Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svagt år för Wärtsilä – 2020 tros också blir svårt

Från 2020
Wärtsiläs logo på röd tegelvägg.
Bildtext Wärtsilä har sitt ursprung i Wärtsilä by i den delen av Karelen som numera hör till Ryssland. I dag har bolaget sitt huvudkontor i Helsingfors och verksamhet i över 80 länder världen över.
Bild: Yle/Jukka Tyni

Verkstadskoncernen Wärtsilä har publicerat sitt bokslut för år 2019 och företaget backar ekonomisk jämfört med föregående år.

Omsättningen hölls på nästan exakt samma nivå 2019 som 2018, knappt 5,2 miljarder, men vinsten blev sämre.

Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 457 miljoner euro, drygt 100 miljoner eller 21 procent sämre än året innan.

– Under andra halvåret försvagades resultatet av kostnadsöverskridningar för några komplexa marin- och energiprojekt till följd av felaktiga antaganden i kostnadsestimat, otillräcklig riskidentifiering och leverantörsrelaterade utmaningar, skriver koncernchef Jaakko Eskola i bokslutskommunikén

Eskola lägger också en del av skulden på Industrifackets tre dagar långa strejk i december.

I det jämförbara rörelseresultatet ingår utgifter för projektrelaterade kostnadsöverskridningar som uppgick till 152 miljoner euro.

Wärtsiläs styrelse föreslår en aktieutdelning på 0,48 euro per aktie.

År 2020 ser inte ut att bli lättare. Enligt Wärtsiläs egen prognos blir efterfrågan på bolagets tjänster och lösningar lite lägre än under föregående år.

Wärtsiläs bokslutskommuniké finns på företagets egen webbplats.

Diskussion om artikeln