Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rapport: Ungdomar som får utkomststöd mår sämre än andra

Från 2020
sänky
Bildtext Unga vuxna som haft mentala problem i åldern 16–17 år får oftare utkomststöd än andra.
Bild: Antti Haanpää / Yle

Unga i åldern 18–34 år som får utkomststöd har mer hälsoproblem än andra jämnåriga. Det kommer fram i en undersökning vid Institutet för hälsa och välfärd, där man analyserat statistik över unga i Helsingfors, Esbo och Vanda.

Ju längre en person har fått utkomststöd, desto oftare har hen utnyttjat specialsjukvårdens tjänster, köpt receptbelagda läkemedel och lidit av psykisk ohälsa.

- Det är sex gånger vanligare med en psykiatrisk diagnos bland män som får utkomststöd än bland övriga 18–34-åringar, säger THL:s forskningsdirektör Maria Vaalavuo.

Problem vanligare bland unga som kommer från fattiga familjer

Socioekonomisk bakgrund är en förklarande faktor då en del ungdomar drabbas av problem senare i livet.

Unga som kommer från familjer med låga inkomster får oftare utkomststöd och drabbas av mentala problem än andra.

Å andra sidan finns det också ett samband mellan mentala problem och ökat bruk av utkomststöd som är oberoende av familjebakgrund.

Vanligare med utkomststöd under en längre period

Forskarna analyserade statistik från år 2005–2014, med ett uppföljande material som sträckte sig fram till år 2016.

Person fyller i ansökningsblankett.
Bildtext Många unga får fylla i utkomststödsblanketter.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Det har under 2000-talet blivit vanligare att unga får utkomststöd en längre period.

Vidare får unga vuxna som haft mentala problem i åldern 16–17 år oftare utkomststöd än andra.

Problemen borde tacklas i ett tidigt skede

Rapporten tar inte ställning till hur väl olika stödformer och servicehelheter fungerar.

Däremot återger forskarna sina tankar om hur man kunde förhindra att unga blir utslagna genom att ta i tu med problemen i ett tidigt skede.

Bland annat borde unga erbjudas multiproffessionellt stöd.

- Investeringar i barns och ungas psykiska välmående skulle minska hälsoskillnaderna och bryta spiralen, där problem ärvs inom de mest utsatta grupperna i samhället, säger Vaalavuo.

Matnyttig information med tanke på framtiden

Rapporten är aktuell på många plan. Regeringen, som leds av statsminister Sanna Marin (SDP) vill reformera den sociala tryggheten.

Vidare diskuteras en reform av systemet för utkomststöd.

Rapporten är skriven av Maria Vaalavuo, Taru Haula och Boris Bakkum. Projektet är finansierat av Folkpensionsanstalten.

Diskussion om artikeln