Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Senaste nytt om coronaviruset: Är det farligare än vanlig influensa? Kan jag resa till Asien? Skyddar andningsmask mot viruset?

Från 2020
Sjukvårdare på gatan i blåa plastdräkter framför en ambulans. Bredvid står en kvinna och ett barn med ansiktsmasker.
Bildtext I Hongkong har fem fall av Coronasmitta bekräftats och regeringschef Carrie Lam har utlyst nödläge.
Bild: /All Over Press

Över hundra människor har dött, 4 500 har smittats och miljontals kineser har försatts i karantän sedan coronaviruset upptäcktes i Wuhan. Trots det osäkra läget uppmanar hälsoproffsen till lugn. Symptomfria personer är sannolikt inte en risk och samma anvisningar gäller som för vanlig influensa – tvätta händerna och nys rätt.

Nu börjar virusets egenskaper klarna.

Forskarna har i dag, tisdag, publicerat den hittills mest omfattande beskrivningen av coronasmittan i vetenskapstidskriften The Lancet. Undersökningar visar att symptomen är mycket liknande som de som kännetecknade Sars-epidemin i början av 2000-talet.

Efter att ha granskat 41 smittade patienter, konstaterade experterna att så gott som alla led av lunginflammation och feber. Majoriteten hade hosta och nästan hälften led av muskelvärk och utmattning.

Kring en tredjedel hade slem i halsen och akuta andningsproblem. En tredjedel av patienterna var i behov av intensivvård.

Laborant analyserar sampel på laboratorium.
Bildtext Prover från patienter som misstänks ha smittats av coronavirus undersöks i laboratorium i Paris.
Bild: AFP / Lehtikuva

Patientundersökningen verkar bekräfta att smittan sprids mellan människor. Bland annat fanns ett fall där en kinesisk familj fört med sig smittan hem efter att ha vistats i området där viruset förekommer.

Än så länge finns ingen information om hur länge en sjuk person kan smitta andra. Inkubationsperioden för coronaviruset uppskattas i genomsnitt vara sju dagar.

Utgående från nuvarande uppgifter är det osannolikt att bli smittad av en symptomfri person. Hantering av kinesiska livsmedel eller andra produkter innebär inte heller en smittorisk.

Det här vet vi nu om coronavirusets framfart:

1. Enskilda fall av coronavirus kan uppdagas i Finland

Institutet för hälsa och välfärd, THL, uppskattar att enskilda fall av coronasmitta hos resenärer kan bli aktuella också i Finland.

Majoriteten av de smittade finns i Kina, men sjukdomsfall har också konstaterats i närliggande asiatiska länder, USA och Australien.

De tre första fallen i Europa bekräftades i Frankrike förra veckan, och smittan har också upptäckts i Tyskland. EU:s smittskyddsmyndighet ECDC uppskattar ändå att risken för storskalig smittospridning i Europa är liten, förutsatt att hälsovårdsmyndigheterna snabbt identifierar smittan och följer strikta säkerhetsåtgärder.

2. Smittorisken liten för Asienresenärer

Generellt uppskattar THL att risken för resenärer att insjukna i Kina och på annat håll i Asien är liten, och ger inga speciella rekommendationer för människor som reser till området.

Enligt Europeiska smittskyddsmyndigheten utsätter sig den som befinner sig i Wuhan i provinsen Hubei i Kina för en viss infektionsrisk. Vidare riskerar personer som vistats i Wuhanområdet att sprida viruset till andra länder som de reser till.

Passagerare på metron i Tokyo. De har alla ansiktsmasker.
Bildtext Passagerarna på metron i Tokyo skyddar sig med ansiktsmasker. Enligt japanska myndigheter har en man smittats av coronavirus efter att varit chaufför för turister från Wuhan.
Bild: AFP / Lehtikuva

Finska Läkarföreningen Duodecim tror att personer som vistats i infektionsområden sannolikt inte behöver oroa sig om de inte uppvisar symptom.

Men de som lider av influensaliknande symptom som feber, hosta och andningssvårigheter efter en resa till smittoområdet uppmanas kontakta hälsovården.

3. Påminner om vanlig influensa – särskilt långtidssjuka är i riskzonen

Det nya coronaviruset (2019-nCoV) har inte tidigare påträffats bland människor, och i nuläget finns inga läkemedel eller vaccin mot viruset.

Vid ECDC säger man att det i det här skedet finns alltför lite information om viruset för att kunna uppskatta dödligheten. Kinesiska myndigheter bedömer fortfarande att det handlar om en lindrig form av infektion, trots att viruset skördat många liv.

Coronavirusets symptom påminner mycket om vanlig influensa: Det handlar långt om hosta, feber och rinnande näsa. Men allvarligare symptom har också påträffats, så som infektioner i de nedre luftvägarna och lunginflammation.

Majoriteten av dem som hittills drabbats har varit äldre eller medelålders personer. Hur väl en patient återhämtar sig beror på i hurudant skicka personen är. De som drabbats av allvarliga symptom har oftast lidit av en långtidssjukdom.

En hög med ansiktsmasker.
Bildtext Många har tagit i bruk skyddande ansiktsmasker i Thailands huvudstad Bangkok. Fram till tisdagen hade 14 fall av coronavirus upptäckts i landet.
Bild: AFP / Lehtikuva

4. Handtvätt skyddar dig bättre än en ansiktsmask

God handhygien är en viktig förebyggande åtgärd som kan förhindra viruset från att spridas. Det gäller att tvätta händerna med vatten och tvål, eller använda handsprit ifall vatten och tvål inte finns till hands.

Det är också viktigt att inte nysa i sina händer, utan skydda munnen och näsan med en engångsnäsduk eller nysa i ärmen i brist på annat.

THL tror inte att friska personer har någon märkbar nytta av att bära ansiktsmask, inte ens resenärer eller de som jobbar inom kundservice.

De som insjuknat i coronavirus kan däremot bära en ansiktsmask av papper för att skydda hälsovårdspersonal och närstående från att smittas.

5. Virusets framfart kan hejdas med hjälp av karantänåtgärder

Kina har försatt ungefär 56 miljoner människor i karantän – den största karantänen i mänsklighetens historia. Flyg-, tåg- och lokaltrafiken har stoppats i flera städer och publikevenemang har ställts in.

Landet lyckades för några år sedan få bukt med en pestepidemi med liknande åtgärder på mindre orter.

Att slå en ring runt städer av den här storleken innebär radikala störningar i det sociala umgänget och transporter av människor och varor. Det blir utmanande att förse alla med mat, bränsle och sjukvård.

En vakt mäter kroppstemperaturen hos en kinesisk kvinna.
Bildtext En säkerhetsvakt mäter kroppstemperaturen hos en lokalinvånare på väg hem i huvudstaden Peking. Coronaviruset tros påverka tiotusentals kinesers liv.
Bild: AFP / Lehtikuva

Vissa menar att karantänåtgärder inte hjälper: Virus hittar alltid sätt att sprida sig och det finns ändå alltid människor som trotsar restriktionerna.

Men enligt ECDC kan åtgärderna vara till viss hjälp.

Enligt hälsoexperter är det ändå viktigast med traditionella hälsoåtgärder som att identifiera kontaktkedjor, vårda patienter, vara noga med hygienen och hålla sig lugn.

Källor: Pasi Penttinen vid ECDC, THL, Duodecim, The New York Times

Diskussion om artikeln