Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Så fungerar oljebekämpningen i Västnyland: ”Vi kan stoppa läckaget och göra den akuta insatsen – efter det bedöms saneringsbehovet”

Från 2020
Porträttbild på Jari Sopen-Luoma.
Bildtext Brandinspektör Jari Sopen-Luoma i lagret där material för oljebekämpning förvaras vid Karis brandstation.
Bild: YLE/ Magdalena Silin

Oljebommar, uppsamlingskorvar och torv är några av de redskap brandmännen tar med sig då de rycker ut till en oljeolycka. Beredskapen för oljebekämpning är god i Västnyland, säger brandinspektör Jari Sopen-Luoma vid brandstationen i Karis.

Jari Sopen-Luoma säger att räddningsverkets del är i första hand att sköta det akuta skedet då en oljeolycka har inträffat.

- Vi har beredskap för olje- och kemikalieolyckor både på land och i vatten i skärgården på så vis att vi kan rycka ut för att stoppa läckaget och göra den akuta insatsen.

- Det gör vi för att begränsa olyckan, säger Jari Sopen-Luoma.

Han säger att man efter den akuta insatsen funderar över hur saneringsarbetet ska göras.

- Då bestäms det om det är vi eller är det dom som orsakat skadan eller är det någon annan som ska sanera.

Alla brandmän kan bekämpa olja

Västra Nylands räddningsverk har ingen egentlig oljeberedskapsgrupp utan alla brandmän besitter kunskapen att jobba med oljebekämpning.

- Den här beredskapen bygger på de båtar räddningsverket har i skärgården, båtar på trailers och containers med vilka vi kan flytta all den utrustning vi behöver för oljebekämpning.

- Vi har skyddskläder och -utrustning och allt möjligt annat också. Vi har ganska mycket material för oljebekämpningsarbetet, förklarar Sopen-Luoma.

En lång tyg liknande korv som är en av utrustningen som används vid oljebekämpning.
Bildtext Uppsamlingskorven som används vid oljeolyckor.
Bild: YLE/ Magdalena Silin

Han säger att det är väldigt positivt att till exempel containrarna behändigt går att flytta med lastbilar där utrustningen behövs.

Oljebekämpning kan ta tid

I fredags inträffade en oljeolycka i Fagerviken i Ingå. Olyckan skedde en bit från Ingå hamn.

Myndigheterna betecknar olyckan som medelstor.

Det visade sig att oljeutsläppet kom från ett oljeförråd. Fagerviken spärrades av med bommar mot Ingå hamn för att hindra oljan från att spridas ytterligare.

Bekämpningsarbetet pågår fortsättningsvis i Fagerviken, säger Jari Sopen-Luoma.

Han säger att det ofta tar ganska länge att städa upp efter en oljeolycka.

- Det tar sin tid innan man kan vara säker på att man fått bort all olja.

Väderleken påverkar arbetet

Han säger att väderleksförhållandena spelar en viktig roll hur länge oljebekämpningsarbetet tar och hur lätt eller svårt det är.

- Oljebekämpningen är lättare då det isfritt. Oljan kan fara under isen eller sedan kan oljan blandas i issörjan och då är det alltid svårare.

- Det är bra om havet är öppet och det var bra att det inte blåste alls då oljeolyckan i Ingå inträffade i fredags, säger Sopen-Luoma.

Ett stort paket med inpaketerad saneringsmedel på en träpall.
Bildtext Det finns flera säckar saneringsmedel i lagret vid Karis brandstation.
Bild: YLE/ Magdalena Silin

Oljeutsläpp eller mindre oljeläckage är inte alls ovanliga längs den västnyländska kustremsan.

- Ju mera båttrafik det är, desto mer läckage förekommer det. Bensin, diesel och lätt brännolja är sådant som syns jättebra på vattenytan.

Sopen-Luoma säger att regn rätt effektivt sköljer bort olja, men han understryker att räddningsverkets mannar alltid kollar hurdant läckage det är fråga om.

- Sedan gör vi bedömningen om vi kan göra något åt saken eller inte.

Sällan riktigt brådskande

Ibland kan ett oljeutsläpp se värre ut än det i själva verket är, säger han.

- Alla har väl någon gång sett hur snabbt det sprider sig i regnbågens färger om det har kommit lite bensin eller olja i till exempel en vattenpöl. Det ser stort ut.

Närbild på Karis brandstations gummibåt.
Bildtext Den svarta gummibåten kan användas vid bekämpningen av oljeolyckor.
Bild: YLE/ Magdalena Silin

Oftast är larmen till oljeolyckor inte lika brådskande som till exempel en brand. Det ger, enligt Sopen-Luoma, räddningsmanskapet tid att kolla upp stället där olja runnit ut och vid behov kalla på tilläggsresurser.

Han konstaterar att Västra Nylands räddningsverk sköter oljeolyckornas bekämpning i insjöarna, i åarna och vid kusten i skärgården.

Ute till havs utanför skärgården är det gränsbevakningen som sköter bekämpningen.

- Inne i skärgården samarbetar olika myndigheter. Gränsbevakningen, räddningsverket och försvarsmakten deltar i samarbetet.

- Vi har också många frivilliga människor som hjälper till och sedan finns förstås frivilliga brandkåren också.

Utrustning som används vid oljebekämpning, i bild all möjlig utrustning bl.a. en gummibåt och linor,
Bildtext I lagret för oljebekämpningsmaterialet vid Karis brandstation finns allt möjligt som brandmännen kan ta med sig vid oljeolyckor.
Bild: YLE/ Magdalena Silin

Brandinspektör Jari Sopen-Luona säger att speciellt då förorenad jord från stränder eller mellan stenar ska plockas upp är det människan som gör arbetet.

- Det finns inga maskiner för det arbetet.

112-dagen firas på tisdag

På tisdag (11.2) firas 112-dagen och då kan alla intresserade bekanta sig med räddningsverkets verksamhet, till exempel oljebekämpning.

- På vår webbplats kan var och en kolla hur programmet på våra brandstationer ser ut på tisdag. Man kan komma och bekanta sig med vår verksamhet och förstås ställa frågor, säger Jari Sopen-Luoma.

Porträttbild på Jari Sopen-Luoma.
Bildtext Brandinspektör Jari Sopen-Luoma välkomnar västnylänningarna att bekanta sig med brandstationerna i Västnyland på 112-dagen (11.2).
Bild: YLE/ Magdalena Silin

Du hittar tiderna för evenemangen under 112-dagen på Västra Nylands räddningsverks webbplats.

Oljebekämpning kan ta ganska länge, säger brandinspektör Jari Sopen-Luoma - Spela upp på Arenan