Hoppa till huvudinnehåll

Sport

Förbundspennan: Fem år av gemenskap, fascination och hårt arbete

Från 2020
Christel Björkstrand.
Bildtext Christel Björkstrand.
Bild: FSI / Jeanette Harf

Gren- och förbundsöverskridande verksamhet skapar samhörighet och framförallt en känsla av tillhörighet. En tillhörighet där vi också arbetat hårt för att den ska vara inkluderande, jämställd och likabehandlande, skriver Christel Björkstrand i sin sista förbundpenna som FSI:s generalsekreterare.

För fem år sedan steg jag in på Finlands Svenska Idrotts kansli på Nokiavägen i Vallgård, Helsingfors. Mitt jobb som generalsekreterare började och en ny spännande värld öppnade sig.

Ledarskap och administration var inte nytt för mig, det nya var den kultur, det engagemang och de utmaningar som idrotten och motionen visade sig innehålla.

Det är något mycket speciellt med idrottsmänniskor. Det finns en fantastisk entusiasm och vilja att bli bättre, snabbare och nå högre upp.

Det är fascinerande att se hur det kring den enskilda idrottaren finns en stor uppslutning av dedikerade och engagerade frivilliga, som dessutom – i vått och torrt – ställer upp för att lära ut idrott till barn och unga.

Föreningstillhörigheten är viktig och identifieringen med det egna grenförbundet likaså. Centralorganisationen, i detta fall Finlands Svenska Idrott, har kanske inte en lika stor betydelse i det dagliga föreningslivet men däremot en avgörande roll bl.a då det kommer till föreningsstöd, utvecklingsprojekt och utbildning av tränare och ledare.

Redan från början blev det klart för mig att de enskilda medlemsförbundens självständighet och eget brand är något som inte ska ruckas på. Orienterare vill springa för Finlands Svenska Orienteringsförbund (FSO), friidrottarna vill idrotta för Svenska Finlands Idrottsförbund (SFI) liksom skidåkarna som tävlar i Finlands Svenska Skidförbunds (FSS) regi.

Att med det kombinera andra aktörers och egna önskemål om förenklad administration och ökad gemenskap inom hela Finlands Svenska Idrott, blev en intressant utmaning. För mig gällde det att hitta balansen mellan de olika önskemålen och kompromissa så att alla parter är och förblir nöjda.

Synlighet för såväl medlemsförbunden och Finlands Svenska Idrott gemensamt liksom en gemensam personalstyrka för hela verksamheten krävde enhetlighet av en målmedveten styrelse, och det har tillsammans stärkt den finlandssvenska idrotten som helhet.

Flytten till Sportens hus gav nya kollegor och otaliga möjligheter

Flera projekt där Finlands Svenska Idrott är huvudman tillsammans med medlemsförbunden och medlemsföreningar har sett dagens ljus under dessa fem år.

Syftet med projekten har varit att utveckla verksamheten och kunna stöda det arbete som görs inom föreningarna och medlemsförbunden. Alltid med samma gemensamma mål och visioner vi tillsammans kommit överens om: för att möjliggöra den bästa idrotten och motionen.

För bara det bästa är gott nog om vi som minoritet ska klara oss. Samtidigt krävs det att vi finns där de övriga förbunden finns - mitt bland de finska grenförbunden och Olympiska kommittén.

Därför flyttade också Finlands Svenska Idrott till Sportens hus i januari 2018. Ett beslut som gav oss många nya kollegor och otaliga nya möjligheter att vara med och påverka idrotten och motionen i Finland.

Att på bred front föra fram idrott och motion på svenska i Finland, har krävt samarbetsförmåga, envist arbete, öppenhet för förändring och att vi talar “samma språk” – då syftar jag inte enbart på svenskan utan på hur vi talar om vår verksamhet.

Stoltheten över den egna grenen är stark hos idrottsutövaren och de förenings- och förbundsaktiva, medan stoltheten över att tillhöra en gemensam familj är något som allt mer börjar synas.

Gren- och förbundsöverskridande verksamhet skapar samhörighet och framförallt en känsla av tillhörighet. En tillhörighet där vi också arbetat hårt för att den ska vara inkluderande, jämställd och likabehandlande.

Nu när det är dags för mig att stänga dörren till vårt nya kansli i Sportens hus, vet jag att verksamheten kommer att leva vidare – stark och förändringsbenägen. För om det är något som är alldeles säkert då det kommer till framtiden, så är det att nya förändringar behöver göras hela tiden.

Det gäller bara att gilla läget, minnas varför vi finns och hålla fanan högt, för att också framöver möjliggöra idrott och motion på svenska i Finland. Till sist vill jag tacka för en fin och givande tid, lycka och framgång till er alla. Jag hoppas vi ses vid någon idrottsplan i framtiden!

Christel Björkstrand
Generalsekreterare t.o.m 26.1.2020

Diskussion om artikeln