Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg säger ja till att sälja markområden vid Knipnäs till den som köper sjukhuset - utkast till föravtal godkändes

Från 2020
Uppdaterad 11.02.2020 10:41.
Rosengården flyttar ut ur Knipnäs våren 2016.
Bildtext Det än så länge hemligt vem som köper både marken och sjukhuset och vad köparen har för planer för området.
Bild: Yle/Marica Hildén

Raseborgs stadsstyrelse har efter omröstning beslutat godkänna ett utkast till föravtal om att sälja 8 100 kvadratmeter markområden till den part som också köper sjukhusfastigheten.

Försäljningssumman är preliminärt 440 000 euro.

För en vecka sedan beslutade stadsstyrelsen att man säljer Knipnäs gamla sjukhusfastighet för en summa på 1,3 miljoner euro.

Affären blir av bara stadsfullmäktige och utbildningsbolaget Axxell går med olika ekonomiska arrangemang för att täcka den skuld som uppstår av försäljningen.

Köparen, som än så länge är hemlig, önskar också köpa tilläggsmark runt omkring Knipnäs för sin framtida verksamhet.

För en vecka sedan ville stadsstyrelsen ha mera betänketid kring markförsäljningen, men på måndagen (3.2) beslutade stadsstyrelsen med rösterna 6-2 att godkänna ett utkast till föravtal för att sälja tilläggsmark.

En medlem lade ner sin röst.

Ändrat förslag

Under den vecka som gick mellan de två mötena fick de stadsstyrelsemedlemmar som ville bekanta sig närmare med området som skulle säljas.

Efter de här mötena ändrades också förslaget om vilka områden som skulle säljas.

Av strandområdet togs en del bort och i stället kom det områden till på andra sidan Knipnäs, i motsatt riktning från stranden.

I det ursprungliga förslaget handlade det om 7 400 kvadratmeter mark och ett pris på 400 000 euro.

Nu gäller det alltså 8 100 kvadratmeter mark och en summa på 440 000 euro.

Två meddelade avvikande åsikt

Styrelsemedlemmen Jan-Mikael Ekholm (SFP) säger att det är bra att man har minskat på storleken på strandområdena som säljs. Men han tycker det är helt fel att strandområden överhuvudtaget ingår i försäljningen.

- Jag tycker inte det ska byggas en bastu vid stranden eller att vi ska röra stadens rekreationsområden. I övrigt motsätter jag mig inte försäljningen av områdena, säger Ekholm.

På grund av försäljningen av strandområden meddelande han avvikande åsikt i ärendet i protokollet.

Jan-Mikael Ekholm i närbild framför Ekenäs gamla stadshus.
Bildtext Jan-Mikael Ekholm motsätter sig en försäljning av delar av området.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Också styrelseledamot Roger Hafström meddelande avvikande åsikt i ärendet.

Hafström säger att eftersom han motsatte sig hela försäljningen av Knipnäs sjukhus så är det logiskt att han också var emot försäljningen av markområdena.

- Jag tycker det är en dålig affär. Vi kunde till exempel ha flyttat Hagahemmet till Knipnäs i stället för till dyra hyrda lokaler i Gammelboda, säger Hafström.

En man står och lutar handen mot en vägg med fönster. Han tittar in i kameran.
Bildtext Roger Hafström anser staden gör dåliga affärer.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Sex styrelsemedlemmar som deltog i behandlingen av ärendet (Camilla Grundström (SDP), Linnéa Henriksson (SFP), Kimmo Koivunen (SDP), Kati Sointukangas (De gröna), Riitta Vilkman (SDP) samt Anita Westerholm (SFP)) röstade för försäljningen.

Isabella Alén (SFP) lade ner sin röst.

Slutliga summan inte klar

Helt säkert är det inte att summan blir just 440 000 euro som staden får för området.

Det beror på vilken plan staden till sist godkänner för området. Om det inte beviljas den byggrätt köparen vill ha justeras försäljningssumman.

Enligt de nuvarande planerna får området en sammanlagd byggrätt på drygt 17 000 kvadratmeter. Av det är 10 000 helt ny byggrätt.

Av den byggrätten får 40 procent användas för boende året om.

Försäljningen av Knipnäs gamla sjukhusfastighet i Ekenäs tog ett avgörande steg framåt På måndag kväll (10.2) då stadsfullmäktige i Raseborg sa ja till att staden tar på sig ett extra minus på 1,2 miljoner euro i årets budget för försäljningen.

Raseborgs stadsstyrelse har sagt ja till att sälja Knipnäs sjukhus till bolaget Rentto för 1,3 miljoner euro, men en förutsättning för köpet var att staden tar på sig en del av förlusten som köpet innebär. Köpesumman täcker nämligen inte fastighetsbolagets skulder.

Fullmäktige sa alltså ja och bara också den andra fastighetsägaren Axxell godkänner arrangemanget så säljs fastigheten till Rentto.

Diskussion om artikeln