Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Brexit öppnade Brysseldörren för Alviina Alametsä: "Glädjande att åldern inte ses som en kvalifikation – det behövs människor med olika bakgrund i politiken"

Från 2020
Uppdaterad 06.02.2020 05:52.
Alviina Alametsä tittar rakt in i kameran och ler. I bakgrunden syns ett kontor.
Bildtext De grönas Alviina Alametsä inledde sitt arbete i Europaparlamentet i Bryssel i tisdags.
Bild: Yle / Rikhard Husu

Mentalt välmående är en hjärtefråga för Alviina Alametsä som i högstadiet blev vittne till Jokelaskjutningen. Den här veckan inledde hon sitt arbete som Finlands fjortonde Europaparlamentariker.

Bryssel, Belgien

Det var först under helgen som Alviina Alametsä (Gröna) fick den slutliga bekräftelsen på att hon är välkommen till Europaparlamentet som Finlands fjortonde representant.

Brexitprocessen har varit kantad med överraskningar och det var in i det sista oklart om och när Finlands tilläggsplats skulle komma att fyllas.

– Jag var till den grad förskräckt av och förnärmad över brexit att jag inte förberett mig så mycket.

Det Alametsä ändå gjorde i förväg var att städa sitt arbetsbord på Mentalhälsopoolen i Helsingfors där hon jobbat som projektchef.

– Jag ville inte lämna en väldig hög med papper åt min efterträdare.

Varmhjärtad stämning i bekant hus

Då Svenska Yle träffar Alametsä på tisdag kväll är hon i färd med att avrunda sin första arbetsdag som Europaparlamentariker.

Parlamentet är delvis bekant för henne via tidigare arbetsuppdrag, berättar hon. Som parlamentariker kommer man ändå åt att se en ny sida av parlamentet.

Jag var till den grad förnärmad över brexit att jag inte förberett mig så mycket

― Alviina Alametsä

– Jag slås av hur varmhjärtad stämningen är! Man kunde tänka att EU-parlamentet är ödsligt och byråkratiskt, men så är det inte.

Du får kasta dig in i lagstiftningsarbetet med en gång. Hurdant har mottagandet i parlamentet varit?

– Jag har blivit väl mottagen av alla, det har kanske varit en överraskning. Det verkar som att man i parlamentet har väntat ivrigt på de nya ledamöterna.

Tilläggsplatser i och med brexit

Brexit ändrar på sammansättningen i EU-parlamentet.

De brittiska ledamöterna som lämnade parlamentet i fredags lämnade efter sig en lucka på 73 platser i parlamentet.

46 av dessa platser kommer att "sparas" för ledamöter från eventuella framtida medlemsländer, medan 27 platser delas ut åt de befintliga medlemsländerna.

Det här innebär att parlamentet kommer att bestå av 705 istället för tidigare 751 ledamöter.

Överlag behöver vi människor med olika bakgrund i politiken. Jag tänker inte enbart på kön utan också på socioekonomisk bakgrund

― Alviina Alametsä

Finland hör till de länder som fått en tilläggsplats i och med brexit. Från och med den här veckan har Finland 14 i stället för tidigare 13 ledamöter.

En tweet från Europaparlamentets talesperson Jaume Duch Guillot åskådliggör hur maktförhållandena i parlamentet ändrar efter brexit.

Tre gröna parlamentariker från Finland

Tilläggsmandatet innebär att de finländska Gröna för första gången har tre ledamöter i parlamentet: Heidi Hautala, Ville Niinistö och Alviina Alametsä.

De grönas framgång i Europaparlamentsvalet i maj bottnar enligt Alametsä i en ökande förståelse för behovet av att lösa klimatfrågan på internationell nivå.

– Människor inser att man måste få bukt med koldioxidutsläppen på global nivå och inom EU samtidigt som man måste respektera och värna om miljön.

– Jag tror att det är orsaken till att man också vill se gröna beslutsfattare på den här nivån.

Europarlamenttivaalit 2019. Vihreiden vaalivalvojaiset. Alviina Alametsä ja Saara Hyrkkö. Oikeassa laidassa Pekka Haavisto.
Bildtext Drygt 13 000 i EU-valet gav Alviina Alametsä det fjortonde "brexitmandatet". Den här veckan inleder hon sitt arbete i EU-parlamentet. Bilden är tagen vid de Grönas EU-valvaka i Helsingfors i maj,
Bild: Tuomo Björksten/Yle

Högerpopulisterna blir större än De gröna

Brexit innebär även förskjutningar i den politiska balansen i Europaparlamentet.

Bland annat kommer högernationalistiska gruppen Identitet och demokrati att gå framåt på bekostnad av parlamentets gröna grupp som krymper en aning.

I det nya parlamentet är den högerpopulistiska gruppen fjärde störst, medan de gröna halkat ned på femte plats.

Gruppernas storleksordning har inverkan på hur mycket talartid som ges i kammaren och parlamentets olika utskott.

– Visst är det synd att styrkeförhållandena ändras, säger Alametsä.

– Men samtidigt har de gröna även mycket mjuk makt i parlamentet, och det är också viktigt enligt mig.

Jättelika satsningar på klimatet

Klimatfrågorna ligger högt på den nya EU-kommissionens dagordning.

Den så kallade "gröna given" som lanserades nyligen är en tillväxtplan som syftar till att göra EU utsläppsneutralt på sikt.

– Kommissionens program är betydligt mer ambitiöst än någonsin tidigare, vi talar om om en väldig klimatfond.

Samtidigt är det fortfarande oklart varifrån pengarna för omställningen ska tas och vad den gröna given innebär i praktiken, påpekar Alametsä.

Om sättet vi talar på är väldigt komplicerat stänger det ut en del av människorna. Det är nödvändigtvis inte ändamålsenligt.

― Alviina Alametsä

Bristen på konkretion vad klimatambitionerna beträffar var en bidragande orsak till att den gröna gruppen valde att lägga ned sina röster då EU-parlamentet röstade om Ursula von der Leyens kommission i november.

– De gröna var trots allt inte helt nöjda med det paket kommissionen presenterade och därför är det ett bra beslut att avgöra från fall till fall i vilka frågor vi kan stöda kommissionen, säger Alametsä.

Ursula von der Leyen presenterade planen för hur EU ska lyckas bli klimatneutralt under de kommande 30 åren.
Bildtext Ursula von der Leyens kommission har högt uppställda klimatmål. Det här övertygar ändå inte parlamentets gröna grupp.
Bild: Patrick Seeger / EPA

Viktigt med mångfald i parlamentet

I Finland har politiken under de gångna månaderna kännetecknats av en föryngring på de politiska topposterna.

Statsminister Sanna Marins regering har väckt uppmärksamhet världen över.

Alametsä, 27, är den yngsta finländska EU-parlamentarikern och en av få nittiotalister i EU-parlamentet. Hon anser att åldern varken borde ses som en fördel eller en nackdel i politiken.

– Om man ser på min placering i valet så känns det som att min ålder inte sågs som något som gör det omöjligt att sköta det här uppdraget.

– Det gläder mig att åldern inte automatiskt ses som en kvalifikation. Människor har börjat tänka att det behövs olika sorters människor med varierande åsikter för att representera dem.

I många delar av Europa domineras politiken fortfarande av män. Ett hur stort problem är det här?

– Visst finns det fortfarande glastak. I Finland har vi sett det vid utnämningen av kommissionärer och det var långa perioder då kvinnor inte hade tillgång till de högsta uppdragen. Jag tror inte det hade med bristande kompetens att göra.

– Överlag behöver vi människor med olika bakgrund i politiken. Jag tänker inte enbart på kön utan på socioekonomisk bakgrund.

EU-ledarna samlades i Europabyggnaden på lördagen, Storbritannien var inte inbjudet. 29.4.2017
Bildtext Männen utgör fortfarande normen i den europeiska politiken. Bilden är från Europeiska rådets sammanträde i Bryssel.
Bild: EPA/OLIVIER HOSLET

Tala så att människor förstår

Alametsä betonar att hon själv kommer från en miljö där intresset för politik på EU nivå är långt ifrån självskrivet. Om EU ska vara framgångsrikt måste dess verksamhet uppfattas som relevant.

– EU måste spela en större roll i människors vardag. Jag tror att det är en förutsättning för att vi ska kunna undvika situationer som brexit i fortsättningen.

På EU-nivå uppgår kostnaderna för mentala problem till fyra procent av BNP per år. Med tanke på det är det ett perspektiv som EU tagit itu med i överraskande liten utsträckning,

― Alviina Alametsä

Hon nämner Erasmusutbytet för högskolestuderande och slopandet av roamingavgifter som exempel på frågor som det är lätt att relatera till. Det är viktigt att man talar om EU på ett sätt som är begripligt för så många som möjligt.

– Om sättet vi talar på är väldigt komplicerat stänger det ut en del av människorna. Det är nödvändigtvis inte ändamålsenligt. I sista hand är det en tillgänglighetsfråga.

Skolskjutningen i Jokela en vändpunkt

Alviina Alametsä är uppvuxen i Kajanaland och Tammerfors. Högstadiet gick hon i Jokela i Tusby.

Som niondeklassare blev hon vittne till skolskjutningen i Jokelaskolan som krävde nio liv.

– Alla som varit med om en nära döden-upplevelse eller någon annan svår erfarenhet vet att det är något som förändras inuti en då livet flimrar förbi.

– Det må låta som en kliché men man får en känsla att man vill fånga ögonblicket.

Främjandet av mental hälsa en hjärtefråga

Erfarenheterna har bidragit till att förebyggande av våld och främjande av mentalt välmående blivit hjärtefrågor för Alametsä.

– På EU-nivå uppgår kostnaderna för mentala problem till fyra procent av BNP per år. Med tanke på det är det ett perspektiv som EU tagit itu med i överraskande liten utsträckning.

Enligt Alametsä förbises mental hälsa fortfarande i jämförelse med människors fysiska hälsa.

Hon säger att det borde vara lika självklart att erbjuda anställda inom psykiskt påfrestande branscher stöd som det är att erbjuda en skyddshjälm på ett bygge.

– Även om en del av dessa frågor inte hör till EU.s kompetens så är det ändå utmaningar som EU hade möjlighet att erbjuda lösningar på.