Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nytt förslag för familjeledigheten: Föräldrarna får 1+7+7 månader

Från 2020
En förälder drar ett barn i en pulka vid en snötäckt
Bildtext Just nu är moderskapsledigheten kring 4,2 månader och faderskapsledigheten 2,2 månader. Dessutom har man en föräldraledighet på sex månader.
Bild: Lehtikuva

Arbetsgruppen som förbereder familjeledighetsreformen planerar utgå från en modell där båda föräldrarna får en sju månaders kvot. Också regeringspartierna har enats kring modellen, rapporterar STT.

Arbetsgruppen ser ut att enas kring den så kallade 1+7+7-modellen. Det betyder att båda föräldrarna skulle få sju månaders ledighet, varav man får överlåta tre månader till den andra föräldern. En månad är en graviditetsledighet till den som föder.

Dessutom planerar man göra familjeledigheten mer flexibel så att man kunde spjälka upp sin familjeledighet i fler perioder än tidigare.

Enligt arbetsgruppen är en av fördelarna med den här modellen att den beaktar olika slags familjer och gör det möjligt för familjer att hitta sådana lösningar som passar dem.

Ännu är inget emellertid fastslaget. Enligt preliminära beräkningar skulle den här modellen kosta över hundra miljoner euro och innebära en minskning på 5 000 arbetstagare fram till år 2030.

Arbetsgruppen består av representanter för både arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Enligt STT:s uppgifter finns fortfarande stora meningsskiljaktigheter om bland annat kostnaderna och de här måste gruppen lösa innan reformen kan gå vidare.

Arbetsgruppen ska vara färdig med sitt förslag till familjeledighetsreform i vår. Regeringens förslag ska vidare till riksdagen i höst och reformen ska börja gälla i början av nästa år. Enligt STT tror arbetsgruppen emellertid att den här tidtabellen kan vara för ambitiös och att den kan skjutas upp.

Diskussion om artikeln