Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Mareografen på Emsalö håller koll på vattenståndet: ”En viktig apparat för säker tankertrafik till Sköldvik”

Från 2020
Närbild på mareografens svänghjul.
Bildtext Kontrollmätningarna görs på gammalt, hederligt sätt med manuell teknik fast mätstationen annars är helt digitaliserad och automatiserad.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Nere i lotshamnen på Varlaxudden väntar fyra lotsbåtar på uppdrag. Det blåser en måttlig sydostlig vind och vattenståndet är kring plus 35 centimeter.

Bland de stora hamnbyggnaderna, en bit från strandlinjen finns ett litet rött skjul, eller som lotsålderman Jan Pihlström ser det; en liten röd stuga. En byggnad som nästan bara han besöker.

- En gång i veckan kliver jag in här för att göra kontrollmätningar och se till att allt är som det ska med mareografen, säger han.

Med mareografen mäter Meteorologiska institutet vattenståndet. Längs med kusten finns det 14 stationer. Mätningsverksamheten startade 1887 i Hangö och 1904 i Helsingfors.

Det senaste tillskottet är den på Emsalö, som är byggd 2014.

- Förut fanns de närmaste mätstationer i Helsingfors och i Fredrikshamn, då blev vi tvungna att interpolera, bedöma läget mellan dem. Nu har vi fått en mätstation här, för hamnen i Sköldvik är ganska stor och viktig för finländska bränsletransporter.

Jan Pihlström vid mareografskjulet.
Bildtext I det lilla röda huset finns mareografen.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

För lotsarna är det förstås viktigt att få korrekta uppgifter om vattenståndets nivå.

- Fartygen går med ganska stora djupgångar och det betyder att marginalerna är små i farlederna. Därför måste vi säkerställa att det finns tillräckligt vatten under kölarna. Det här är en viktig apparat för säker tankertrafik till Sköldvik.

Inne i den lilla byggnaden knäpper Jan Pihlström på två mätinstrument och lägger några testblanketter på ett skrivbord. Han vänder sig mot mätningsbrunnen.

- Här i brunnen mäter vi vattenståndet. Det finns ett långt rör som förenar brunnen med havet. Ungefär två meter under hos har vi vatten, säger han.

I mätstationen samsas ny och gammal teknik. Jan Pihlström sänker, med hjälp av ett metallband på ett svänghjul, ner ett lod i brunnen. Det piper till då den når vattenytan. Han tittar på några digitala mätare och noterar siffrorna.

Jan Pihlström vid vattenståndsmätaren.
Bildtext Lotsålderman Jan Pihlström sänker ner lodet i brunnen.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

- Jag fick alla värden jag behöver, det blev allt som allt tre kontrollmätningar, säger han. Här på Varlaxudden har vi nu rätt normala värden, lite på plus 30 centimeter.

För honom, som lots, ligger det normala vattenståndet inom en variation på plus-minus 50 centimeter.

När hajar du till som lots?

- När det börjar fara dit till minus 70-80 centimeter, då blir man lite förvånad och följer med vilket håll nivån går. Vi har haft vattenstånd på över minus 60 och då inverkar det ganska mycket på fartygstrafiken.

Långt över 90 procent av alla lotsningar som sker från Emsalö lotsstation gäller trafik in och ut från oljehamnen i Sköldvik.

Alla observationer från mareologen på Emsalö samlas upp i realtid, från de digitala automatiska registrerings- och lagringsapparaturerna. På Meteorologiska institutets webbplats går det sedan att följa med vattenståndet längs med kusten.

Hamnen vid Emsalö lotsstation
Bildtext Lotshamnen på Emsalö är i livligt bruk.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Artiken uppdaterad den 3.2 med uppgiften om max minus vattenstånd.

Diskussion om artikeln