Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Rävar har exporterats till Kina under hela 2000-talet – samarbetet med de största konkurrenterna är en svår fråga för finländska rävfarmare

Från 2020
Farmområdet Vallan, Jakobstad
Bildtext Arkivbild, farmen på bilden har inte med texten att göra.
Bild: Nathalie Lindvall

Transporten av ett par tusen blårävar från Karleby till Kina möttes av stora protester för ett par veckor sedan. Export av rävar är ändå inget nytt fenomen.

För ett par veckor sedan demonstrerade pälsfarmare utanför kinesiska Pan Jianpings farm i Karleby. Han hade för avsikt att föra finländska avelsrävar till sitt hemland, men transportbilarna tvingades lämna gården tomma.

Finländare har inte sett med blida ögon på att farmare exporterar sina avelsdjur till konkurrenterna i Kina.

Export har dock förekommit regelbundet under hela 2000-talet. Kontakter till Kina knöts redan på förra årtusendets sida, då de finländska och kinesiska pälsaktörerna samarbetade mer officiellt.

Informationsutbyte grunden för samarbetet

Samarbetet mellan finländska och kinesiska pälsaktörer startade redan på 1980-talet. Kina hade börjat knyta kontakter till utlandet och en större öppenhet lockade även finländskt pälsfolk till landet.

Man ville veta mer om den kinesiska pälsfarmningen.

– Pälsfarmningen var mycket mer utbredd där än någon av oss kunde ha föreställt oss, berättar agronomen och doktorn i samhällsvetenskap Katri Karkinen.

Karkinen studerade lantbruk i slutet av 1980-talet och befann sig tre månader i nordöstra Kina för att bekanta sig med den lokala pälsbranschen.

För Karkinen var resan till Kina ett första steg i att undersöka pälsbranschen. Senare disputerade hon inom samhällsvetenskap med avhandlingen "Sitkeä sissi – turkistarhaaja yhteiskunnan muutoksessa" (fritt översatt Den sega soldaten – pälsfarmaren i ett samhälle i förändring)

I avhandlingen tar hon avstamp i sina egna erfarenheter i Kina och konstaterar att det fanns både samarbetspartners och konkurrenter i Kina.

Enligt Karkinen var samarbetet mellan finländska och kinesiska pälsaktörer helt öppet.

Kinesiska delegationer besökte Finland och Karkinen själv fick bekanta sig med pälsförädlingsfabriker och pälsfarmer. Redan då var kineserna intresserade av att importera avelsdjur från Finland.

– I samband med besöken på pälsfarmerna frågade de mig ifall vi säljer djur och om vi behöver arbetskraft till Finland, minns Karkinen.

På 1980-talet var Karkinen två gånger till Österbotten för att berätta om samarbetet med Kina och skrev om ämnet i tidningen Turkistalous.

Regelbunden export

Karkinen vet att man på 1990-talet exporterade åtminstone ett flygplan med levande rävar från Finland till Kina. Exportstatistik från tullen visar i sin tur att exporten av rävar har fortsatt sedan dess.

Någon statistik på hur stor andel av rävarna som består av levande avelsdjur finns inte. Men från statistiken kan ändå utläsas mängden rävar, eftersom övriga djur inte exporteras till Kina levande, enligt Livsmedelsverket.

– Några husdjur som katter och hundar har förts till Kina. Men det är fråga om enstaka fall där ägaren åkt med och då syns de inte i tullens statistik, konstaterar Tuula Lundén från Livsmedelsverkets exportavdelning.

Enligt statistiken har rävexporten oftast skett i slutet av året. Till exempel för ett år sedan flögs rävar till Kina i två omgångar till ett sammanlagt värde på en miljon euro.

Året innan fördes ett parti, vars värde uppgick till 1,3 miljoner euro.

Rävar har exporterats till Kina nästan årligen förutom en några års paus i exporten efter år 2007. Vissa år har fler än ett parti exporterats.

Värdet på exporten har sedan år 2000 varit totalt över 10 miljoner euro.

Spelar Kinakortet

Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund har konsekvent fördömt exporten av avelsrävar till Kina, eftersom exporten enligt pälsfarmarna förstör det uppfödningsarbete man gjort i Finland i hundratals år och försvagar lönsamheten inom pälsbranschen.

Även de dåliga förhållandena under transporten och framme i Kina har oroat finländska pälsfarmare.

Man har också försvarat pälsfarmningen i Finland med att jämföra det med djurrättssituationen i Kina: Om man inte kan föda upp pälsdjur i Finland flyttas produktionen till Kina, där förhållandena för djuren är sämre än i Finland.

Pälsfarmare har beskyllts för att spela med Kinakortet. Bland annat forskaren och styrelsemedlemmen i djurrättsorganisationen Animalia, Salla Tuomivaara har skrivit om hur man använder Kina som ett spöke, trots att branschen i årtionden har haft ett tätt samarbetet med kinesiska pälsfarmare.

I en färsk publikation gjord av organisationen ACTAsia for Animals nämns också de finländska pälsfarmarnas insatser i utvecklingen av pälsbranschen i Kina. I publikationen konstaterar man att finländska pälsfarmare aktivt fört avelsdjur samt förökningsteknologi till Kina.

Rävar på en farm i Pedersöre.
Bildtext Arkivbild
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Exportbevis ett måste

Att exportera avelsrävar till Kina har varit och är fortfarande lagligt. Det är i princip möjligt för vem som helst, så länge det finns en köpare för rävarna i Kina.

Exportören behöver ett exportbevis, vilket i praktiken är ett hälsointyg för djuren som undertecknats av en finsk veterinär. Finländska och kinesiska myndigheter har sinsemellan kommit överens om exportbeviset.

Exportören måste också registrera sig som en exportör hos Livsmedelsverket och uppfylla kraven som stipulerats i lagen om djursjukdomar samt i lagstiftningen om djurens välmående under transport.

– Livsmedelsverket ger exportören råd om hur man uppfyller exportkraven. Exporten måste i princip förberedas i god tid innan den planerade exporten, så att alla krav gällande djurens hälsotillsyn uppfylls, förklarar specialsakkunniga Eero Rautiainen på Jord- och skogsbruksministeriet.

Då exportkraven uppfylls har pälsfarmarna och pälsdjursorganisationerna svårt att ingripa i exporten av avelsdjur.

Det finns dock andra medel att ta till. Till exempel i Karleby meddelade man den kinesiska pälsfarmaren att foderleveranserna till farmen upphör.

Enligt Finlands Pälsdjursuppfödares Förbunds kommunikationschef Olli-Pekka Nissinen har förbundets mål varit att få kontroll över den vilda trafiken av avelsdjur.

– I Finland har man i årtionden jobbat hårt med att förädla blårävar och de är i världsklass. Enligt våra stadgan som gäller våra medlemsföretag är handel med avelsdjur begränsad och man måste ha ett tillstånd för den.

– Poängen är att hålla våra led i schack, konstaterade Nissinen i en intervju för Yle Kokkola.

Vem har exporterat rävar?

Det har hållits tyst kring exporten av avelsrävar till Kina från Finland. Vanligtvis har djuren samlats ihop från flera farmer och de exportörer som åkt fast har uteslutits ur pälsuppfödningsorganisationerna.

En företagare i Evijärvi, som förde 2 000 avelsrävar till Kina i slutet av 2018, har förklarat sina handlingar i offentligheten.

Företagaren sade till tidningen Keski-Pohjanmaa att han ville hjälpa en annan pälsfarmare som hade råkat ut för svårigheter efter att hen blivit av med sitt certifikat.

Hen hade inte lyckats få tillbaka sitt certifikat, trots att bristerna som påträffats på farmen enligt pälsfarmaren själv hade åtgärdats.

Djuren från en farm som saknar certifikat kunde inte säljas på auktion, vilket innebar ekonomiska svårigheter för pälsfarmaren.

Med pengarna hen fick för exporten till Kina kunde pälsfarmaren fortsätta sin verksamhet, förklarar företagaren som skötte om exporten.

Att exportera levande djur till Kina kan ibland vara den sista utvägen, påpekar en person som vill vara anonym och som följt med branschen på nära håll.

Företagaren i Evijärvi vill i sin tur inte alls kommentera händelserna för ett drygt år sedan och inte heller allmänt tala om exporten av rävar till Kina. För ett år sedan berättade företagaren om hotsamtal som hade kommit även till hens barn.

Välkommen till Kina

Pan Jianping som varit i händelsernas centrum i och med uppståndelsen i Karleby rekommenderar ett samarbete med kineserna.

Han påpekar i ett meddelande till Yle att produktionskostnaderna i Kina är lägre än i Finland.

– Välkommen att investera i Kina, utnyttja de låga kostnaderna och tjäna pengar.

Enligt Pan Jianping uppskattas de finländska förädlingsteknikerna i Kina. Han tror att ett samarbete och en gemensam utveckling kunde vara till nytta för alla parter.

– Ett samarbete och fri handel (med kineserna) skulle vara rätt väg att gå för finländska pälsfarmare.

Känslorna på ytan

Katri Karkinen förstår att känslorna är på ytan. Lönsamheten inom branschen har försvagats och det finns många hotbilder i luften.

– Det är fråga om mycket pengar. Man kan ha stora skulder och samtidigt ett behov att investera, säger Karkinen.

Hon har med intresse följt med de österbottniska pälsfarmarnas reaktioner i och med härvan i Karleby och är inte överraskad över att kinesen som planerade export av rävar fått håret att resa sig hos de finländska kollegorna.

– Den gula faran har hela tiden funnits i bakhuvudet hos pälsfarmarna.

Redan på 1980-talet såg man inte med blida ögon på samarbetet med kineserna. Karkinens resa till Kina väckte misstankar. Oron var också då att kineserna tar pälsfarmarnas levebröd.

Farmområdet Vallan, Jakobstad
Bildtext Arkivbild
Bild: Nathalie Lindvall

Samarbete ett måste?

Karkinen har funderat på vad pälsbranschen nu borde göra i förhållande till Kina. För branschens framtid ser hon ingen annan möjlighet än att samarbeta.

Under några årtionden har Kina blivit en hård konkurrent för den finländska pälsbranschen. De har också nuförtiden kloningsteknologi, som är långt utvecklad.

Enligt henne finns det i Finland kunskap som kunde exporteras i stället för levande rävar. Som ett exempel nämner hon vaccinprogrammen för pälsdjur. Övriga exportmöjligheter finns också.

– I Kina finns stora industriella pälsfarmer, men de har brist på foder. Varför inte exportera högklassigt spannmål dit? frågar sig Karkinen.

Några formella hinder för exporten finns inte eftersom Finland och Kina har ett avtal om export av korn och havre.

– Finländarna borde göra sig oersättliga för kineserna.

Karkinen uppskattar det finländska förädlingsarbetet och påpekar att de finaste farmrävarna fortfarande finns i Finland. Hon skulle ingripa i exporten av avelsrävar med att utveckla kvalitetssystemen inom branschen.

Ett hinder för att exportera rävar av sämre kvalitet borde inte finnas, men man borde kunna reglera exporten av de bästa avelsdjuren.

– Men det lyckas inte om inte pälsfarmarna rätar till sina led. Det ser ut som om fältet just nu är lite splittrat.

Artikeln baserar sig på Eläviä kettuja on viety säännöllisesti Kiinaan koko 2000-luvun ajan – yhteistyö pahimman kilpailijan kanssa on turkisalalle kipeä ja kimurantti asia skriven av Elina Kaakinen, översatt av Juho Teir.