaget Rudus vill utöka sin verksamhet i Joddböle i Ingå. Kommunstyrelsen är däremot oroad över vad vibrationerna från sprängningarna betyder för det datacenter som planeras på området.

Rudus ansöker om ett kombinerat marktäkts- och miljötillstånd för marktäkt, brytning av sten, övrig stenbrottsverksamhet och krossning av sten.

Företaget vill också krossa stenmaterial och återvinningsbetong som hämtas till Joddböle från andra orter. Dessutom vill företaget ta emot ren överskottsjord.

Täktområdet är 34 hektar. Området är norr om Ingå hamn intill Hamnvägen och till största delen på västra sidan av vägen.

Tillstånd söks för tio år.

"Tio år för lång tid"

Kommunstyrelsen gav på måndagen (27.1) ett utlåtande till kommunens miljövårdsmyndighet.

I utlåtandet föreslås det att tillstånd beviljas för högst tre år, det vill säga till våren 2023.

Tio år är för lång tid, säger Ingås kommundirektör Robert Nyman.

- Kommunen vet ännu inte vad som kommer att ske på Rudus granntomt, därför vill Ingå inte ge tillstånd för så lång tid.

- Dessutom gäller ansökan ett detaljplanerat område vilket gör det möjligt att godkänna ett kortare tillstånd. Om ett längre tillstånd godkänns måste man börja med ny planering.

Rudus vill spränga mera i framtiden

I Rudus ansökan står det att området lämnas som en plan med krossat stenmaterial då brytningen är klar. Planen kan sedan användas för kommande verksamhet.

Eventuella slänter byggs på områdets östra och norra kanter. Slänterna är högst sju meter höga.

Rudus föreslår att en lodrät bergsvägg lämnas kvar på västra kanten eftersom företaget planerar att utvidga täktverksamheten västerut senare med separata tillstånd.

Branta slänter bekymrar tekniska nämnden

Tekniska nämnden har tidigare konstaterat att slänterna förorsakar höjdnivåer som leder till betydande risker och utmaningar då gator och vattenförsörjningen byggs.

Nämnden anser att höjdnivån ska motsvara de närliggande planerade områdenas och gatuområdenas höjdnivå.

Robert Nyman säger att det är problematiskt att Rudus vill spränga djupt på området i Böle.

- Vi vill ha företagstomter som fungerar, så vi föreslår att sprängningarna anpassas till det.

I utlåtandet sägs det därför att om tillstånd beviljas så ska höjdskillnaderna inte vara så stora och att tillståndet ska gälla för ett mindre område.

Vibrationer skadar eventuell datacentral?

Energibolaget Fortum berättade 2018 om sina planer för Joddböle efter att det gamla kolkraftverket har rivits: där skulle finnas plats för en datacentral.

Det här skulle innebära hundratals nya arbetstillfällen i Ingå.

I utlåtandet kan man läsa att företaget Ramboll har låtit utreda hur vibrationerna av Rudus sprängningar sprids på området.

Det konstateras att vibrationerna är den största risken för placeringen av en datacentral.

Det här kan göra det svårt att marknadsföra och utnyttja området för en datacentral.

En långvarig stenbrytning betyder dessutom att det blir svårt att utveckla området som helhet för framtidens industribranscher såsom datacentraler, sägs det i utlåtandet.

"Oanade konsekvenser"

Ingås kommundirektör Robert Nyman ser med bekymmer på sprängningarna på området.

- Det är känslig teknologi som används i datacentraler och man vet ju inte hur sprängningar genomförs i framtiden. Om det görs något fel i samband med dem så kan det få oanade konsekvenser.

Artikeln uppdaterades 27.1.2020 klockan 22.05 med beslutet från Ingås kommunstyrelse. Ärendet godkändes enligt förslaget.

Diskussion om artikeln