Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lagförslaget om bindande vårdarkvoter till riksdagen – Omsorgsminister Kiuru: Vi måste bli mer äldrevänliga

Från 2020
Uppdaterad 06.02.2020 14:29.
Programmet är inte längre tillgängligt
Hur tänker familje- och omsorgsminister Krista Kiuru finansiera en bättre äldeomsorg? - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Lagförslaget om bindande vårdardimensionering gavs till riksdagen i dag. Regeringen enades om antalet vårdare per klient tidigare i veckan.

Enligt lagförslaget ska det finnas minst sju vårdanställda per tio äldre. Kvoten fastställs alltså till 0,7 på serviceboenden och inom institutionsvården där verksamheten pågår dygnet runt.

Siffran 0,7 ska gälla anställda som utför vårdarbete, och kvoten är bindande.

Den nuvarande rekommendationen är 0,5 vårdare per klient – och det är uttryckligen fråga om rekommendation i dagsläget. Frågan om behovet av en bindande lag har debatterats i minst ett decennium.

Tanken är att lagen om den bindande dimensioneringen ska vara i kraft från och med första april 2023.

Övergångsperioden gjordes så pass lång för att alla vårdinstanser ska ha möjlighet att anpassa sin verksamhet till lagen.

Omsorgsminister Kiuru: Behövs nationella kriterier för vad som är bra vård

Omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) inledde sin presskonferens med att säga att regeringen lyckats ro i land en stor reform som ältats i många år.

Det ska komma nationella kriterier för klienternas vårdbehov och för vad som är bra vård.

– Vi beslöt att främja äldrevänlighet i samhället i regeringsprogrammet. Vi måste bättra på servicen för äldre, sade Kiuru.

Kiuru fortsatte med att belysa den process med utökad övervakning inom äldreomsorgen som inleddes för ett år sedan efter att det uppdagats missförhållanden vid äldreboendeenheter.

I första fasen införs nu vårdarkvoter inom äldreomsorgen. Kvoterna ska fastställas utgående från klienternas individuella vårdbehov i enlighet med ett nationellt bedömningssystem.

Enligt ministern måste det på sikt också byggas bryggor mellan olika boendeformer för den åldrande befolkningen. Hon efterlyser mellanting mellan att bo hemma och tung institutionsvård – det behövs när befolkningen blir allt äldre.

– Äldrevården i Finland måste bli mera individuell, konstaterade Kiuru.

Vårdbiträden räknas med i vårdarkvoten

Päivi Niemi-Laine, ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, sade tidigare i dag att hon är glad över att vårdardimensioneringen äntligen kommer in i lagstiftningen.

Enligt JHL behövs en lag eftersom problemen inom omsorgen inte har kunnat lösas med hjälp av rekommendationer.

– Ännu år 2018 fanns det nästan 100 enheter inom äldreomsorgen som hade färre anställda än antalet i rekommendationen, säger Niemi-Laine i ett pressmeddelande.

Lagändringen beräknas kräva 4 400 nya anställda inom vården.

För att lagen ska vara genomförbar ska antalet utbildningsplatser ökas. Social- och hälsovårdsministeriet har också beslutat att vårdbiträden kan räknas in i dimensioneringen på 0,7 vårdare.

– Tack vare vårdbiträdena kan närvårdarna effektivare använda sin arbetstid för det egentliga äldreomsorgsarbetet, säger Niemi-Laine.

– Det är slut på städandet och diskandet, nu ska vårdarna på riktigt jobba med att vårda en person, sade för sin del omsorgsminister Kiuru.

Diskussion om artikeln