Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nya Naturum ska bli hjärtat för alla regionens naturvänner: "Tillsammans sållar vi fram en vision"

Från 2020
Naturum ur fågelperspektiv
Bildtext Ekenäs Naturum ska bli mötesplats för alla regionens natur- och miljöaktörer.
Bild: Yle/Monica Slotte

Föreningen Natur och Miljö rycker in som räddaren i nöden för att bevara Ekenäs Naturum som ett center för miljöfrågor och naturupplevelser i regionen.

Verksamhetsledare Bernt Nordman är övertygad om att man med de andra aktörerna hittar en gemensam nämnare.

Det ettåriga projektet, Nya Naturum, ska under årets lopp samla alla aktörer i regionen med intresse för naturundervisning, naturturism, miljöinformation och friluftsliv.

Tillsammans ska de skapa en vision för ett större center med bredare verksamhet, berättar Bernt Nordman.

- Vi har följt med diskussionen kring Naturum i flera år. På hösten blev det klart att det finns många aktörer med ett intresse för ett sådant här center, men ingen är riktigt beredd att ta ansvar för att det ska bli något, förklarar han.

En säl på en bergsklack.
Bildtext Ekenäs Naturum berättar bland annat om Östersjön.
Bild: Yle/Monica Slotte

Naturum i gamla Gnägget i Norra hamnen i Ekenäs har länge haft en oviss framtid.

Forststyrelsen som varit verksam där i flera årtionden har inte möjlighet att betala hyran sedan den höjdes till drygt 1 500 euro i månaden.

Det såg ut som om den nuvarande verksamheten skulle upphöra den sista januari. För en dryg vecka sedan blev det ändå klart att Forststyrelsen finns i Naturum åtminstone ett år till.

Naturum är ett centrum för hela familjen som erbjuder naturupplevelser och information om Ekenäs skärgårds nationalpark och Östersjön.

Lokal behövs för vadarstövlar och håvar

I egenskap av förening har Natur och Miljö möjlighet att ansöka om pengar från EU, så kallad Leaderfinansiering.

- Vi räckte upp handen och konstaterade att vi åtminstone kan göra det och se till att det finns resurser att utreda det här och försöka forma en plan som är genomförbar.

Bernt Nordman, verksamhetsledare för miljöorganisationen Natur och Miljö.
Bildtext Bernt Nordman tror att regionens aktörer kan få fram en gemensam vision.
Bild: Saga Mannila/Yle

Samtidigt har föreningens naturskola, Uttern, vuxit under de senaste åren och är därmed i behov av flera lokaler. Två av Naturskolan Utterns anställda ska därför flytta in i Naturum.

- Naturskollärarna har en hel släpvagn eller bil full med undervisningsutrustning såsom vadarstövlar, håvar och kikare när det far ut i naturen med barnen. Då är det ändamålsenligt att ha flera arbetspunkter, berättar Nordman.

Uttern är verksam i Västnyland och huvudstadsregionen, och har sin bas och sitt kontor i Pickala i Sjundeå.

Vill få människor ut i naturen

Nästa steg är att rekrytera en projektledare för Nya Naturum.

Under våren ska intressenter såsom företag, Forststyrelsen, Raseborgs stad, vildmarksguider, Tvärminne zoologiska station samlas för att sålla fram en vision.

- Det är klart att alla har lite olika intressen och önskemål, men jag är ganska övertygad om att vi hittar en tillräckligt stor gemensam nämnare, säger Nordman.

Han är noggrann med att understryka att det inte är Natur och Miljö som ska besluta om verksamheten, utan att det är något man arbetar fram tillsammans.

Ett litet barn fösöker fånga regnet med händerna.
Bildtext Uttern tar barn ut i naturen.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

- Men jag kan säga att Naturskolan Uttern kommer att satsa allt mer på att betjäna daghem och skolor i Raseborg och västra Nyland.

- Vi behöver ett ställe där utrustning tvättas och torkar, och där man kan ha planering. Vår undervisning sker främst ute i naturen, förklarar han.

Eftersom det finns andra aktörer med samma behov menar Nordman att Ekenäs Naturum kunde bli en lämplig samlingsplats.

- Det behövs ett ställe där friluftsguider, naturpedagoger och människor som jobbar med miljöinformation, kan samlas och mötas och hjälpa och stöda varandra. I första hand vill vi få ut människor i naturen, det är Nya Naturums främsta mål.

Nytt Naturum om ett par år

Ingendera av de nuvarande aktörerna, det vill säga Naturskolan Uttern eller Fortstyrelsen, har medel att betala månadshyran.

Stadsstyrelsen fattade i måndags (27.1) beslut att staden står för hyreskostnaderna under år 2020.

Hyreskontraktet sträcker sig bara till slutet av året.

- Jag hoppas att det i god tid före årsskiftet finns en lite långsiktigare plan för Naturum och de aktörer som fortsätter där, säger Nordman.

Om två år tror han att man ska kunna skönja resultat av projektet.

- Jag hoppas att vi har någon som jobbar där året om som kan ge tips om naturen i Västnyland och fina utfärdsmål. Jag hoppas också att där finns utställningar om aktuella projekt kring naturrestaurering, avlopp eller andra miljöprojekt.

Nordman önskar också att Östersjön och dess natur lyfts fram ännu mer.

- Så man kan se all den underbara natur som finns under vattenytan som är så svårtillgänglig. Det är några saker jag hoppas man kan uppleva på Ekenäs Naturum om några år.