Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjukhusrapport: Samjouren vid Raseborgs sjukhus ska finnas kvar

Från 2020
Uppdaterad 31.01.2020 14:55.
En bild på raseborgs sjukhus entre. Byggnadsställningar syns på bilden. De byggs på innergården.
Bildtext HUS styrelse behandlar Raseborgs sjukhus framtid på sina möten 2.3. och 23.3.
Bild: Anna Björkqvist / Yle

Samjouren ska få finnas kvar vid Raseborgs sjukhus. Det här lyfts fram i en sjukhusrapport som en arbetsgrupp har jobbat med hela hösten.

Mer resurser ska läggas på rekrytering, samarbetet med Lojo sjukhus ska bli bättre och en del av Raseborgs sjukhus vårdplatser ska omvandlas till bäddplatser inom primärvården.

På det här sättet ska vården bli billigare.

För att bädda inför social- och hälsovårdsreformen förespråkar arbetsgruppen en regional "sote-central" för både primärvårdens och specialsjukvårdens läkartjänster vid sjukhusområdet i Ekenäs.

Läkarmottagningarna i Hangö, Ingå och eventuellt i Karis kunde då bli så kallade satellitmottagningar.

Raseborgs sjukhus slutliga öde avgörs av styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS. Styrelsen behandlar Raseborgsrapporten på sina möten 2.3. och 23.3.

Tre alternativ blev ett

I oktober presenterade arbetsgruppen en mellanrapport som innefattade tre scenarier för sjukhuset. Nu har arbetsgruppen vidareutrett och sållat ut det bästa alternativet.

Arbetsgruppen består av tjänstemän från HUS, HUCS, Raseborgs sjukhus och de västnyländska kommunerna Hangö, Ingå och Raseborg. Arbetsgruppen har jobbat i samarbete med en politisk styrgrupp.

Arbetsgruppen som jobbar med en ny verksamhetsmodell för sjukhuset

Den politiska styrgruppen som ska vägleda tjänstemännen

Dyr vård och få invånare

Kravet på omorganiseringar har sin bakgrund i att specialsjukvården är betydligt dyrare i Raseborg och Hangö än i andra motsvarande kommuner inom HUS.

Dessutom är det svårt att locka läkare till sjukhuset.

Raseborgs sjukhus i Ekenäs är det minsta sjukhuset inom HUS. Till sjukvårdsområdet hör tre kommuner: Raseborg, Hangö och Ingå. Det bor runt 42 000 människor i de här tre kommunerna.

Inget beslut om journedläggning 2019

HUS styrelse träffades redan i juni i fjol för att behandla framtiden för Raseborgs sjukhus.

I chefsöverläkare Markku Mäkijärvi beredning stod bland annat att samjouren vid sjukhuset borde läggas ner redan i augusti 2019. Motiveringen var att samjouren har svårt att hitta anestesiläkare(narkosläkare).

Det här väckte starka reaktioner i de västnyländska kommunerna. HUS styrelse valde att stryka meningen om journedläggningen.

Omfattande utredning

Det var på sitt möte i juni som styrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp som fick i uppgift att utreda den ultimata verksamhetsmodellen för Raseborgs sjukhus.

Den färdiga rapporten innefattar konsekvensanalyser, analyser kring ekonomi, beredskapsanalyser, språkanalyser och befolkningsanalyser.

Nu ligger Raseborgs sjukhus framtid i händerna på politikerna i HUS styrelse som alltså enligt nuvarande planer tar sitt slutliga beslutet i mars.

Diskussion om artikeln