Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kina köper medicinsk utrustning från Finland i kampen mot coronaviruset - Företagen kämpar för att kunna leverera

Från 2020
Provampuller som fylls med vätska i Aidians fabrik.
Bildtext Bland annat dessa CRP-test från Esbo intresserar Kina.
Bild: yle/ Patrik Schauman

Kina beställer allt mer medicinsk utrustning världen över. Också finländska företag får allt mer beställningar i takt med att kampen mot coronaviruset trappas upp. Men frågan är om tillverkarna faktiskt kan leverera allt som beställs.

En av de produkter som Kina nu behöver är CRP-test. CRP är ett protein som fungerar som en del av kroppens försvar mot bakterier. Andelen CRP i blodet ökar om kroppen utsätts för en inflammation.

Ett CRP-test kan inte i sig berätta om inflammationen beror på ett coronavirus. För att få veta det måste man undersöka virusets DNA.

Men i dagens läge då sjukhusen i Kina översvämmas av potentiella coronafall är det viktigt att kunna sålla ut de patienter som skall slussas vidare till lungröntgen och ett DNA-test.

CRP-mätare från Esbo intresserar Kina

Ett av de bolag som Kina beställer CRP-test från är Aidian i Esbo.

Aidians testapparater är små och lätta att flytta. Ett litet blodprov från en fingerspets räcker för en analys som på ett par minuter ger ett resultat som är så pålitligt att det inte behöver dubbelkollas i ett laboratorium.

- Vi har nu fått beställningar på några hundra mätapparater och på miljontals test som man kan analysera med dem, säger Gabriella von Flittner som är försäljnings- och marknadsföringsdirektör på Aidian.

En kvinna med vit skyddsrock och hårskydd
Bildtext Gabriella von Flittner säger att hon är stolt över att kunna sälja produkter som hjälper Kina i kampen mot coronaviruset.
Bild: yle/ Patrik Schauman

De tester hon talar om är särskilda provrör med en vätska som behövs för att mätningen ska lyckas. De är en färskvara som ofta inte håller i mer än ett halvt år när de väl har nått kunden.

En CRP-mätare och provampuller.
Bildtext Aidians mätapparat och de tester som behövs för att använda den.
Bild: yle/ Patrik Schauman

När det gäller själva mätapparaten har Aidian en del i lager. Men när det gäller testerna måste de tillverkas kontinuerligt för att inte föråldras. Dem har Aidian nu svårt att leverera i den takt som Kina beställer.

- Det är ju det vi har problem med. Det var en strejk i början av november som påverkar vår också annars pressade produktion. Nu har vi fått tilläggsbeställningar, men det finns ju hot om strejk snart igen. Jag hoppas att båda parterna i strejkkonflikten kunde komma till en lösning före det, säger Gabriella von Flittner.

Finland tillverkar unika luftrenare

Några kilometer från Aidians fabrik sitter Niklas Skogster i sitt kontor. Han är vd för Genano som säljer finländska luftrenare världen över.

Den mest ambitiösa modellen ser ut ungefär som ett kylskåp och är avsedd för sjukhus.

- Våra luftrenare filtrerar mycket små partiklar och gaser och eliminerar virus och bakterier från luften. För en och en halv vecka sedan fick vi den första beställningen från Kina som beror på att coronaepidemin började växa. Tills vidare har Kina beställt 200 luftrenare, men intresset för fortsatta beställningar är ännu stort.

Det är en klar ökning med tanke på att Genano globalt brukar sälja ungefär tio luftrenare för sjukhus i veckan.

- Nu har vi gått upp så att vi den första veckan levererade 50 stycken. Vi har alltså femfaldigat produktionen nu.

En man i kavaj står bredvid ett öppnat luftfilter.
Bildtext Niklas Skogster visar insidan på ett av Genanos luftfilter för sjukhus.
Bild: yle/ Patrik Schauman

Genanos luftrenare tillverkas i St. Michels. En del komponenter importeras från utlandet, men Niklas Skogster uppskattar att ca 80 procent är inhemsk tillverkning.

De fungerar med elektrisk filtrering. Det gör dem unika.

- Virus och bakterier får en elektrisk chock som dödar dem. Allt som går igenom vår luftrenare är 100 dött när det kommer ut, säger Niklas Skogster.

Han påpekar att det också är viktigt att de faktiskt klarar av att filtrera bort mycket små partiklar.

- Det är många gånger så att virus och bakterier sprids med partiklarna. Viruset behöver en partikel för att kunna spridas i luften. Om man får bort antalet partiklar kan man minska risken att virus och bakterier åker på de här partiklarna.

Intresset från Kina förklaras av att ingen annan tillverkar luftrenare med samma egenskaper som Genano.

- Många har försökt göra en luftrenare som liknar vår, men vi har utvecklat vår i över tjugo år och det här är ett unikt kunnande från Finland. Det går inte sådär bara att kopiera den, säger Niklas Skogster.

Leveranser till Kina bromsas upp

Samtidigt som Kina behöver allt mera medicinsk utrustning för att bekämpa coronaepidemin gör den det svårare att leverera produkter till Kina.

Aidian transporterar vanligen sina tester med fartyg. Det brukar ta några veckor, men nu är det mera bråttom.

Därför började Aidian flyga sina tester till Kina när epidemin bröt ut. Men nu har Finnair ställt in sina flygningar till Kina just på grund av epidemin.

- Vi förstår att det måste göras men det är väldigt besvärligt för oss. Vi söker efter alternativa rutter så att vi kan leverera våra produkter till Kina. För en del har vi hittat lösningar, men en del är öppet ännu, säger Gabriella von Flittner.

Också Genano har fått problem när transporterna till och från Kina bromsas upp.

- Det finns vissa elektroniska komponenter som vi behöver till styrelektroniken. Bland annat några dioder kommer från Kina. Nu har vi lite svårt att få material därifrån så vi har tvingats börja söka alternativa vägar att hitta material. För tillfället söker vi i Belgien, USA och Kanada, säger Niklas Skogster.

Också annars är det främst tillgången på råvaror som begränsar Genanos möjligheter att skala upp produktionen.

- Det ser ut som att vi klarar av att leverera det som nu är beställt, men om den här takten håller i sig alltför länge måste vi nog fundera lite om. När det gäller resurser och arbetskraft klarar vi av det, men det kan hända att vissa komponenter kan begränsa tillverkningen. Då måste vi göra halvfabrikat eller så för att sedan snabbt kunna färdigställa filtren när vi får de komponenter som saknas, säger Niklas Skogster.

Finnairs inställda flyg har tills vidare inte orsakat lika stora problem för Genano som för Aidian.

- Även om Finnair slutar flyga fungerar ännu godstrafiken i mindre skala . Det finns också tågförbindelse till Kina genom Ryssland och sådana luftrenare som inte akut behövs genast kan åka genom Ryssland i några veckor och det är också ett alternativ, säger Niklas Skogster.

Samtidigt ökar antalet smittade fall i Kina varje dag och otåligheten är stor.

- Dom vill ju ha filtren genast. Så snart vi får en beställning frågar de om vi kan leverera samma eller följande dag. Men då är det realiteterna som bestämmer hur mycket vi kan producera och hur snabbt logistiken fungerar, säger Niklas Skogster.

Diskussion om artikeln