Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Tongåvan är med i insamlingen Gemensamt ansvar - i år samlas pengar för att stöda föräldraskapet

Från 2020
familj står vid bilen på väg till hockeyträningar

Pengarna som kommer in via insamlingen Gemensamt ansvar går i år till att stöda föräldraskapet. 40 procent av intäkterna går till finländskt arbete bland familjer och 60 procent går till internationellt bistånd.

Insamlingen Gemensamt ansvar har ordnats sedan år 1950.

Sauli Niinistö öppnade insamlingen den 2 februari. I sitt tal poängterade han att föräldraskapet inte ska ses som en prestation.

─ När vi talar om föräldraskap måste vi komma ihåg att vi inte kan diskutera utan att höra vad barnen har att säga. När barn och unga har tillfrågats vad de själva önskar, är deras svar tydligt: mer gemensam tid som familj. En normal och lugn vardag. Föräldraskap är inte en prestation. Det är en vardag där tillvaron är bra och trygg.

En familj vid ett matbord.
Bild: Onni Wiljami Kinnunen

Stöd insamlingen

Ring till donationstelefon
0600 1 5005 (5,09 € / samtal+lpa)
0600 1 7010 (10,26 € / samtal+lpa)
0600 1 7020 (20,28 € / samtal+lpa)

Sänd ett SMS till numret 16588
Skriv i meddelandefältet APU5 (5 €) eller APU10 (10 €) eller APU20 (20 €)

Betala med MobilePay till numret 85050

Betala in på bank:
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28

Familjerna i Finland kämpar på alltför ensamma

Många föräldrar upplever sig ensamma och utan socialt stöd, speciellt om de är ensamstående förälder.

I vår kultur har vi dessutom en stark tradition av att man ska klara sig själv, och vi utgår från att föräldrarna reder sig utan hjälp.

– Så ska det inte vara! Att vara förälder är världens viktigaste arbete och i det ska man få stöd i tid, betonar insamlingschefen för Gemensamt Ansvar, Tapio Pajunen.

Många föräldrar säger att de får stöd från rådgivning och i församlingsarbetet, men att stödet till föräldrarna minskar avsevärt när barnen kommer upp i skolåldern.

Lågtröskelverksamhet ska utvecklas

40 procent av intäkterna från årets Gemensamt Ansvar stannar i Finland. Hälften av denna andel används för föräldrastödjande insatser i församlingarna.

Den andra hälften av de intäkter som stannar i hemlandet, används på olika håll i Finland för tröskelfria stödinsatser för att stärka relationen mellan barn och förälder.

Stödverksamheten sker i samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf.

– Det stöd som kommer från Gemensamt Ansvar kan vara till exempel kamratstöd för föräldrar, möjlighet till en gemensam familjehobby eller en trygg vuxen som stöttar överbelastade familjer, berättar generalsekreterare Hanna Markkula-Kivisilta från Rädda Barnen rf.

en pappa ser utmattad och står med tre barn i tamburen
Bild: Onni Wiljami Kinnunen

Milla Kalliomaa, som är generalsekreterare för Mannerheims Barnskyddsförbund, berättar att det i synnerhet frågas efter flera lågtröskelinsatser till stöd för föräldrarna i vardagen.

- En av de största utmaningarna för föräldrarna är ensamhet. Det är möjligt att klara många slags utmaningar i vardagen om man har fungerande nätverk och stöd av vänner och närstående. Med medel från Gemensamt Ansvar vill vi skapa platser där det ömsesidiga stödet mellan barn och familjer förstärks, säger hon.

I u-länder tryggar föräldrarnas arbete att barnen får gå i skola

60 procent av insamlingsintäkterna från Gemensamt ansvar styrs till internationellt bistånd via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.

Utomlands är det livsviktigt att stöda föräldrar och familjer i exempelvis områden som är utsatta för naturkatastrofer och på flyktingläger, där föräldrarna är tvungna att fokusera på att klara livhanken.

– När föräldrarna kan försörja sig tryggar det också barnens skolgång. I utsatta förhållanden ger skolgång och arbete familjerna kontinuitet och trygghet, säger Jouni Hemberg, verksamhetsledare för Kyrkans Utlandshjälp.

I världens katastrofområden styrs medel från årets insamling speciellt till kvinnor och mammor, så att de kan få utbildning och möjligheter att försörja sig.

Ett exempel är det arbete som Kyrkans Utlandshjälp gör för att främja småföretagande i fattiga områden i Nepal.

Insamlingen för Gemensamt ansvar startar i Tongåvan i Yle Vega fredagen den 7.2.2020 kl 19.30.

Diskussion om artikeln