Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Dina sopor är en värdefull råvara - revolutionerande anläggning i Salo omvandlar avgaser till energi

Från 2020
Korvenmäki avfallscentral i Salo
Bildtext Här byggs det nya ekokraftverket i Korvenmäki i Salo. I framtiden ska man ta koldioxiden som uppstår i skorstenarna tillvara och förädla det till transportbränsle.
Bild: Yle/Pontus Nyqvist

Koldioxid ska återvinnas till bränsle i nytt projekt i Salo. Om försöket lyckas är det revolutionerande i kampen mot klimatförändringen.

Försöket går bland annat ut på att omvandla oduglig deponigas till ren biometan och att återvinna koldioxid till bränsle vid Sydvästra Finlands Avfallsservice i Korvenmäki i Salo.

Deponigasen är svår att utnyttja eftersom den har en hög svavelkoncentration. Men med hjälp av ny teknik tas gasen tillvara och omvandlas till biometan.

Det är företaget Q Power, som ägs av Ilkka Herlin och Saara Kankaanrinta, som står bakom metaneringsanläggningen. Biometanet kan användas för bland annat el- och värmeproduktion.

- Man har forskat i det här ganska mycket, men vi är de första som har ett system som fungerar, säger Ilkka Herlin.

Korvenmäki avfallscentral i Salo
Bildtext Ilkka Herlin, som äger Q Power.
Bild: Yle/Pontus Nyqvist

Projektet presenterades för pressen på torsdagen vid Sydvästra Finlands avfallscentral i Korvenmäki i Salo. Projektet är ett samarbete mellan Sydvästra Finlands avfallsservice, Lounavoima, Q Power och Salo stad. Salos stadsdirektör Lauri Inna utryckte sin tacksamhet över att Salo får vara med om det här projektet.

Flera olika steg

Följande steg är att testa att förgasa olika kolbaserade avfall och sidoflöden, till exempel slam, trädgårdsavfall och plast. Speciellt är man intresserad av att försöka omvandla slamavfall till biometan. Enligt Statistikcentralen uppstår 3 procent av växthusgasutsläppen i Finland inom avfallshanteringen.

Korvenmäki avfallscentral i Salo
Bildtext Q Powers metaneringsanläggning.
Bild: Yle/Pontus Nyqvist

På området vid Korvenmäki avfallscentral i Salo bygger Lounavoima för tillfället ett ekokraftverk som ska ersätta det rivna avfallsförbränningsverket i Oriketo i Åbo. När ekokraftverket är färdigt om ett år är tanken att separera koldioxid från rökgaserna som bildas i korstenen på ekokraftverket. Koldioxiden ska sedan förädlas till transportbränsle.

Litar på att det lyckas

Ilkka Herlin är väldigt optimistik inför projektet och litar till 100 procent på teknologin. Ett lyckat pilotprojekt har tidigare genomförts i Vanda, där man framgångsrikt tillverkade syntetiskt biometan av koldioxid. Företaget Q Powers fokus är att bekämpa klimatförändringen, och om projektet lyckas är det ett stort steg framåt i att minska på klimatutsläppen.

Korvenmäki avfallscentral i Salo
Bildtext Avfallscentralen i Korvenmäki i Salo. Till vänster syns det nya ekokraftverket.
Bild: Yle/Pontus Nyqvist

- Man kan säga att det är revolutionerande, det är första gången man gör det i världen, säger Herlin.

I framtiden finns det planer på att utveckla och sälja konceptet även utomlands, men för tillfället fokuserar man på Finland.

- Vi måste testa och testa igen, så att våra kunder verkligen vågar beställa det här från oss. Varje gång vi får ett system att fungera har vi en referens och det blir lättare för varje gång.

Diskussion om artikeln