Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Tvisten om uppvärmningen av Salutorgets ytbeläggning hettar till – ”Det är beklagligt att Åbos hjärta hålls som gisslan av torgparkeringen”

Från 2020
Parkeringen under Åbo salutorg byggs vintern 2020.
Bildtext Parkeringshuset under Salutorget växer sakta fram.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Frågan om hur det förnyade Salutorgets yta ska hållas is- och snöfri på vintrarna bollas nu vidare till Åbo stadsfullmäktige. En grupp på 30 ledamöter skrev under en motion som lämnades in på måndagens fullmäktigemöte.

Ärendet ska nu beredas i brådskande ordning. Det betyder att ärendet behandlas tidigast i fullmäktige på mötet den 24 februari.

Orsaken till motionen är det utbredda missnöjet med stadsstyrelsens beslut den 13 januari då man godkände ett avtal med Tori Energia om hur ytbeläggningen på Salutorget skulle värmas upp.

Avtalet om att värma upp ytbeläggningen med solvärme som lagras i leran under torget skulle ha gällt i 25 år och kostat Åbo stad 4,13 miljoner euro.

Motion som lämnats in i Åbo stadsfullmäktige.
Bildtext 30 ledamöter skrev under motionen där man krävde att ärendet avgörs i fullmäktige.
Bild: Yle / Niclas Lundqvist

Centern, Vänsterförbundet, Sannfinländarna, Kristdemokraterna, Förnuftets Röst och De gröna ville att ärendet behandlas av Åbo stadsfullmäktige. Man är bland annat orolig för att projektet innebär för stora ekonomiska risktagningar för staden.

”Måste få ett bättre avtal”

De Grönas gruppordförande Saara Ilvessalo är nöjd med att frågan nu ska behandlas av fullmäktige.

- Fullmäktige är det organ som valts direkt av Åboborna och eftersom resultatet i stadsstyrelsen var så jämnt borde frågan avgöras i just fullmäktige.

Ilvessalo medger att frågan är svår för politikerna. Att använda lagrad solvärme för att hålla torgets yta isfri på vintern är ett alternativ som De gröna kunde gå med på men riskerna med finansieringen och den tekniska lösningen oroar.

- Man lovade att Åboborna inte ska betala för torgparkeringen så nu måste vi få ett bättre avtal med mindre ekonomiska risker för staden eller sedan måste vi komma fram till en annan teknisk lösning.

Saara Ilvessalo vid Gamla Stortorget i Åbo.
Bildtext De grönas Saara Ilvessalo.
Bild: Yle/Adrian Perera

Ilvessalo påpekar att staden befinner sig i den nuvarande situationen på grund av att torgparkeringsfrågan gått vidare utan att alla detaljer utretts i tid.

- Det är beklagligt att Salutoget som är Åbos hjärta hålls som gisslan av torgparkeringen. Det finns inga bra eller lätta alternativ, tyvärr.

Ilvessalo säger att innan frågan tas upp i fullmäktige så behöver politikerna mera information om de ekonomiska riskerna, den tekniska lösningen som nu föreslagits och tidtabellen.

Enligt Ilvessalo kan frågan inte försnabbas och saken måste utredas grundligt.

- Fullmäktige är inte en gummistämpel och det är inte vårt fel att vi hamnat i den här situationen.

”Det här är ett sätt att försöka torpedera torgparkeringen”

SFP:s gruppordförande Nicke Wulff anser att parterna borde ha nöjt sig med det avtal som stadsstyrelsen godkände. Han ser tvisten om ytbeläggningens uppvärmning som ett sätt för torgparkeringens motståndare att sätta käppar i hjulet för projektet.

- Det här är ett sätt att försöka torpedera torgparkeringen. Jag gillar inte heller antydningar om att stadens tjänstemän med flit skulle undanhålla information eller göra dåliga beredningar. Eller att stadsstyrelsens sammansättning skulle vara problematisk. Det har ingenting med frågan att göra.

Nicke Wulff.
Bildtext SFP:s Nicke Wulff.
Bild: Yle / Ville Hupa

Wulff ser att en utdragen beslutsprocess kan stoppa arbetet med torgparkeringen och att hela projektet riskerar att stanna upp.

De som vill föra frågan vidare till fullmäktige anser att det finns risker med den tekniska lösningen. Hur mycket funderar ni inom SFP på den här frågan?

- Tekniken är så pass avancerad att jag har fullt förtroende för de tjänstemän som berett ärendet och för de diskussioner som pågått i stadsstyrelsen.

Wulff hoppas nu att det blir nya förhandlingar men påpekar att gruppen på 30 ledamöter som ville föra ärendet vidare till fullmäktige saknar en enhetlig linje i frågan.

- Jag hoppas att man kommer fram med ett bra motförslag som vi kan diskutera i fullmäktige och att diskussionen handlar om uppvärmningen av ytbeläggningen och inte om torgparkeringen för det bygget har redan gått framåt.

Diskussion om artikeln