Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kommunernas problem uppenbara, men snabba lösningar finns inte

Från 2020
Sirpa Paatero, kommunminister på pressträff.
Bildtext Kommunminister Sirpa Paatero (SDP) presenterade preliminära siffror om kommunekonomin 31.1.
Bild: Yle/ AG Karlsson

Kommunerna mår väldigt varierande i Finland. Befolkningsstrukturens utveckling är oroväckande och segregeringen på kommunfältet stark.

Regeringen Marin får i mitten av februari en stor rapport om hur kommunerna mår framför sig. Utvecklingen i kommunerna har redan länge varit oroväckande och siffrorna som bollas är alarmerande.

Varje år minskar den arbetsföra befolkningen i landet med cirka 10 000 personer. Färre barn föds, andelen över 65-åringar stiger.

I praktiken sker det tillväxt bara i städer med över 100 000 invånare. Av landets 197 kommuner med mindre än 10 000 invånare växte bara 14 stycken under åren 2013-2018.

Vårdkostnaderna stiger, fler att ta hand om

Samtidigt som folket koncentreras till tätorterna, stiger kostnaderna för social- och hälsovården.

Trycket på servicen blir större, speciellt i små kommuner med många äldre invånare. Det är svårt att hitta kunnig personal som ska ta hand om de äldre.

- Med nuvarande befolkning klarar vi inte av det här, kommenterar överdirektör Jani Pitkäniemi vid finansministeriet lakoniskt vårdarbehovet i landet.

Enskild saliggörande medicin finns inte

Kommunminister Sirpa Paatero (SDP) är väl medveten om kommunernas trängda situation och tudelningen på kommunfältet. Paatero lovar inga snabba lösningar, eftersom sådana inte finns.

- Då vi får rapporten om kommunernas situation framför oss börjar diskussionen om vilka metoder som blir aktuella.

Paatero kastar fram tre lösningsmodeller som kan bli aktuella.

Det handlar om frivilliga kommunfusioner, en modell där olika kommuner har olika uppgifter och eventuella nya samarbetsformer för kommunerna.

Under regeringen Vanhanens kommun- och servicestrukturreform lockades kommuner till fusion med så kallade morotspengar.

- Någon sådan reservation har vi inte denna gång, säger Paatero.

Vårdreformen löser inte kriskommunernas problem

Vårdreformen har redan länge erbjudits som en lösning på de stigande kostnaderna inom social- och hälsovården, men försöken att åstadkomma en reform har misslyckats.

Regeringen Marin bedyrar att reformen nu blir av.

Om ansvaret för vården flyttas bort från kommunerna kan trycket på deras ekonomi lätta, men någon automatisk lösning på alla kommuners ekonomiska problem innebär vårdreformen inte.

Diskussion om artikeln