Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Knipnäs säljs för 1,3 miljoner euro - politikerna vill ta sig en funderare kring att sälja mera mark runt den gamla sjukhusfastigheten i Ekenäs

Från 2020
Knipnäs-fastigheten.
Bildtext Knipnäs säljs, men hur det blir med tilläggsområden omkring är oklart.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Det är nu klart att Raseborgs stad säljer Knipnäs gamla sjukhusfastighet i Ekenäs för 1,3 miljoner euro, även om det innebär förluster. Köparen vill också ha mera mark, men det vill staden ännu fundera på.

Raseborgs stad äger Knipnäs till 85 procent och utbildningsbolaget äger 15 procent av Knipnäs.

Det två parterna delar på förlusten på 2,8 miljoner euro som blir kvar efter försäljningen. I praktiken betalar Axxell mest eftersom skolan vill bli av med sitt dyra hyresavtal.

För Raseborgs del landar till sist en skuld på 1,2 miljoner euro som ska betalas genom olika arrangemang.

Stadsstyrelsen vänder sig nu till fullmäktige och ber om att summan på 1,2 miljoner ska antecknas som utgifter för amortering av lån för Fastighets Ab Knipnäs.

I övrigt ger stadsstyrelsen grönt ljus för försäljningen bara alla bitar faller på plats som planerat, i klartext att Axxell och stadsfullmäktige godkänner de ekonomiska arrangemangen.

Ett stort och ståtligt gult hus som varit ett sjukhus och som nu hör till utbildaren Axxell.
Bildtext Knipnäs sjukhus inrymmer för tillfället nästan ingen verksamhet.
Bild: Yle/Marica Hildén

Stadsstyrelsen understryker också att man inte kan garantera att planeringen av området verkligen blir av.

– Vi ville ha det klart sagt i protokollet, säger Anita Westerholm (SFP), andra vice ordförande för stadsstyrelsen.

Stadsstyrelsen godkände förslaget nästan enhälligt, men Roger Hafström (Saml) antecknade avvikande åsikt i ärendet i protokollet.

Politikerna vill vänta med försäljning av mera mark

Köparen vill också köpa mark kring Knipnäsfastigheten, men har inte ställt det som ett absolut villkor för att affären ska ros i hamn.

Stadsstyrelsen i Raseborg var inte redo att godkänna ett utkast till föravtal om fastighetsköp omkring sjukhuset.

Med rösterna 6-3 röstade styrelsen för en bordläggning av ärendet.

Linneá Henriksson (SFP), Isabella Alén (SFP), Jan-Mikael Ekholm (SFP), Anita Westerholm (SFP), Kati Sointukangas (De gröna) samt Roger Hafström (Saml) röstade för bordläggning.

SDP-ledamöterna Mats Lagerstam, Petri Kajander och Camilla Grundström var alla tre färdiga att godkänna utkastet till föravtal.

– Jag kan inte kommentera de enskilda ledamöternas orsaker till bordläggningen. För min egen del handlar det om att jag ville veta mera; exakt vilka områden i terrängen det handlar om, sådant som inte är alldeles enkelt att se ur kartorna, säger Anita Westerholm.

Anita Westerholm.
Bildtext Anita Westerholm tycker inte det är så bråttom i ärendet att man inte hinner ta sig en liten funderare först.
Bild: Marica Hildén / Yle

Westerholm säger att stadsplaneringsarkitekt Simon Store har erbjudit sig guida medlemmarna i stadsstyrelsen i området och visa vilka platser det riktigt handlar om.

– Det brådskar inte i ärendet och vi har nästa möte redan på måndag så det är ingen fara att vänta lite.

Tanken är mera byggrätt

Försäljningen handlar om tre olika delområden på sammanlagt 7 400 kvadratmeter.

Två av områdena, sammanlagt 6 900 kvadratmeter, gränsar till den nuvarande sjukhustomten.

Det tredje området på 500 kvadratmeter är fristående och gränsar till stranden.

Tanken är att köparen betalar 400 000 euro för markerna om staden godkänner den planändring som nu är aktuell.

Den slutliga köpesumman klarnar då planen är klar eftersom den kan påverka värdet på marken.

För strandområdet finns ändå ett fast pris på 65 000 euro.

Byggrätten ökar

Området kring Knipnäs ska alltså få en ny plan som tillåter mera byggande än i dag.

Byggrätten på området skulle bli drygt 17 000 och av det är 10 000 helt ny byggrätt.

En del av den nya byggrätten skulle komma på den nuvarande sjukhustomten och resten på tilläggsområdena som nu också säljs till samma köpare.

Av den byggrätten får 40 procent användas för boende året om.

Rosengården flyttar ut ur Knipnäs våren 2016.
Bildtext Runt Knipnäs finns också parkområden som ska skyddas.
Bild: Yle/Marica Hildén

Det är meningen att Knipnäs ska bli ett enhetligt kvartersområde med byggnader för service, undervisning, social verksamhet och affärsbyggnader som också tillåter boende året om.

Området har miljövärden som ska bevaras. Det handlar om skyddade byggnader, värdefull park och värdefullt landskap.

För att försäkra sig om det här skyddet kommer tomten att vara odelbar i den nya planen.

Diskussion om artikeln