Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Dödshot, slag och psykiskt våld pågått i Kyrkslättskola i flera år: “Lovade 10 euro till den som slår min dotter så blodet rinner”

Från 2020
Uppdaterad 30.01.2020 11:12.
En elev sitter med huvan uppdragen på sin mörkblå munkjacka, långt borta från den övriga klassen.
Bildtext Grov mobbning förekommer i en skola i Kyrkslätt. Bilden är en arkivbild, och har inget att göra med det nu aktuella fallet.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Grov mobbning har påträffats i en skola i Kyrkslätt. Mobbningen har pågått i flera år och föräldrar anser att varken skolan eller kommunen tagit tag i saken ordentligt. Skolan bekräftar att det förekommit bråk mellan elever som utmynnat i våld. Samtidigt är elever rädda för att gå till skolan och flera föräldrar planerar att låta barnen byta skola.

Yle Huvudstadsregionen har pratat med sex olika föräldrar men valt att anonymisera dem eftersom det handlar om minderåriga barn som man annars kan känna igen och p.g.a. att ämnet är av oerhört känslig karaktär.

Dödshot, slag, psykisk våld och vardaglig rädsla att gå till skolan. Det här vittnar de sex föräldrarna om.

Nästa dag kom det ett meddelande i klassens Whatsapp-grupp. En video på mitt barn som blir slagen och sparkad

Pappa till en av eleverna

Enligt föräldrarna har mobbningen pågått olika länge för olika barn, men i stort har situationen redan pågått i närmare tre år.

- En klasskamrat hade hotat att döda min dotter. Dessutom hade en elev lovat 10 euro till den som vågar slå henne i ansiktet så att blodet rinner, berättar en av mammorna.

Mobbningen upphörde då familjen vistades utomlands under en längre period i fjol. På hösten fortsatte ändå mobbningen och i oktober ringde dottern hysteriskt gråtande till sin mamma som befann sig på arbetsresa.

- Vår dotter gråter på morgnarna och vågar inte gå till skolan. Hon litar inte på de vuxna eller på att skolan är trygg.

Också andra elever i klassen har utsatts för mobbning. Enligt de föräldrar Yle Huvudstadsregionen talat med har flera av barnen upprepade gånger hotats.

Fem av de sex föräldrarna berättar att deras barn har fått dödshot både muntligt och via mobilapplikationen Whatsapp.

Ett av barnen hade fått ett hot om att hela familjen kommer att dö om hen inte slutar berätta till sina föräldrar om det som hänt i skolan.

"Min son vågar inte gå till skolan längre"

En pappa berättar att mobbningen mot hans son börjat för ungefär ett halvt år sedan och att barnet sedan dess har haft svårt att gå till skolan.

Pappan fick ett meddelande från skolan om att det hade skett ett slagsmål under rasten. Enligt meddelandet var ärendet utrett.

- När min son kom hem frågade jag hur han mådde. Han sa att han hade fått sparkar i magen och i huvudet, men att det var okej, säger pappan.

- Nästa dag kom det ett meddelande i klassens Whatsapp-grupp. En video på mitt barn som blir slagen och sparkad, fortsätter pappan som brustit ut i gråt då han återger händelserna.

Enligt pappan var klippet filmat i ett stängt utrymme och det fanns inga lärare på plats.

Hans son vågade inte gå tillbaka till skolan på en vecka. Ett par dagar innan intervjun besökte de en annan skola i kommunen och hoppas nu att sonen får plats där.

- Jag märkte genast att han blev lättad av tanken att komma bort. Varje dag då han kommer hem från skolan, funderar han på vad som kommer att hända följande dag.

Familjen är inte den enda som planerar att byta skola. Enligt föräldrarna har vissa redan bytt skola, medan andra planerar att ansöka om en plats i en annan skola.

- Vår dotter vägrar gå till skolan så länge mobbningen fortsätter. Jag skulle inte kunna sova på nätterna om jag tvingade tillbaka henne så som det är nu. Jag är rädd för hennes psyke. Då återstår bara hemundervisning under våren, säger en av mammorna.

- Vi är färdiga att flytta våra döttrar till en finskspråkig skola om situationen inte lugnar ner sig. Det är synd eftersom jag verkligen vill att de går i en svenskspråkig skola, men vi har inga andra val, inflikar en av papporna.

"Tas inte på allvar"

De föräldrar vi talat med poängterar att kommunikationen mellan skolan och hemmen har varit bristfällig.

Många av dem har fått veta om händelserna i skolan efter att barnen kommit hem och berättat att någon blivit slagen eller knuffad.

Föräldrarna är besvikna på hur skolan hanterat mobbningen.

- Ingen tar det på allvar, konstaterar en av mammorna.

- Allt sopas under mattan för att det är lättast så. Man diskuterar och diskuterar och vad är resultatet? Ingenting. Allt fortsätter som förr.

Måste man verkligen vänta på att någon blir riktigt allvarligt skadad för att någon ska öppna ögonen?

Pappa till en av eleverna

Alla sex föräldrar konstaterar att eleverna har brist på förtroende för de vuxna, eftersom de sett sina kompisar bli slagna utan konsekvenser.

Mobbningen har polisanmälts

Föräldrarna berättar att de har varit i kontakt med skolans ledning, med barnskyddsmyndigheterna, Kyrkslätt kommun, regionförvaltningsverket och polisanmält mobbningen.

Polisen i västra Nyland bekräftar att de tagit emot anmälningar som har att göra med skolan i fråga. På onsdagseftermiddagen kunde polisen inte kommentera om en brottsutredning påbörjats.

En mamma berättar att hon och hennes man polisanmält hot mot deras dotter. Dessutom gjordes en barnskyddsanmälan.

- Det är otroligt sorgligt. Mobbare mår själva inte bra. Alla barn borde ha rätt till en trygg skolgång, säger hon.

I ett e-postmeddelande bekräftar skolans rektor att de är medvetna om att det förekommit bråk mellan elever som utmynnat i våld.

- Skolan accepterar inte våld eller mobbning och ingriper alltid. Skolan reder alltid ut saken, vad som hänt och de berörda vårdnadshavarna meddelas om saken och ärendet följs upp, skriver rektorn i meddelandet.

Varken skolan eller Kyrkslätt kommun kommenterar specifikt enskilda fall.

Mikael Flemmich, chef för dagvård och utbildning vid Kyrkslätt kommun, bekräftar att han fått information om händelserna av vårdnadshavare per telefon och e-post och genom att ha pratat med skolans rektor.

Mikael Flemmich i Kyrkslätt.
Bildtext Mikael Flemmich känner till situationen.
Bild: YLE/Nicole Hjelt

Enligt Flemmich är föräldrarna oroliga över tryggheten och medger att situationen pågått redan en tid.

- Det är klart att det är skolans ansvar att ingripa så fort man ser saker och ting. Det som sker i skolan är på skolans ansvar att reda upp så fort som möjligt.

Gällande föräldrarnas kritik mot kommunikationen mellan skolan och hemmet kommenterar Flemmich att alla parter borde bli bättre på att kommunicera.

Han påpekar också att skolorna oftast endast kontaktar de berörda parterna.

- Både undervisningspersonal, elevvårdspersonalen och rektorn jobbar hårt med att råda bot på problemen i samarbete med behöriga myndigheter, säger Flemmich.

Vad gör Kyrkslätt kommun för att förebygga liknande situationer?

- Vi har handlingsplaner som vi följer och jobbar med för att vi ska kunna erbjuda en trygg och trivsam skolmiljö för alla elever. Vi övar bland annat på olika konfliktsituationer som kan uppstå mellan barnen och diskuterar tillsammans hur konflikterna kan lösas, säger Flemmich.

- Då något händer reagerar vi självklart. Vi kan till exempel utöka övervakningen på rasterna och i olika utrymmen i skolan, tillägger han.