Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kvarkenregionen vill utreda elflygets möjligheter

Från 2020
Uppdaterad 31.01.2020 09:01.
Ett vitt elflygplan i luften.
Bildtext Flygplatserna ska få information om vad som är på kommande, vad det innebär i form av investeringar och kanske förslag på framtida linjedragningar, förklarar Mathias Lindström, direktör för Kvarkenrådet.
Bild: Heart Aerospace

Kvarkenregionen söker pengar för elflygsprojekt. - Vi ser möjligheter att knyta ihop regionen ännu tätare, säger Kvarkenrådets Mathias Lindström.

Kvarkenrådet har tillsammans i ett brett partnerskap lämnat in en finansieringsansökan för att genomföra ett tvåårigt projekt gällande eldrivna flyg.

"Information om vad som är på kommande"

- Flygplatserna i regionen ska få en lägesbild, få information om vad som är på kommande, vad det innebär i form av investeringar och kanske förslag på framtida linjedragningar, förklarar Mathias Lindström, direktör för Kvarkenrådet.

Lindström vill inte spekulera i vilka dessa linjedragningar kunde vara.

Umeå-Vasa eller något annat?

- Jag tar inte ställning till det i det här skedet. Det är därför vi har ett projekt.

Knyta ihop regionen tätare

Lindström menar att kostnaderna per passagerare är lägre med elflyg.

- Det kommer att sätta vår regions flygplatser i en ny situation på sikt. Det kommer att förbättra tillgängligheten och arbetspendlingen.

Lindström ser möjligheter att knyta ihop regionen tätare. Man jobbade länge för en ny färja, som byggs som bäst.

- Tack vare regionens stora engagemang. Nu kommer nästa steg och då är elflyget ett ypperligt alternativ.

Snart finns flera modeller på marknaden

Teknikutvecklingen går snabbt. Inom den närmaste femårsperioden väntas flera modeller av eldrivna regionalflyg finnas på marknaden, enligt Jonne Sandberg, en av initiativtagarna till projektet och utvecklingsdirektör på Karleby Stad och ordförande i FAB Kronoby Flyghangar.

Aktörerna i Kvarkenregionen behöver vara förberedda redan i tidigt skede, skriver Sandberg.

Budget på cirka en miljon

I april fattas beslut om finansieringen. Konkurrensen är hård.

- Det som talar för oss är att vi lyckats engagera hela regionen, säger Mathias Lindström.

Projektets totala budget är strax över en miljon euro. Stödet som söks från Interreg Bothnia-Atlantica (EU-stöd) utgör 60 procent av den summan.

Kvarkenrådet fungerar som stödmottagare tillsammans med bland andra Umeå universitet och Vasa universitet.

Om stödet beviljas går bland andra FAB Kronoby Flyghangar, Swedavia, Vasa stad och regionens handelskammare också med som finansiärer.

Vågar du spekulera i någon tidtabell för elflygen? När börjar vi se sådana?

- Det kan jag inte uttala mig om, jag är ingen flygexpert, säger Lindström.

I september sa Finavia till Yle Österbotten att det tar minst 10 år, snarare 20, innan elflyg över Kvarken kunde bli ett realistiskt alternativ för flygresenärer.

I ett pressmeddelande från den 20 januari gör man bedömningen att det finns ett elflyg på inhemska rutter i slutet av 2020-talet.

Artikeln uppdaterad med information om Finavias pressmeddelande 31.1 kl. 9.