Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Renovera eller riva och bygga nytt - Sannäs och Illby får hålla kvar sina skolor men byggnaderna är i dåligt skick

Från 2020
Uppdaterad 30.01.2020 17:46.
Skolingång.
Bildtext Sannäs skola ska bli kvar. Men en utredning som blev kvar i somras visade att den gamla delen av skolan borde rivas.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Nu gäller det för Borgå stad att börja fundera på vad som behöver göras med skolhusen i Sannäs och Illby i Borgå. Föräldrar ser risker i beslutet.

Framtiden för skolorna i östra Borgå har klarnat efter många omgångar. Efter två omröstningar beslutade stadsfullmäktige på onsdagen att inget tvåspråkigt bildningscenter byggs i Sannäs.

Frågan är vad som kommer att hända i praktiken. Fastigheterna Sannäs skola och Ilolan koulu nu använder är i dåligt skick.

Borgå stads bildningsdirektör Sari Gustafsson hoppas att beslutet ska gå att förverkliga.

- Jag är ganska praktisk, vilket betyder att vi utgår från beslutet och så ser vi vad vi kan göra med de pengar som står till buds, säger Gustafsson.

Vad ska allting kosta

Gustafsson säger att bildningen nu behöver fundera tillsammans med lokalitetssidan vad som ska göras, hur man ska prioritera och vad det man kommer fram till kan tänkas kosta.

Det som kan komma i fråga är renoveringar, tillbyggen och nya moduler.

En gul träbyggnad med rött tak. Bilden är tagen ganska nära huset så att man ser huvudingången.
Bildtext Sannäs skola i november 2019.
Bild: Yle/Mira Bäck

Exakt vad det blir kan Gustafsson i det här skedet ännu inte säga.

- Beslutet hade kunnat se annorlunda ut om till exempel några fler hade varit frånvarande från fullmäktigemötet på onsdagen. Men nu lever vi med det här och så får vi försöka göra så gott vi kan utgående från fattat beslut, säger Gustafsson.

Både att riva och bygga är aktuellt

Bildningsdirektör Sari Gustafsson tror att det antagligen kan bli aktuellt att riva en del av byggnaderna och i stället installera moduler eller alternativt bygga nytt.

- Vi vet mera om ett par tre veckor och under våren ska vi föra planerna framåt i beslutsprocesserna så mycket som det är möjligt, säger Gustafsson.

Utbildningsdirektör Sari Gustafsson
Bildtext Borgå stads bildningsdirektör Sari Gustafsson. Bilden är tagen i november.
Bild: YLE/Stefan Härus

Vidare konstaterar Gustafsson att det ur pedagogisk synvinkel är viktigt att det som byggs görs tillräckligt bra och att skolhusen motsvarar dagens pedagogiska krav.

- Det finns säkert många önskemål, men vad vi sen kan göra med till buds stående pengar är en annan fråga, säger Gustafsson.

Moduler en möjlighet

Också stadens projektingenjör Tony Lökfors är inne på samma linje som bildningsdirektör Sari Gustafsson - nämligen att det troligtvis blir aktuellt att både riva och bygga.

- Det är redan klart att det finns sådana sektorer av skolhusen som inte är vettiga att sanera och som behöver rivas, säger Lökfors.

En man.
Bildtext Projektingenjör Tony Lökfors vid Eklöfska skolan i Tolkis sommaren 2019.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Någonting nytt måste byggas i stället för det som rivs. Enligt Lökfors kan det handla om moduler.

- Den största frågan just nu är i alla fall att fundera över tidsperspektivet. Hur länge tänker staden att skolorna ska kunna fungera och vara användbara? Den detaljen fanns inte i fullmäktiges beslut, säger Lökfors.

Både sorg och glädje bland föräldrarna

Beslutet i fullmäktige väcker reaktioner i både Illby och Sannäs. Jenny Hällfors, som bor i Illby, säger att hon är besviken över att det inte blev ett bildningscenter.

- På samma gång är jag glad och tacksam att vi får behålla den skola som vi har, så för vår by var det här ändå ett jättebra beslut, säger Hällfors.

Hällfors anar också en viss risk i beslutet att bevara byskolorna.

- En risk är att man sedan inte vill lägga ner pengar på att renovera skolorna i den mån det behövs för att de ska hålla, säger Hällfors.

Ett beslut som kräver pengar

Också i Sannäs fick man bita i det sura äpplet i går. Föräldern Marianne Falck-Hvilstafeldt, som också är ordförande i Hem och skola-föreningen i Sannäs, säger att det gick som hon hade förväntat sig.

- Vi var för ett bildningscenter i Sannäs och det gick nästan så. Det var en skillnad på bara två fullmäktigeröster, men vi är glada att vi har en skola i Sannäs som är bra, livskraftig och har ett stabilt elevunderlag, säger Falck-Hvilstafeldt.

En kvinna i beige tröja sitteri en beige soffa bredvid en stor gosebjörn. Bakom henne syns teckningar på julgranar.
Bildtext Marianne Falck-Hvilstafeldt. Bilden är tagen i november.
Bild: Yle/Mira Bäck

Hon anar att det ändå finns en viss risk med fullmäktigebeslutet att rusta upp de befintliga skolorna i Illby och Sannäs.

- Beslutet kräver stora investeringar, skolbyggnaderna är gamla och det räcker inte med enbart små renoveringar. Jag hoppas att beslutsfattarna har insett att man måste satsa mycket pengar i båda skolorna, säger Marianne Falck-Hvilstafeldt.

Texten korrigerades kl. 17.45: Hällfors har inte barn i skolan i Illby utan bor i Illby.

30.1.2020: Glada och sura miner efter skolbeslut i Borgå och unga flickor om CISV-resa till Brasilien

20:25