Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nytt dagbrott med 1,48 miljoner ton fyndigheter på Kimitoön: "Väldigt ovanligt i södra Finland"

Från 2020
Uppdaterad 11.02.2020 12:31.
En borrmaskin, som en stor traktor, borrar i ett laxrosa berg, skog i bakgrunden.
Bildtext Borrning pågår inför första sprängningen så att gruvdriften kan komma igång.
Bild: Amanda Vikman/Yle

I dag är det väldigt ovanligt att få tillstånd för att etablera en ny gruva i södra Finland. Det har tagit fem år för Sibelco att få igenom sina ansökningar, men förutsättningarna var gynnsamma.

- Processen tog ungefär en så lång tid som vi hade uppskattat. Det som är ovanligt i det här fallet är att det är mitt i en ekonomiskog och ungefär tre kilometer till närmaste granne, säger Sibelco Nordics vd Kim Michelsson.

Gruvan planeras uppta nio hektar och till en början kommer man att bryta cirka 15 000 ton per år. Den totala mängden i fyndigheten är uppskattad till 1,48 miljoner ton om allting bryts.

En sten med laxrosa färg, pegmatit.
Bildtext Den laxfärgade stenen är pegmatit, mineralen man är ute efter.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Sibelco är ute efter pegmatit, som görs till fältspat. Mineralen på Kimitoön har en unik kvalité och är en värdefull exportvara.

Som bäst borrar man för att kunna utföra den första sprängningen. Egentligen är det först då man kan vara helt säker på vad som gömmer sig i berget.

Känsligt läge

Men gruvans läge har varit en känslig fråga för både politiker, stugägare och naturskyddsföreningar. Fyndigheterna ligger intill och under Lemnästräsket, som är en 170 hektar stor sjö.

Förutom en handfull fritidshus har också försvarsmakten i Skinnarvik verksamhet intill sjön. I övrigt är området obebyggt.

Det är också en av anledningarna till att Egentliga Finlands Naturskyddsförening motsatte sig gruvverksamheten.

Ett barskrapat berg, lemnästräsket i bakgrunden.
Bildtext Skogen är röjd inför gruvstarten och närheten till sjön är tydlig.
Bild: Amanda Vikman/Yle

För Kimitoöns kommuns del var det besvärligt att sjön ingår i ett grundvattenområde, som förser hälften av invånarna med dricksvatten. Oro har funnits för att vatten från sjön ska läcka in i gruvan.

- Enligt tillståndet får vi inte gå närmare träsket med mer än 15 meter, men det kan hända att vi inte går så nära. Det kommer också att ta minst tio år innan vi kommit så långt att vi börjar röra oss under sjöns vattennivå, säger Michelsson.

Kim Michelsson i en gul reflexväst och med en orange hjälm på huvudet.
Bildtext Kim Michelsson säger att det kommer att ta tio år innan gruvan når under sjöns vattennivå.
Bild: Amanda Vikman/Yle

För att minska bullernivåerna fraktas den sprängda stenen till huvudgruvan Ala-Aulis för krossning. Sprängningar sker ungefär en gång per år.

I Ala-Aulis har man fortfarande resurser för 50 år framåt, men sten från den nya gruvan vid träsket behövs för att få upp kaliumhalten i slutprodukten.

En långtradare lastad med grus kör nere i ett öppet dagbrott. Några centimeter snö på marken.
Bildtext Materialet från huvudgruvan Ala-Aulis måste blandas med mineralerna från Lemnäsgruvan.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Budgeterar för återställning

Sibelco har en långsiktig strategi för att återställa gamla gruvhål då det är möjligt. Mellan fabriken och gruvorna finns det flera exempel på sådana områden.

- Det här är något som vi tar i beaktande redan när vi öppnar en ny gruva, planerna för återställning finns redan då. Marken kan sedan användas för skogsbruk, jakt eller vad det må vara, säger Kim Michelsson.

Ibland arrenderar man mark, men i det här fallet har Sibelco köpt marken för det nya gruvområdet. Michelsson ser inga miljörisker för den här typen av gruvverksamhet.

- Det är otroliga summor vi satsar på att återställa gamla dagbrott, men sådan är hållbar gruvdrift. I Norden och Europa är gruvdriften väldigt hållbar jämfört med andra platser i världen. Med tanke på den gruvdrift som skulle behövas för till exempel framtidens elbilar tror jag det är bra om gruvorna har möjlighet att verka här, säger Michelsson.

En bil står parkerad framför en tidigare gruva som nu preparerats med matjord för att kunna odla skog på marken.
Bildtext Ett exempel på en igenfylld gruva som preparerats för skogsplantering.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Pegmatiten processas och görs till fältspat i fabriken några kilometer bort. Fältspat kan sedan används på ytan av bland annat keramik och toalettstolar.

Fabriken har varit verksam sedan 1960-talet och då släpptes avfallsvattnet rakt ut i havet. I dagens läge samlar fabriken upp regnvatten i gamla gruvhål och utsläppen är begränsade och granskas varje månad.

Över 90 procent av vattnet cirkuleras i dag.

Sibelco är ett familjeföretag med belgisk ägare. Företaget har 170 gruvor i över 30 länder. Sex av gruvorna finns i Finland och gruvan på Kimitoön sysselsätter 28 personer.

Diskussion om artikeln