Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö planerar aktiebolag kring solkraft - långtgående förhandlingar med företag om gemensamt bolag utan risker för staden

Från 2020
Ellinje i solnedgång.
Bildtext Hangö har rykte om sig att vara en av Finlands soligaste städer. Nu finns planer på att fånga den här energi också på kommersiell väg.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Hangö stad vill satsa på att utveckla och bygga ut solkraft inom stadens område. Staden har redan förhandlat med ett företag om att grunda ett nytt bolag.

Hangö stadsstyrelse behandlade i måndags (27.1) ett förslag om att grunda aktiebolaget Hangö Solkraft tillsammans med bolaget Forus Capital.

Stadsstyrelsen fattade ännu inga beslut utan remitterade frågan för noggrannare utredningar, men det finns redan en hel del planer.

Hangö tar inga risker

I praktiken planerar Hangö stad att överlåta nyttjanderätten till 120 hektar mark i 50 år för solkraftverksprojektet.

Företaget Forus Capital, som levererar produkter för solenergi, skulle utveckla projektet utan att det innebär risker för Hangö stad.

Marken tillhör Hangö efter avtalsperiodens slut.

Solpaneler på ett tak.
Bildtext Hangö har redan tidigare satsat en del på solpaneler på sina byggnader som till exempel Hagaparkens skolas tak. Nu vill man ta steget vidare.
Bild: Veronica Montén / Yle

Tanken är att Hangö Solkraft bygger solkraftverk på fastigheter som staden äger.

Det här skulle förverkligas med hjälp av investeringar av placerare eller med finansiering av tredje part.

Aktier

Enligt förslaget ska staden teckna 15 aktier till priset 10 euro per aktie i Hangö Solkraft. Solenergiföretaget tecknar de resterande 85 aktierna för samma pris.

Det räcker inte med att bara stadsstyrelsen godkänner förslaget när det på nytt kommer till behandling, utan stadsfullmäktige har sista ordet i frågan.

Staden ser inga större risker med projektet. Det heter bland annat att staden inte har några finansierings- eller borgensrisker, och om projektet inte genomförs så förlorar staden ingenting.

Elförsäljning

Det primära målet är att utveckla en portfölj av solkraftverk på 100 megawatt för Hangö Solkraft.

Solkraftverken kan ägas av bolaget eller placerarna.

Avsikten är att sälja el till nätet och direkt till kunder.

Det kan också vara möjligt att sälja el till Hangö stad och stadens invånare på likadana villkor som övriga motsvarande kunder.

Hangö räknar med att få intäkter av solenergin då kraftverken eventuellt löses in i framtiden.

Hoppas på god pr

Utsläppen går ner med nästan 30 procent.

Investeringarna är nästan 70 miljoner euro och det gynnar sysselsättningen i staden.

Det är bra för Hangös image och turismen då det här skulle göra Hangö till huvudstad för solenergi i Finland.

Diskussion om artikeln