Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö och Raseborg protesterar mot att inte få vara med i statens sysselsättningsförsök

Från 2020
Broschyrer
Bildtext Hangö och Raseborg ser fördelar med ett samarbete och tycker det är dags att de också får vara med i sysselsättningsförsök.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Hangö och Raseborg vill att Arbets- och näringsministeriet omprövar sitt beslut att inte ta med kommunerna i ministeriets sysselsättningsförsök.

Raseborg och Hangö ansökte tillsammans om att få vara med i sysselsättningsförsöket.

Ett krav var bland annat ett invånarantal på minst 30 000. Därför valde städerna att samarbeta.

Om städerna hade varit med i försöket skulle det ha inneburit att dubbelt arbete hade minskat då alla skulle ha arbetat inom samma administration.

De lokala TE-tjänsterna skulle ha flyttat över i kommunal regi.

Inte tillräckligt specifika planer

Ministeriet valde Helsingfors, Vanda, Esbo och Kervo i Nyland som deltagare.

Raseborg och Hangö valdes inte eftersom ministeriet anser att städernas plan var för allmän och att det inte fanns konkreta åtgärder.

Dessutom är antalet kunder litet och de potentiella sysselsättningseffekterna är små.

Hangö och Raseborg ser inte med blida ögon på motiveringarna i utlåtandet som skickats till ministeriet.

Det här är tredje gången som sysselsättningsförsöket genomförs. Raseborg och Hangö har aldrig varit med. Städerna tycker att det är fel att en del av deltagarna varit med alla gånger.

Också utanför huvudstadsregionen

Raseborg och Hangö tycker heller inte om att enbart städer från huvudstadsregionen är med i försöket.

Man påpekar att tillgången till kollektivtrafik och lediga jobb, samt servicepunkter för dem som söker arbete, är helt annorlunda i Raseborg och Hangö jämfört med huvudstadsregionen.

I utlåtandet står det att man heller inte förstår varför man blir bortvald bara för att ministeriet anser att sysselsättningseffekterna är små i Hangö och Raseborg.

Städerna önskar därför att Arbets- och näringsministeriet omprövar sin bedömning och tar med Hangö och Raseborg i försöket åren 2020-2022.