Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Medling i pappersstrejken i dag – hurdan lön får en pappersarbetare egentligen?

Från 2020
Uppdaterad 31.01.2020 16:50.
En stor fabrikshall. På golvet ligger rader med pappersrullar som är flera meter höga.
Bildtext Pappersfabriker står på olika håll i landet. Strejken började i måndags.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Pappersförbundets medlemmar har varit i strejk sedan i måndags. Samtidigt inledde också den mekaniska skogsindustrin sin strejk.

Riksförlikningsman Vuokko Piekkala träffar i dag först parterna inom den mekaniska skogsindustrin och sedan parterna inom pappersindustrin.

I tisdags tydde allt på att pappersindustrin först ska nå en lösning, innan det är dags för den mekaniska skogsindustrin att komma någon vart.

– Situationen är ganska låst. Industrifacket har meddelat att det inte fattar ett beslut före Pappersförbundet, sa Hollmén då.

Medellönen för anställda vid sågar ligger på 2826 euro i månaden och för pappersarbetare på 3998 i månaden

― Statistikcentralen

Tvistefrågorna i kollektivavtalsförhandlingarna är lönenivån, de extra arbetstimmarna i konkurrenskraftsavtalet och användningen av utomstående arbetskraft.

Lönenivån har stampat på stället

Lönenivån för anställda inom pappersindustrin och den mekaniska skogsförädlingen har inte stigit särskilt mycket under de senaste åren.

Lönerna för processoperatörer för sågvaror samt pappers- och kartongindustri har enligt Statistikcentralen stigit med 1,3 procent mellan åren 2016 och 2018.

Överlag steg lönerna för alla som jobbade på heltid med 2,9 procent under motsvarande period. Chefslönerna steg med 4,5 procent.

Lönen för processoperatörer för sågvaror samt pappers- och kartongindustri låg fortfarande år 2018 över medellönen i Finland.

Processoperatörer för sågvaror samt pappers- och kartongindustri fick år 2018 i medeltal 3 618 euro i månaden inklusive tillägg. Medellönen för alla yrken låg på 3 465 euro.

En grafik på olika medianlöner i Finland år 2018

– Lönen var fyra procent högre än medellönen för alla heltidsanställda. Det visar på att lönen givetvis ligger på en högre nivå, säger forskningskoordinator Merja Kauhanen från Löntagarnas forskningsinstitut.

Processoperatörer för trä- och sågvaror har en klart lägre medellön än processoperatörerna inom pappers- och kartongtillverkningen.

Medellönen för anställda vid sågar ligger på 2 826 euro i månaden och för pappersarbetare på 3 998 i månaden, inklusive tillägg men utan semesterersättning och möjliga bonusar.

Sjukskötare har fortfarande klart lägre lön än pappersarbetare

Pappersarbetares lön brukar ofta jämföras med vårdpersonalens som också ofta jobbar skift. En sjukskötare eller barnmorska får 3 082 euro i medeltal i lön inklusive tillägg. Medianlönen ligger på 3018 euro.

– Visst finns det är klar löneskillnad här. Inom exportindustrin, i kapitalintensiva branscher, brukar lönenivån vara högre än inom vårdbranschen, säger forskningskoordinator Merja Kauhanen.

Ett kontrollrum. På en stol sitter en man med rakad skalle vid en dator.
Bildtext En fjärdedel av en pappersarbetares lön består av olika tillägg. Arkivbild.
Bild: Mårten Lampén / Yle

Ofta säger man att lönerna och produktivitet går hand i hand, säger Kauhanen. Inom industrin är produktiviteten lättare att mäta än till exempel inom vården.

Hon påpekar också att en fjärdedel av en pappersarbetaren lön består av olika tillägg för till exempel nattskift.

– Det är därför nivån på tilläggen diskuteras så mycket under branschens kollektivavtalsförhandlingar.

Lönenivån är ungefär den samma i Sverige

Den förhållandevis höga lönenivån bland anställda vid pappersfabriker har traditionellt motiverats med att papper är Finlands främsta exportprodukt.

I dag är efterfrågan på papper inte längre lika stor som tidigare, men efterfrågan på cellulosa har däremot inte sjunkit, säger Kauhanen.

– Hur exporten drar påverkar säkerligen viljan att betala lön till de anställda, säger Kauhanen.

Kauhanen säger att många i debatten hänvisar till att pappersarbetare i Finland får högre lön än i Sverige.

En statistisk jämförelse mellan de nordiska länderna visar att lönen är nästan lika hög i Finland som den är i Sverige. I Norge och Danmark är den däremot betydligt högre.

– Lönerna har stigit klart mindre i Finland under senare år än i Sverige och Tyskland. De här två länderna räknas traditionellt till Finland största konkurrenter inom pappersindustrin, säger Kauhanen.

Lönegapet bara växer till chefer för stora börsbolag

Medan löneutvecklingen har varit ytterst modest för de flesta löntagare under de senaste åren får chefer för börsbolag allt högre löner.

Forskningskoordinator Merja Kauhanen säger att det inte finns uppgifter om de större börsbolagens chefslöner i allmän statistik över lönestrukturen.

Kauhanen har kommit över statistik på att chefer för börsbolag år 2010 förtjänade 37 gånger mer än en vanlig löntagare. År 2018 var motsvarande siffra 48 gånger mer.

– I toppen har lönerna vuxit betydligt mycket mera. Både grundlönen och tilläggen har stigit. Klyftan mellan vanliga arbetstagare och chefer för börsbolag har vuxit ytterligare.

Förhandlingsresultatet påverkar också andra branscher

I dag sätter sig representanter för pappersarbetarna ner för att få till stånd ett kollektivavtal med representanter för arbetsgivarna. Inom skogsindustrin är arbetsgivarna ofta anrika börsbolag.

Mycket står på spel. Det handlar inte endast om konkurrenskraft på en global marknad, utan också om prestige.

Frågan är vem som ger efter i tvisten kring de 24 årliga jobbtimmar som har tillkommit i och med konkurrenskraftsavtalet.

Många andra fackföreningar och branscher följer intresserat med förhandlingarna.

Trots att varje bransch förhandlar skilt för sig går det inte att förneka att exportsektorns avtal påverkar de kommande avtalsförhandlingarna inom den offentliga sektorn.

Källor: Statistikcentralen, Löntagarnas forskningsinstitut

Artikeln korrigerad 31.1 kl 16.39. Sjukskötarens medianlön är korrigerad.

Diskussion om artikeln