Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Hopp om en gång- och cykelbana vid Vålaxvägen lockade bybor till planeringsverkstad i Grännäs skola

Från 2020
En man sitter vid ett runt bord och studerar en karta.
Bildtext Christian Gustafsson var mycket nöjd med planeringsverkstaden men planerna på att göra Vålaxvägen smalare välkomnar han inte.
Bild: Yle/Rebecka Svedberg

Frågor om bygglov och möjlighet till gång- och cykelbana på Vålaxvägen lockade nyfikna bybor till Grännäs skola för att kommentera den nya delgeneralplanen för området.

Borgå stad har redan under flera år arbetat med en ny delgeneralplan för byarna Fagersta, Vålax, Grännäs och Gäddrag. Nu har arbetet kommit så långt att markägarna och invånarna ska få kommentera de nya planerna.

På tisdagskvällen ordnades den första av två planeringsverkstäder i Grännäs skola. På plats fick byborna bekanta sig och kommentera de nya planerna.

Jarl Grönqivst är en av dem som tagit sig till skolan. Han är främst intresserad av en gång- och cykelväg som i många år efterlysts av dem som bor längs Vålaxvägen och Gäddragsvägen.

En man sitter i en rullstol i dörröppningen till en gymnastiksal.
Bildtext Jarl Grönqvist hittade till sin besvikelse inte den gång-och cykelbana han hade hoppats på.
Bild: Yle/Rebecka Svedberg

- Jag är invalid och åker med en elmoped och att nu åka med den är på vägen är ganska farligt.

Till sin besvikelse hittar Grönqvist inga planer på en gång- och cykelbana. Att kvällar som den här ordnas är bra enligt Grönqvist, men han tror inte att invånarnas kommentarer kommer att ha någon inverkan.

- Det finns ingen som tar det i beaktande om man ger något utlåtande. Man skriver på ett papper men det kommer aldrig något svar.

Planer på fartgupp och sänkta hastigheter intresserade

Under kvällen får besökarna bekanta sig med olika planer och utredningar som ligger utspridda på borden. Framför allt en plan verkar vara intressant – en idéplan för byvägarna.

Det här är en plan som staden utformat i samband med delgeneralplanen för att utreda hur trafikförbindelserna kan förbättras i byarna.

Som förbättringsåtgärder finns bland annat sänkta hastigheter, fartgupp, avsmalnande körbana och en gång- och cykelbana på två kilometers avsnitt mellan sportplanen och Gäddrag.

Beryl Grönqvist är en av dem som bor nära landsvägen och som redan i 30 år önskat sig en gång- och cykelbana till byn. Enligt henne är förbättringsförslagen välkomna men de löser inte alla problem.

En stor karta, ett utkast till en delgeneralplan ligger på ett bord.
Bildtext En hel del utkast till planer och utredningar fanns upplagda på borden i Grännäs skola.
Bild: Yle/Rebecka Svedberg

- Hastigheter och fartgupp och hur fotgängare och cyklar ska kunna röra sig ligger mig nära hjärtat. Folk, i alla fall äldre, säger att det inte vågar röra sig på vägen längre.

Grönqvist berättar att hon tagit sig till planeringsverkstaden för att höra vad som planeras i området. Personligen är hon intresserad av att ta reda på ifall en tomt hon äger kommer att få byggrätt i framtiden.

Enligt henne har kvällar som den här ett mycket bra upplägg.

- Det finns så många som inte orkar ta sig in till stan eller kommer sig för att gå in i ett kontor och titta på något. Här får man komma och titta och samtidigt diskutera med andra bybor.

Redo att offra en del av sin tomt

På plats under kvällen finns också Christian Gustafsson som nyligen flyttat till Grännäs.

- Jag är här tack vare intresset för den egna nejden och byn, och när man äger egen tomt så är det så klart intressant att veta vad som händer i byn.

Gustafsson är mycket nöjd med kvällen. Han berättar att han fastnade vid naturutredningen en god stund och att han diskuterat med flera av stadens representanter.

En kvinna sitter vid ett runt bord och studerar en karta.
Bildtext Beryl Grönqvist har önskat en gång-och cykelbana redan i 30 år.
Bild: Yle/Rebecka Svedberg

Också Gustafsson har bekantat sig med idéplanen för byvägarna. Och värst imponerad är han inte. Speciellt upprörd är han över planerna på att göra vägen smalare.

- Där vet jag inte vad de har funderat; det gör knappast säkerheten bättre. Folk sänker inte hastigheten för att vägen blir smalare. Jag tycker att det bli tvärtom och att vägen blir farligare för skolbarnen.

Direkt orolig är han ändå inte så länge planerna bara är utkast. Tillsammans med de andra byborna hoppas han kunna påverka förslaget.

- Jag är positivt inställd till en gång- och cykelbana. Trots att en del av min tomt går åt till det så är jag villig att bidra.

Gång- och cykelbana behövs - men den får vänta

En gång- och cykelväg är ändå något byborna får fortsätta att vänta på, i alla fall ett tag till.

- Vägen tillhör staten så det är NTM-centralen som avgör om den kommer eller inte. Det är svårt att säga när en gång- och cykelbana kommer men det är klart att en sådan behövs, säger generalplanechef Maija-Riitta Kontio.

Kontio poängterar ändå att staden i delgeneralplanen inte planerar vägar och trafikåtgärder.

- Vi hoppas att NTM-centralen i framtiden gör förbättringar på den här vägen. Nu är fokus på andra saker, bland annat på att får man bygga mer och var ska man bygga samt hur man ska utveckla de fyra byarna.

Kontio är glad att så många dyker upp under tisdagskvällen och hoppas att ännu fler dyker upp under den andra planeringsverkstaden på onsdag kväll (29.1).

- Vi hoppas att vi får ännu fler kommentarer. Vi läser igenom all respons och alla åsikter och tar dem i beaktande.

Respons på planeringsmaterialet kan, förutom den andra planeringsverkstaden den 29 januari, också ges på Borgå stads webbplats.

29.1.2020: Skinande nytt och vackert gammalt i nyrenoverade Societetshuset i Lovisa

20:57

Diskussion om artikeln