Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nytt försök att få liv i Raseborgsinstitutet med kinesiska turister

Från 2020
Rum med fotöljer och ett bord.
Bildtext Målet har varit att återställa byggnaden i ursprungligt skick.
Bild: Yle / Robin Lindberg

Vid den tidigare kursgården vid Kvarnträsket i Finnby i Karis står hoppet nu till kinesiska turister som längtar efter natur- och kulturupplevelser.

Upplevelserna kan till exempel vara en konstgjord igloo eller en utfärd med hundspann i naturen, förklarar Mika Koskipalo, vd och en av två huvudägare i företaget SBG Invest.

Företaget köpte våren 2018 byggnaderna och den 20 hektar stora fastigheten som ingick i konkursboet Raasepori Resort.

- Kineserna har aldrig sett en sjö, eller havet. Redan att titta ut genom fönstret gör dem riktigt häpna.

I Raseborg finns många sevärdheter, som till exempel Raseborgs slottsruiner och mycket annat som de kinesiska turisterna aldrig har sett. Många av dem har inte varit utomlands, så allt de ser är nytt, säger Koskipalo.

Man sitter i ett rum med säng och nattduksbord.
Bildtext Här finns mycket potential som alla inte nödvändigtvis ser, säger verkställande direktör Mika Koskipalo vid SBG Invest.
Bild: Yle / Robin Lindberg

Ägaren har försökt erbjuda ett i princip färdigt koncept till en företagare inom hotellbranschen, så att det enda som återstår är att skaffa personal och sätta igång verksamheten.

Rum med sängar, bord, fotölj och stol
Bildtext Officiellt finns det nu 64 hotellrum. Om ägarens förhandlingar med hotellföretagaren blir verklighet, kan det framöver finnas över 100 hotellrum. Nuvarande grupprum kunde göras om till hotellrum.
Bild: Yle / Robin Lindberg

Kinesisk resebyrå med åtta miljoner kunder besökte Raseborgsinstitutet

SBG Invest har förhandlat med den här företagaren i flera månader. Om det uppstår ett kontrakt, är planen att företagaren hyr objektet av SBG Invest och börjar med hotellverksamhet.

Företagaren vill i så fall satsa på upplevelseturism för hotellgästerna.

Rum med fotöljer och bord ocdh stora fönster.
Bildtext Golv har förnyats på många ställen i byggnaden.
Bild: Yle / Robin Lindberg

Företagaren har redan haft en representant för en kinesisk resebyrå på plats på Raseborgsinstitutet. Resebyrån, som har åtta miljoner kunder, gjorde en direktsänd video härifrån till Kina.

Kineserna köper inte sina resor på egen hand så att de själva skulle skaffa hotellrum och flygbiljetter och så vidare, förklarar Koskipalo.

- Med kineserna fungerar det så att de vill ha flygbiljetterna hemskickade, de stiger sedan bara ombord på flyget och hämtas från Helsingfors-Vanda flygplats, varefter de här i trakten sedan får vara med om upplevelser av olika slag och sedan förs de tillbaka till flygplatsen igen.

Rum med bord, stolar och datorskärmar
Bildtext Det finns omkring 20 grupprum i olika storlekar, från 15 kvadratmeter till omkring 60 kvadratmeter.
Bild: Yle / Robin Lindberg

Ökad utländsk turism i södra Finland är räddningen?

För ungefär fyra och ett halvt år sedan (2015) stod jag här med en representant för den dåvarande ägaren som var säker på att en semesteranläggning med många aktiviteter lönar sig. Företaget gick ändå i konkurs.

Varför vågar du tro på det här?

Vår synvinkel är lite annorlunda, svarar Koskipalo.

- Vi är inte företagare inom hotell- och turismbranschen, utan vi är fastighetsutvecklare. Samtidigt har vi kontakter till många hotellkedjor som vi har förhandlat med. I fjol (2019) ökade turismen i Finland med 17 procent och den har växt många år i rad. Utländska turister, som till exempel tyska och kinesiska, söker numera också i södra Finland lite motsvarande hotellevenemang och service som Lappland kan erbjuda. Turisterna vill ha upplevelser.

Är det här lönsamt?

Om man kan det här, så visst, om trenden fortsätter, så att turismen ökar och utländska turister i allt större grad söker sig också till södra Finland, svarar Mika Koskipalo, som har jobbat med fastighetsutveckling i omkring tio år.

Hans företag äger radhus, höghus och byggnader med affärslokaler runtom i Finland. Företagets mål är inte att köpa och sälja, utan att rusta upp objekten och kvarstå som hyresvärd på lång sikt.

Man vid hus i skogsmiljö.
Bildtext Fasaden till en del av byggnaden har förnyats i och med att den förra ägaren hade utfört rivningsarbeten men inte förnyat, berättar Mika Koskipalo.
Bild: Yle / Robin Lindberg

Detta objekt kostade i något skede fyra miljoner euro men ni betalade under 330 000 euro. Berättar inte detta att det finns för många sådana här objekt till salu?

- Inte nödvändigtvis. Den största utgiften för köparen är inte köpepriset, oberoende om det är 300 000 euro eller en miljon euro. Om man köper detta som ett tioårigt utvecklingsprojekt, är de fasta kostnaderna grymt mycket högre, svarar Koskipalo.

Möjligheter alla inte ser

- Vi har också andra projekt i Finland och här finns mycket potential som alla inte nödvändigtvis ser.

Förutom som hotell och för upplevelser skulle objektet passa bland annat för äldreomsorg, tänker sig Koskipalo, som också har förhandlat med en stor aktör inom den branschen.

En orsak till att Raseborgsinstitutet köptes var just de möjligheter som den tillsvidare uteblivna vårdreformen skulle medföra.

Uppvärmningskostnaderna vintertid kan uppgå till 100 000 euro per månad.

Mika Koskipalo

Mika Koskipalo anser att objektet lämpar sig för många olika verksamheter med tanke på att man tar sig med bil från Helsingfors på ungefär en timme.

Ett huskomplex från 1983 i skogsmiljö.
Bildtext Huvudbyggnaden, som är byggd 1983, är ungefär 8000 kvadratmeter stor och dyr i drift.
Bild: Yle / Robin Lindberg

Raseborgsinstitutet bränner pengar så det smattrar

Det är inga billiga saker att skaffa ett sådant här ställe. Uppvärmningskostnaderna på vintrarna är särskilt höga, då det är frågan om uppvärmning med olja.

Men det måste man räkna med då man köper, säger Mika Koskipalo, som avslöjar att uppvärmningskostnaderna vintertid kan uppgå till 100 000 euro per månad.

I ett och ett halvt års tid har företaget låtit rusta upp både inomhus och utomhus.

- Vi har försökt återställa byggnaden i ursprungligt skick och vi har värnat om och respekterat den arkitektur byggnaden hade som ny. Mellanväggar och andra tillfälliga lösningar som inte har funnits här från början har rivits ner. Vi har köpt hotellmöbler för 100 hotellrum. Matsalarna har möblerats.

Koskipalo kan inte säga exakt hur mycket pengar som hans företag hittills har satsat på renovering, men säkert har det gått åt några hundratusen euro.

Möjligheter att bygga till

På området finns också en strandbastu som har renoverats. Ett gammalt bostadshus i trä har restaurerats. Därtill finns ett radhus med sju bostäder som renoverades direkt efter köpet. Alla bostäder är uthyrda.

Här finns en nästan färdig plan för ytterligare semesterboende, berättar Koskipalo.

- Då objektet köptes (2018) fördes förhandlingar med planläggningsnämnden i Raseborg. Nämnden har ett färdigt planändringsförslag, så det gäller att öppna plånboken och betala en markanvändningsavgift, vilket gör det möjligt att bygga mellan 30 och 50 nya semesterbostäder på området.

Uppgifterna bekräftas av stadsplaneringsarkitekt Simon Store vid Raseborgs stad.

- Markägaren har möjlighet att få planläggningsprocessen vidare. Det krävs förhandling om markanvändningsavtal (avgift till staden) och att staden framlägger ett slutligt planförslag som senare kan godkännas i fullmäktige. Bollen är i detta skede hos dem.

Det skulle vara bra om projektet med före detta Raseborgsinstitutet kunde förverkligas med tanke på jobb i regionen samt en bristande inkvarteringskapacitet, som hämmar turismen, framför allt då det gäller större grupper, anser Store.

Samtidigt som företaget SBG Invest rustar upp stället, finns det till salu på nätet.

Koskipalo förklarar att det är fråga om “passiv” försäljning. Helst hyr företaget ut området till någon som sköter verksamheten.

Andra alternativ är att företaget själv sköter verksamheten eller säljer objektet vidare.

Oklart hur det blir med stugbyn i närheten

Det är oklart hur det går för kommerserådet Eero Lehtis planer på en koncentrerad semesterby i närheten av Raseborgsinstitutet, vid Vistjärnan och Källträsket. Yle Västnyland har inte lyckats nå honom för en kommentar.

År 2018 köpte Lehti 32 hektar mark som ingick i Raasepori Resorts konkursbo. Då planerade han att bygga nio till tio semesterhus invid varandra.

En förutsättning för det hela var att en stranddetaljplan görs upp. Hösten 2018 hoppades han att en sådan plan skulle vara klar våren 2019.

Stadsplaneringsarkitekt Simon Store berättar att planeringen av en stugby i området har stannat upp.

Han har förstått att markägaren tänker gå vidare med en mera traditionell stugplanering, det vill säga ett hus här och ett hus där längs med stranden.

Store anser om stugbyn att det hade varit fräscht att prova på nya koncept.

- Vi vet att trender inom fritidsboende ändrar, folk söker sig till gemenskap och kollektiva lösningar, dels av sociala skäl (man har sällskap), dels på grund av allt mindre intresse av och tid för underhåll av själva fastigheten. Stugbyn skulle dessutom ha kunnat kopplas till befintligt vatten- och avloppsnät, vilket är bra för miljön.

Kinesiska turister till Raseborgsinstitutet i Karis?

6:19

Diskussion om artikeln