Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Café Saltbodan stiger upp ur askan som fågel Fenix - nu måste taket på för att inte alla försäkringspengar ska gå åt till väderskyddet

Från 2020
man ser upp mot ett tak som är sönder
Bildtext Timothy Kühn hoppas Café Saltbodan ska kunna öppna till sommaren.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Efter branden tog det flera månader att komma igång med renoveringen av Café Saltbodan i Lovisa. Företagarna har varken fått försäkringsbesked eller vetskap om vad som orsakade branden.

Ett öronbedövande ljud från motorsågen viner under väderskyddet.

Där det förr fanns kök och diskrum saknas nu bakväggen helt. Sågspån singlar ner från takstolarna där motorsågen arbetar.

Cafe Saltbodan brann natten till den 20 augusti. Eldsvådan började på baksidan av huset och spred sig till innertaket. Räddningsverket måste riva en stor del av taket för att kunna släcka elden.

byggarbetare står uppe i takstolarna
Bildtext Motorsågen är igång.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Det är ett familjeföretag som äger huset och driver restaurangen. Timothy Kühn har fått ta ansvaret för renoveringen. Hans föräldrar är i pensionsåldern.

Familjen har drivit restaurangen sedan 1986. Hela området har med tiden blivit ett landmärke i Lovisa.

Vi går in i salen som ligger närmast de andra bodarna. Den här delen av huset är äldst, från slutet av 1700-talet. Sot från branden syns på väggarna och taket saknas.

Timothy Kühn är synbarligen lättad över att rivningsarbetet är klart och renoveringen kan börja på allvar.

- Det svåra har varit att hålla på med det som väcker känslorna om tragedin. Brända stockar, sot, lukten av brand och lukten av mögel och fukt. Nu känns det fräscht och som en ny början.

Företaget har inte fått försäkringspengarna ännu

Ett väderskydd slogs upp över hela byggnaden i september. Sedan hände ingenting på två månader.

Kühn fick besked om att det inte går att börja renovera huset förrän utredningar gjorts. Till slut fick han igång renoveringen i alla fall, trots att polisutredningen inte var klar och han inte fått ett beslut av försäkringsbolaget.

Det här genom att själv stå för alla kostnader.

- I 33 år har min mamma drivit restaurangen i gammalmodig stil och sparat så mycket pengar som möjligt för en dålig dag. Vi har varit tvungna att använda alla kontanter för att få utrivet det som åstadkommer mera skada för byggnaden, och för väderskyddet, säger Timothy Kühn.

Man framför väderskydd
Bildtext Timothy Kühn är orolig för att kostnaderna för tältet ska bli för stora.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Väderskyddet kostar cirka 6 000 euro i månaden. De pengarna kommer från företagarnas ficka.

- Det äter upp mycket pengar utan att göra något annat än att skydda byggnaden. Det är en löpande kostnad som vi måste bli av med så snabbt som möjligt, säger Timothy Kühn.

Den slutliga polisrapporten har inte kommit

Timothy Kühn har väntat i flera månader på den slutliga polisrapporten. För att få ett försäkringsbeslut måste den vara klar.

- Som jag har förstått med polisen har de för lite manskap på jobb, som de erkände direkt. Saken hade blivit på bordet och ligga i två månaders tid utan att utredningen hade slutförts. Jag ringde dit och de var jätteledsna över att det hade blivit så, säger Kühn.

Polisen: undersökningarna tar sin tid

På polisen avvisar kriminalkommissarie Markus Hammarström anklagelserna. Förundersökningar tar sin tid helt enkelt.

- Normalt tar det en viss tid att göra en brandorsaksutredning med olika utlåtanden och teknisk undersökning, säger kriminalkommissarie Markus Hammarström.

Hammarström kan inte ta ställning till försäkringsbolagets jobb. Han säger att ärendet framskridit i vanlig takt.

- Om du frågar på allmänt plan om polisen har för lite resurser, så ja, polisen har överlag för lite resurser. Men i det här fallet har det inte varit en resursfråga på det sättet att vi skulle ha för lite personal, säger Hammarström.

Gamla stockväggar och två stegar
Bildtext Bakväggen har rivits bort.,
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Vad som orsakade branden förblir ett mysterium.

Solen lyser in genom presenningen över de exponerade takstolarna. Motorsågen tystnar en stund. Men snart viner den igen. Golvet är fullt av färskt sågspån.

För Timothy Kühn och hans föräldrar har ovissheten om brandorsaken varit tung.

Branden började på baksidan av huset. Men vad som var den tändande gnistan är fortfarande oklart.

- Den kvällen när det hände kommer jag ihåg att det regnade hela dagen och vi hade inte mycket kunder. Vi höll på att göra oss färdiga för Lovisa historiska hus som skulle ordnas följande veckoslut.

man står vid dörröppning
Bildtext Timothy Kühn vill inte att Skeppsbron ska vara en byggplats på sommaren. Han tycker hela områdets trivsel skulle lida om tältet finns kvar då.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Timothy Kühn tycker det är häpnadsväckande att det började brinna efter en lugn måndagskväll.

- Ibland går man hem efter jobbet och här är hundra människor på området, vissa kan vara berusade. Då har man varit orolig. Men den kvällen fanns det ingenting som skulle ha väckt oro, säger Kühn.

Polisen hittade inte orsaken till branden

Polisen har slutat utreda eldsvådan. Brandorsaken är ett mysterium.

- I förundersökningen har vi kunnat konstatera var branden har börjat. Men vi har varken kunnat påvisa att det skulle ha varit en olyckshändelse eller att det skulle ha varit någon form av underlåtenhet. Vi har inte heller kunnat utesluta att en utomstående skulle ha anlagt branden, säger kriminalkommissarie Markus Hammarström.

En brandbil med lyftkran lyfter trädbalkar från en röd bodas tak.
Bildtext Morgonen efter branden jobbade räddningsverket fortfarande på. De måste riva taket för att kunna släcka elden.
Bild: Yle/Rebecka Svedberg

Polisen har för sin egen del avslutat förundersökningen i början av januari.

- Jag har gjort en framställan till åklagare att det här ärendet ska begränsas på grund av att vi inte kan påvisa ett brott.

Tekniskt sätt är förundersökningen fortfarande öppen eftersom åklagaren inte gett sitt beslut. Därför är polisrapporten inte ännu klar.

ingång till byggplats
Bildtext Ett stort tält har slagits upp över byggnaden för att skydda mot väder och vind.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Februarisolen värmer redan lite. Under väderskyddet pågår saneringen för fullt.

Timothy Kühn är lättad över att rivningsjobbet är förbi. Allt som kan binda fukt och ställa till med större skador är nu borta.

Allt blev vått när eldsvådan släcktes, och dessutom hann det regna före väderskyddet slogs upp i september.

- Där har varit stenull som bundit fukt mellan skivor och stockväggar. Det är det som har varit den stora oron, att det ska bildas mögel. Att få ut allt det som är förstört och binder fukt och se bara stockväggar och hela byggnaden i sin helhet det är tillfredsställande.

byggplats med massa sågspån på golvet
Bildtext Samma byggare som renoverade Borgå domkyrkas tak sanerar nu Café Saltbodan.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Kühn tycker det är härligt att se nya stockar bäras in och doften av färskt trä fylla Saltbodan.

- Nu kan man börja fantisera hur det kommer att se ut sedan när det är färdigt, säger Timothy Kühn.

Huset renoveras av en byggare som tidigare gjort taket till Borgå domkyrka och har den specialkunskap som behövs för att sanera gamla stockbyggnader.

En gång med röd vägg och väderskydd
Bildtext Fasaden mot Skeppsbron skadades inte så allvarligt i branden.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Nu hoppas Kühn på att kunna öppna igen till sommaren. Det är ännu oklart om hela köket är färdigt på sommaren, eller om restaurangen får nöja sig med att servera paj och bullar.

- Laxsoppan vill man alltid gärna servera. Det är en klassiker som vi haft i nästan 30 år. Men i det här skedet vill jag inte lova något som vi inte kan leverera, säger Kühn.

I planerna finns en ny tillbyggnad för kök och diskrum. Före branden fanns en liten tillbyggnad från 2011, men den har nu rivits. Tanken är att inte mera ha kök i de historiska delarna av byggnaden.

10.2.2020: Brandorsaken i Café Saltbodan förblir oklar och trångt om saligheten i Vårberga skola

20:49

Diskussion om artikeln